<Domino meo Vero Augusto>
* * * 2.1.1
* * * reliquum erit, si ve-
nis, visitare, deinque desinere * * * Sallustius * * * Eorum profecto
uberrima ingenia frustra fuissent, ni magnificis sese rebus scriben-
deis occupassent itemque nisi pro magnitudine rerum gestarum 5
scriptorum quoque ingenia congruerent aut rebus vel adaptaren-
tur * * * et Homeri disperderentur carmina, si pugnae dees-
sent, quod carmine secundo integro, sed primis etiam primi car-
minis versibus declaravit. Certe Xenophon Atheniensis dignus
custos experientiae Graecorum sub Cyro stipendia voluntaria 10
fecit * * *
* * * Enim vero fandi agendique laudibus longe praestan- 2.1
tissimus omnium Cato Porcius Censorius * * *
* * *
* * *
* * * 5
* * * principa * * * cum
pueri * * * dum * * * cum belli sollicitudo * * * et mihi * * *
* * *
* * * comminisci * * * in * * * parem
nam * * * praesen<ti> die minuunt * * * immo non est * * * gens * * * 10
* * * certum est * * * fratre * * *
* * *
* * *
* * * <direp>tionibus clades ediderunt, latronum potius 3.1
quam hostium numero duco. Soli hominum Parthi adversus po-
pulum Romanum hostile nomen haud umquam contemnendum
gesserunt: id satis demonstrat non Crassi modo clades et Antonii
foeda fuga, sed etiam fortissimi imperatoris Traiani ductu legatus 5
cum exercitu caesus et principis ad triumphum decedentis haud-
quaquam secura nec incruenta regressio.
  Bella igitur duo maxima a duobus maximis imperatoribus 4.1
adversus Parthos nostra memoria pari eventu bellata contendere
inter sese pro copiis cuiusque ducis et temporis pergam: haud ig-
narus fortia facinora viventium gravatius, mortuorum gratius
accipi; faveri praeteritis, invideri praesentibus. Namque invidia 5
semper a<d> superstitem mordens adit * * * in * * * docebit ut demp-
ta visque <extra> posse <quo> bi * * * an * * * <ecce> * * * visui
* * *
* * * ubi primum magnum ducem res publica poposcit, id est 5.1
pensis p<arem> propositis, omnibus Arpinati paupertate aut
Nursina duritia ortis ducibus bellicosior extitit * * * orbant
* * * tranquillus * * * oratoribus * * * atque * * *
* * * 5
* * *
* * *
* * *
* * * olim adversus Romanos intentum et infestum et 6.1
instructum, bellis exercitatum .... ab insidiis ad .............
.... dum ................ in.agit ............ratum quod
ad.omne facinus audendum praeceps agebatur nullo iam scelere
quod atrocius auderet reliquo. 5
  Tum praeterea e.....truend.m......no datum * * * trato 7.1
bellum * * * randum * * * ad hoc * * * in bellum profectus est cum
cognitis militibus hostem Parthum contemnentibus, sagittarum
ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera despicatui
habentibus. Multos militum imp. suo quemque nomine proprio 5
atque castrensi cognomine <et io>culari appellabat. Pigros * * *
vel corniculo vel aereo vel partim * * * cuiusque * * * herede <usu>
militari pensiones hostium spoliis feroces, quas saepe victor et
triumphos celebrans viris legatis invidisset.
  Lucio Parthis aut delectu novi Quirites sumendi fuerunt aut 8.1
fortissimi ex subsignanis deligendi militibus tristi et molli militia
corruptis. Namque post imperatorem Traianum disciplina prope
modum exercitus carebant Hadriano et amicis cogundis et fa-
cunde appellandis exercitibus satis inpigro et in summa instru- 5
mentis bellorum. Quin provincias manu Traiani captas variis bellis
ac novo constituendas omittere maluit quam exercitu retinere.
Eius itinerum monumenta videas per plurimas Asiae atque Europae
urbes sita, cum alia multa tum sepulcra ex saxo formata.
