"At enim minora di neglegunt, neque agellos sin- 3.86.1
gulorum nec viticulas persequuntur, nec, si uredo aut
grando cuipiam nocuit, id Iovi animadvertendum fuit;
ne in regnis quidem reges omnia minima curant": sic
enim dicitis. Quasi ego paulo ante de fundo Formiano 5
P. Rutili sim questus non de amissa salute. Atque hoc
quidem omnes mortales sic habent, externas commo-
ditates, vineta segetes oliveta, ubertatem frugum et
fructuum, omnem denique commoditatem prosperita-
temque vitae a dis se habere; virtutem autem nemo 10
umquam acceptam deo rettulit. nimirum recte; propter 87.1
virtutem enim iure laudamur et in virtute recte glo-
riamur; quod non contingeret, si id donum a deo non
a nobis haberemus. at vero aut honoribus aucti aut
re familiari, aut si aliud quippiam nacti sumus for- 5
tuiti boni aut depulimus mali, tum dis gratias agimus,
tum nihil nostrae laudi adsumptum arbitramur. num
quis quod bonus vir esset gratias dis egit umquam?
at quod dives quod honoratus quod incolumis, Iovem-
que optimum et maximum ob eas res appellant, non 10
quod nos iustos temperantes sapientes efficiat, sed
quod salvos incolumis opulentos copiosos; neque Her- 88.1
culi quisquam decumam vovit umquam, si sapiens
factus esset—quamquam Pythagoras, cum in geome-
tria quiddam novi invenisset, Musis bovem immola-
visse dicitur; sed id quidem non credo, quoniam ille 5
ne Apollini quidem Deli hostiam immolare voluit, ne
aram sanguine aspergeret. ad rem autem ut redeam,
iudicium hoc omnium mortalium est, fortunam a deo
petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam. quam-
vis licet Menti delubra et Virtuti et Fidei consecremus, 10
tamen haec in nobis ipsis sita videmus; spei salutis
opis victoriae facultas a dis expetenda est.