<M. FRONTONIS DE BELLO PARTHICO>
<Domino meo Antonino Augusto Fronto>
* * * tam genuit 1.1
gentem Romanam, aequo animo patitur fatisci nos interdum et
pelli et volnerari. An cunctetur de militibus nostris Mars pater
illa dicere?:
    "Ego cum genui, tum morituros scivi et ei rei sustuli; 5
    Praeterea, cum ob terrae orbem misi ob defendendum imperium,
    Scibam me in mortitera bella, non in epulas mittere."
  Haec verba Telamo Troiano bello de suis liberis semel elocutus
est; Mars de Romanis saepe multisque in bellis hoc carmine usus
est: Gallico bello apud Alliam, Samnitei apud Caudium, Punico 10
ad Cannas, Hispanico apud Numantiam, Iugurthino apud Cirtam,
Parthico ad Carrhas. Sed semper et ubique aerumnas adoris terro-
resque nostros triumphis commutavit.
  Sed ne nimis vetera alte petam, vestrae familiae exemplis 2.1
utar. Traiani proavi vestri ductu auspicioque nonne in Dacia captus
vir consularis? Nonne a Parthis consularis aeque vir in Meso-
potamia trucidatus? Quid? Avo vestro Hadriano imperium op-
tinente quantum militum a Iudaeis, quantum ab Britannis caesum? 5
Patre etiam vestro imperante, qui omnium principum * * *
* * *
* * *
* * *
* * * 10
* * * pauculis
diebus in fascis tene<ntur>, illi in pannis <de>gunt omnem
aetatem.
  Itaque bonus ille imperator * * * venire captivos iubebat * * * 3.1
sint ingratiis quid ego, quippe cui * * * sin * * * num me. Piscibus
in caudis est <virtus>, avibus in pinnis, anguibus serpendi vi
* * * quod quis * * * et gloriam Romani nominis restituendam et
insidias fraudesque hostium * * * quae comparata * * * vendere nu- 5
gas i * * * consulta sunt tam * * * con * * * iure meritoque * * * neque * * *
vocent paratos progredi remanere, porro retro, ilic<o> ....
Haudquaquam utile est homini nato res prosperas perpetuo evenire:
fortunae variae magis tutae.
  Est .................................................. 4.1
.... opibus et omnium quaecumque intenderat sine offensione
potitus; nihil in aetate agunda duri aut acerbi expertus esse dicitur,
quin sub manus cuncta ........ prosus ............ beatissi-
mus ........ rex Amasis Aegyptius sapiens fortunatissimis† con- 5
sultus scriptis familiaribus litteris suasit ut semet ipsum volun-
tario aliquo damno sc<i>ens multaret eoque dolore ..........
..........................................................
... <nihil> habebat carius anulo manupretio ........ <f>acie
eximia lapidem smaragdu<m> .......... summo ............ 10
........... Eum Polycrates anulum nave longa in altum pro-
vectus sponte in mare abiecit, unde numquam ........ emergeret.
Tum quod sciens sponteque <fecisset>, abiectum <anulum val-
de> dolebat.
  ...............co............. saepe piscator <quidam> 5.1
nactus indignum duxit ad venalis deferre, sed dignitati parens
regi obtulit. Rex gratum acceptumque habuit, eumque <sibi>
apponi iussit; qui ..da piscique operae i...so contractantes anulum
in alvo repertum ad regem gaudentes detulerunt. Tum Polycrates 5
litteras ordine de casu et postliminio anuli perscriptas ad regem
Amasim mittit. Amasis magnum et maturum malum Polycrati
coniectans amicitiam hospitiumque renuntiat, ut alieno potius suo
quam hospitei aut amico fortunam commutatam ipse minus aegre
ferret. 10
  Sed somnium filiae Polycrati iam ante insigne optigerat. 6.1
Patrem suum videre sibi visa erat aperto atque edito loco sublimem
ungui et lavi Iovis et Solis manibus. Harioli autem laetam et pin-
guem fortunam portendier somnio interpretati. Sed omne contra
evenit. Nam deceptus ab Oroete Perse Polycrates captusque in 5
crucem sublatus est. Ita ei crucianti somnium expe<ditum.
Manibus> .................................................
.............................................. Huius <fa-
bulae> exorsus ......bent ...... interdum ...... non est ex-
sultandum nimia et diutina prosperitate, nec, si quid malae pug- 10
nae acciderit, defetiscendum; sed victoriam brevi spera, namque
semper in rebus gestis Romanis crebrae fortunarum commutationes
exstiterunt.
  Quis ita ignarus est bellicarum memoriarum, qui ignoret 7.1
populum Romanum non minus cadendo quam caedendo imperium
peperisse? Legiones nostras saepe <fusas fuga>tasque armis bar-
barorum esse? Quamvis in<fe>s<ti> e<t t>ruces tauri subigi
iungendo domarique potuere, prae quam nostri exercitus sic sub 5
iugum missi sunt. Sed eosdem illos, qui sub iugum egerant, paulo
post ante triumphum nostri egere et captivos sub corona vendidere.
  Post Cannensem cladem Poenus imperator anulorum aureorum 8.1
quos caesis equitibus Romanis Poeni detraxerant, tres modios
cumulatos misit Carthaginem. Sed non multo post Carthago
capta est: illis, qui anulos detraxerant, catenae inditae sunt.
In ea pugna Scipio quantum hominum Poenorum Afrorumque 5
cepit aut occidit aut in deditionem accepit! Si eorum linguas
resecari imperasset, navem onustam linguis hostium Romam
inegisset.
  Quod te vix quicquam nisi raptim et furtim legere posse 9.1
prae curis praesentibus scripsisti, fac memineris et cum animo
tuo cogites G. Caesarem atrocissimo bello Gallico cum alia multa
militaria tum etiam duos 'De Analogia' libros scrupulosissimos
scripsisse, inter tela volantia de nominibus declinandis, de ver- 5
borum aspirationibus et rationibus inter classica et tubas. Cur
igitur tu, Marce, non minore ingenio praeditus quam G. Caesar
nec minus ordine insignis nec paucioribus exemplis aut documentis
familiaribus instructus, non vincas negotia et invenias tibimet
tempora non modo ad orationes et poemata et historias et praecepta 10
sapientium legenda, sed etiam syllogismos, si perpeti potes, re-
solvendos?
  Nunc, ut orationem istam M. Tulli, quam tibi legendam 10.1
misi, paucis commendem. Mihi profecto ita videtur neminem um-
quam neque Romana neque Graecorum lingua facundius in con-
tione populi laudatum quam Cn. Pompeius in ista oratione laudatus
est: ut mihi ille videatur non ita suis virtutibus ut Ciceronis laudi- 5
bus 'Magnus' cognominatus. Tum praeterea multa istic repe-
ries praesentibus consiliis tuis capita apte considerata, de ducibus
exercituum deligendis, de commodis sociorum, tutela provinci-
arum, de.......... tum, quibus artibus praeditos esse oporteat
imperatores <b>el<l>a et ceter<a> ge<rentes> * * * 10
* * * tractatus * * * quas * * * intentionem * * * consuevi ne * * * 11.1
velim ... quia ego intento maiore vel aliquando reprae * * * ar-
bitror profuturas. Velis dumtaxat; et si quis * * * quod inper * * *
neque mihi suscenseas, quod non mea manu tibi rescripserim,
praesertim cum a te tua manu scriptas litteras acceperim. Digitis 5
admodum invalidis nunc utor et detrectantibus; tum haec epistula
multum verborum ingerebat, mea autem dextera manus hac
tempestate paucarum litterarum.