  Non solum in gelosas sed etiam in alias meridionalis sedis 9.1
terras profectus est saluti his provinciis, quas trans Euphratis et
Danuvii ripas sitas Traianus spe Moesiae et Asiae provinciae ad-
dere posse se imperio Romano adnexuerat. Has omnino provincias,
Daciam et Parthis omissas partes, ultro restituit. Exercitus in 5
Asia se pro scutis atque gladiis salibus sub pellibus delectare:
neminem umquam ducem post eius modi vidit.
  A rebus (pari studio pacis) sane iustis retinuisse se fertur, 10.1
plane vana apstinendo uni omnium Romanorum principum Numae
regi aequiperandus. Pax * * *
* * *
* * * 5
* * *
* * *
* * *
* * *
* * * 10
* * * pertum est da * * * his * * * <rem> publicam sibi 11.1
administrandam * * * qui * * * sis a patria * * * nec belli adversus Par-
thos instaurandi auctor existens, ita longa desuetudine bellandi
miles Romanus ad ignaviam redactus. Nam cum omnibus vitae
artibus tum praecipue rei militari desidia noxia est. Permultum 5
etiam interest fortunam variam experiri et gnaviter milites in
campo exercere.
  Corruptissimi vero omnium Syriatici milites, seditiosi, 12.1
contumaces, apud signa infrequentes, freti armis, praesidiis vagi,
exploratorum <mo>re palantes, de meridie ad posterum temu-
lenti, ne armatu quidem sustinendo adsueti, sed inpatientia la-
boris armis singillatim omittendis in velitum atque funditorum 5
modum seminudi. Praeter huiusce modi dedecora malis proeliis
ita perculsi fuerunt, ut ad primum Parthorum conspectum terga
verterent, tubas quasi fugae signum canentis audirent.
  Tantam militaris disciplinae labem pro re Lucius coercuit, 13.1
industria sua ad militandum exemplo proposita. Primus ipse in
agmine haud saepius equo vehi quam pedibus fatisci; tam solem
torridum facile quam diem serenum ferre; pulverem confertum pro
nebulis pati, sudorem in armis ut in ludicris insuper habere; caput 5
apertum soli et imbribus et grandini et nivibus neque vel adversus
tela munitum praebere; spectandis in campo militibus operam
dare et aegros intervisere; non incuriose per militum contubernia
transire, sed forte temere Syrorum munditias introspicere, Pan-
noniorum inscitias; de cultu cuiusque ingenium arbitrari. Sero 10
ipse post decisa negotia lavatus mensa sobria, victu in castris
plebeio <uti>, vinum loci, aquam temporis bibere, primam
vigiliam facile vigilare, postremam iam dudum expergitus opperiri,
labore magis quam otio laetari, otio ad laborem abuti, vacua
militaribus tempora civilibus negotiis occupare. In penuria subita 15
ramis non numquam et frondibus proprie <pro> supellectile usus
est, caespitem interdum ut torum incubans. Somnum cepit labore
paratum, non silentio quaesitum. Graviora <de>mum per-
verse facta severe animadvertit, leviora sciens dissimulavit: locum
paenitendi reliquit. Nam delicta sua plerique, dum ignorari pu- 20
tant, corrigunt; ubi manifesta sciunt, inpudentia obfirmantur. * * *
* * * fuga certaminis * * * necessita<tis> * * * visset pro- 14.1
videre; per tot provincias, tot obsidionum proeliorum arcium sta-
tionum castellorum excidendorum aperta discrimina curas et con-
silia dispergere, non luxurias, ducenta tametsi profudit spolia * * *
num consentirem * * * gnarus * * * portare * * * 5
<lon>gior mora * * * impe * * * quam ob rem * * * etiam tum
iunioris decere * * * <qu>o minus ad trium<phum> * * * habitus
* * *
* * *
* * * spectes. Lucius consiliorum sol- 10
lertia longe * * * sciret catafractos similes esse beluis piscibus, eas
eludere alto mari cernuantis * * * <in> mag<nis> persultare
campestribus * * * Paucis ante diebus L<uciu>s
ad Vologaesum litteras ultro dederat, bellum, si vellet, condici-
onibus poneret; dum oblatam pacem spernit barbarus, male mul- 15
catus est.
