Cum ergo his rationibus [erit] salubritatis [moenium 1.5.1.1
conlocandorum explicatio] regiones[que] electae fuerint
fructibus ad alendam civitatem copiosae, et viarum
munitiones aut opportunitates fluminum seu per portus
marinae subvectionis habuerit ad moenia comportationes 5
expeditas, tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt
facienda, uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in
solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videa-
tur, crassitudine ampliore quam parietum, qui supra ter-
ram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima struc- 10
tura. item turres sunt proiciendae in exteriorem partem, 2.1
uti, cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a
turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulnerentur.
curandumque maxime videtur, ut non facilis aditus sit ad
oppugnandum murum, sed ita circumdandum ad loca prae- 5
cipitia et excogitandum, uti portarum itinera non sint
directa sed scaeva. namque cum ita factum fuerit, tum
dextrum latus accedentibus, quod scuto non erit tectum,
proximum erit muro. conlocanda autem oppida sunt non
quadrata nec procurrentibus angulis sed circinationibus, 10
uti hostis ex pluribus locis conspiciatur. in quibus enim
anguli procurrunt, difficiliter defenditur, quod angulus
magis hostem tuetur quam civem. crassitudinem autem 3.1
muri ita faciendam censeo, uti armati homines supra obviam
venientes alius alium sine inpeditione praeterire possint,
dum in crassitudine perpetuae taleae oleagineae ustilatae
quam creberrime instruantur, uti utraeque muri frontes 5
inter se, quemadmodum fibulis, his taleis conligatae aeter-
nam habeant firmitatem; namque ei materiae nec caries
nec tempestates nec vetustas potest nocere, sed ea et in
terra obruta et in aqua conlocata permanet sine vitiis
utilis sempiterno. itaque non solum in muro sed etiam 10
in substructionibus quique parietes murali crassitudine
erunt faciundi, hac ratione religati non cito vitiabuntur.
intervalla autem turrium ita sunt facienda, ut ne longius 4.1
sit alia ab alia sagittae missionis, uti, si qua oppugnetur,
tum a turribus, quae erunt dextra sinistra, scorpionibus
reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur. etiam-
que contra interiores <partes> turrium dividendus est murus 5
intervallis tam magnis, quam erunt turres, ut itinera sint
interioribus partibus turrium contignata, neque ea ferro
fixa; hostis enim si quam partem muri occupaverit, qui
repugnabunt rescindent et, si celeriter administraverint,
non patientur reliquas partes turrium murique hostem 10
penetrare, nisi se voluerit praecipitare. turres itaque ro- 5.1
tundae aut polygonoe sunt faciendae; quadratas enim
machinae celerius dissipant, quod angulos arietes tundendo
frangunt, in rotundationibus autem uti cuneos ad centrum
adigendo laedere non possunt. item munitiones muri tur- 5
riumque aggeribus coniunctae maxime sunt tutiores, quod
neque arietes neque suffossiones neque machinae ceterae
eis valent nocere. sed non in omnibus locis est aggeris 6.1
ratio facienda, nisi quibus extra murum ex alto loco
plano pede accessus fuerit ad moenia oppugnanda. ita-
que in eiusmodi locis primum fossae sunt faciendae la-
titudinibus et altitudinibus quam amplissimis, deinde fun- 5
damentum muri deprimendum est infra alveum fossae
et id extruendum est ea crassitudine, ut opus terre-
num facile sustineatur. item interiore parte substructionis 7.1
fundamentum distans ab exteriore introrsus amplo spatio,
ita uti cohortes possint quemadmodum in acie instructae
ad defendendum supra latitudinem aggeris consistere. cum
autem fundamenta ita distantia inter se fuerint constituta, 5
tunc inter ea alia transversa, coniuncta exteriori et inte-
riori fundamento, pectinatim disposita [quemadmodum
serrae dentes solent esse] conlocentur; cum enim sic erit
factum, tunc ita oneris terreni magnitudo distributa in
parvas partes neque universa pondere premens <non> pot- 10
erit ulla ratione extrudere muri substructiones. de ipso 8.1
autem muro, e qua materia struatur aut perficiatur, ideo
non est praefiniendum, quod in omnibus locis, quas opta-
mus copias, eas non possumus habere. sed ubi sunt saxa
quadrata sive silex seu caementum aut coctus later sive 5
crudus, his erit utendum. non enim, uti Babylone abun-
dantes liquido bitumine pro calce et harena ex cocto latere
factum habent murum, sic item possunt omnes regiones
seu locorum proprietates habere tantas eiusdem generis
utilitates, uti ex his comparationibus ad aeternitatem per- 10
fectus habeatur sine vitio murus.