Fronto Cl. Severo salutem
  Commendandi mos initio dicitur benivolentia ortus, cum suum 1.1.1.1
quisque amicum ali amico suo demonstratum conciliatumque vel-
let. Paulatim denique iste mos progressus est, ut etiam eos qui
publico vel privato iudicio disceptarent, non tamen inproba res
videretur iudicibus ipsis aut iis, qui consilio adessent, commen- 5
dare, non, opinor, ad iustitiam iudicis labefactandam vel de vera
sententia deducendam. Sed iste in ipsis iudiciis mos inveteratus
erat causa perorata laudatores adhibere, qui quid <d>e reo
existimarent, pro sua opinione cum fide expromerent; item istae
commendantium litterae laudationis munere fungi visae sunt. 10
  Quorsum hoc tam ex alto prohoemium? Ne me existimasses 2.1
parum considerasse gravitatem auctoritatemque tuam commen-
dando Corneliano Sulpicio familiarissimo meo, qui propediem
causam apud vos dicturus est. Sed, ut dixi, veteris instituti exemplo
necessarium meum laudare apud te ausus sum. Industrius vir est, 5
strenuus, ingenio libero ac liberali, patriae amantissimus, inno-
centia fretus magis quam confidens, litterarum studio et bonarum
artium elegantia mihi ad * * *
* * *
* * * 10
* * * iam * * * qui cum 3.1
mi<hi> * * * <in>tercedit. Neque forte aut temere necessitudine
ista sumus copulati, nec ultro me amicitiam Corneliani adpetisse
fateor. Nam laus ad me de ingenio eius fama pervaserat, quam
veram ad aures meas accidisse usu didici multisque documentis 5
expertus sum. Habitavimus una, studuimus una, iocum seriumque
participavimus, fidei cons<ili>i<que pericu>lum fecimus, om-
nibus modis amicitia nostra et voluptati nobis et usui fuit.
  Quam ob rem quantum plurimum possum, tantum quae<so> 4.1
ut carissimo mihi homini in causa faveas ....................
...................................... citaret ad accusatio-
nem nostri ordinis virum. Sed lectis concilii commentaris ta * * *
plane * * * facit * * * <propul>sare conisus est. Sollicitudo <animi> 5
me a<git mul>tis eum verbis commendare, sed fidum amorem
nostri spondet ............. quid postulem, orationem vobis
unum meum verbum visum iri.