  Ea re dilucide patet, quanta Lucio cura insita sit militum 15.1
salutis, qui gloriae suae dispendio redimere cupiverit pacem in-
cruentam. Traiano suam potiorem gloriam in sanguine militum
futuram de ceteris eius studiis multi coniectant; nam saepe Par-
thorum legatos pacem precanteis dismisisse inritos. 5
  Iustitiae quoque et clementiae fama apud barbaros sancta 16.1
de Lucio: Traianus non omnibus aeque purgatus. Regnum for-
tunasque suas in fidem Luci contulisse neminem paenituit; Traiano
caedes Parthamasiri regis supplicis haud satis excusata. Tametsi
ultro ille vim coeptans tumultu orto merito interfectus est, meliore 5
tamen Romanorum fama impune supplex abisset quam iure sup-
plicium luisset, namque talium facinorum causa facti latet, factum
spectatur, longeque praestat secundo gentium rumore iniuriam
neglegere quam adverso vindicare.
  Bello Parthico utroque consulares viri duo exercitum utri- 17.1
que ducentes obtruncati: Severianus quidem Lucio ab urbe nec-
dum etiam tum profecto; Appius Santra vero, cum praesens
Traianus Euphrati et Tigridis portoria equorum et camelorum tri-
bularet, retro ad Balcia Tauri ab Arbace caesus est. 5
  Illud eti<am> opprobrio ductum bello <incipiente> 18.1
histriones ex urbe in Suriam accisse. Sed profecto sicut arborum
altissimas vehementius ventis quati videmus, ita virtutes maximas
invidia criminosius in<sect>atur. Ceterum bello an pace clarior
Traianus imp. existimandus sit, in ambiguo equidem pono, nisi 5
quod armis etiam Spartacus et Viriathus aliquantum potuere,
pacis artibus vix quisquam Traiano ad populum, nescio si qui
adaeque, acceptior fuerit. Ipsa haec cum pri<o>r<is vi>tae
non nullis detrectationibus lacessunt. Ex summa civili<s> scien-
tiae ratione sumpta videntur, ne histrionum quidem ceterorumque 10
scaenae aut circi aut harenae artificum indiligentem principem
fuisse, ut qui sciret populum Romanum duabus praecipue rebus,
annona et spectaculis, teneri; imperium non minus ludicreis
quam serieis probari atque maiore damno seria, graviore invidia
ludicra neglegi; minus acribus stimulis congiaria quam spectacula 15
expeti; congiarieis frumentariam modo plebem singillatim pla-
cari ac nominatim, spectaculis universum * * *
* * * quod * * * se oporteat * * * namque ut famen * * * plane Nep- 19.1
tunum Martemque mole<stias> illas sibi * * * est arceant non * * *
magis aut * * * aut suovet(aurilibus) * * * quam ludeis spectaculorum-
que caerimonieis placarei. Ei rei pompas et carpenta et tensas et
exuvias a maioribus dicatas, elephantos et in pace, quibus num- 5
quam populus Romanus in acie usus sit, spectaculeis deservire
nocturnis .................................................
........................... constrepi aut linguis pluribus omi-
na<ri>. Haec a me detrectationis refutandae causa memorata
sunt. 10
  Ceterum ............................................. 20.1
............................... Lucius autem ipse, quoquo
in loco gestum quid foret, ad senatores scripsit litteris diserte ad
significandum rerum statum compositis, ut qui facundiam inpenso
studio restaurar<e> <cuperet> * * * 5
* * * <com>para-
ta si quis leget, seu proavus seu pronepos virtute praestare vide-
bitur, comparationis quidem discrimen in familiae nomine per-
manebit.