LIBER XXVI
* 26.1.1
cisc . rrei . . . tre * * * rliti . . . . umci . . i . a . . n . . . . . e . . . m * * *
ra * * * e . . . . a . . . . . m * * * cc * * * r * * * celo . t . t
* * * itinti * * * e . e * * * eres * * * em * * *
cis . i * * * coii . . . reite . . . i . . . . . . t * * * c . . sis . . . . . . ni . . . . . is 5
* * * <ostend>erent libel<li> * * *
*
* * * r * * * 2.1
*
* * * mr * * * sicro * * * melio<r>e ra<tione> 3.1
. m . iai . . . . nes . . icc * * * aii * * * i . ib· semel nam m * * * 4.1
inprocic . cinn . . . nampii . . . . . . imit * * * trib . . . nit . . . s . escieb·l . . . nia
. . . . . . nici . i . . i * * * a . . . a . . . . . a . . nam * * * exerce * * *
*
* * * mease . cli * * * iti . . . . lei * * * sea . . eade 5
* * * cslnpura * * * c . . i . i . ccur . i . a * * * fcit * * *
re . . . ss * * * decim veteres . . . a * * * m * * * sit . . . . . . eli . . 5.1
sa . . . . . ti * * * c . . p * * * shtece . s . . ss . . . e . . i * * * mo . . . . .
e . em . . is * * * rhiic
  R<u>tiliu<s> m<emor>at <cons>ules atqu<e duces, qui a>nimis hostem 6.1
in <pug>n<a> acerrima <f>re<gera>nt, semet etiam <dev>ove<r>ant, ut in
<medios hostes se inmitterent> ac vi<t>am <profunderent pro pat>ri<a>.
  <Si>milis <illis> . . . . . neca<ti>s a tiii * * * is seme<t> s . . . o * * * 7.1
hostibus inmisi<t> * * * <c>ives seimi . . ci . . i . . . . . <in>traverunt isuii 8.1
* * * nuerintt . i * * * iniisbe
  <cecid>erun<t, qu>os imper<at>or <c>o<nv>o<caver>at ad consilium <in co>mmune 9.1
capien<dum>. a<d>iunct<am> cor<t>i<bus turmam> equi<tum c>o<m>plu<res 10.1
rei> auctores <o>mittebant <vel n>o<n> nominabant.
  <Ac de> ordinibus et nomin<ibus et> numeris <legionum arm>i<s>que 11.1
militu<m iam> in <su>p<e>rioribus libris dixi. verum de equitibus non 12.1
omittam, quos Tarquinius <d>u<pl>i<cav>it, <u>t <pr>iores equites binos equos
in proelium ducerent. ea<m> con<suetu>dine<m Lace>d<a>e<mo>ne <c>u<ltu 13.1
Cas>t<or>is in Italiam ve<niss>e, <quem duos c>elsos dice<ban>t con<t>i-
<n>e<re. verum Ther>am<p>nis Cas<tori>s et Poll<u>cis simulacra σ<ε>ιρ<α>ίο<υ>ς 14.1
equos habent nullos. <s>a<t>is <habeo ant>iqui i<ll>ius fani admonuisse, <etsi> 15.1
scio, quo<d> Spartiatae ar<t>i<fi>ce<s> quidam ἀνίππο<υ>ς <fingebant>, ali<i> καλ-
λίππους. appellat<i> flexuntes a genere p<ens>ilium quod reg<i>um voca- 16.1
bant, <praeter>quam ἐφίππιον ieueis . . nitarislic . . . ii * * *
*
LIBER XXVIII
  * * * c * * * a * * * 28.1.1
*
c * * * i * * *
i * * * i * * *
* 5
* * * i . . . . it * * *
i . . . . . m * * * o . . . a * * *
*
* * * et * * *
m * * * i . . 10
*
. . . . . . r * * * c . . ce * * *
i . . . tes . t . eai * * * u * * * e . iei * * * i . . . . e . i * * *
*
* * * i * * * o . . . . i * * * tc * * * n . . sc . . s 15
* * * e . . . . . . i * * * i . i * * * i . . . . . est . . . . . . i * * * e
* * * t * * * rt . . t * * * ni * * * it * * * i . it . . . . . . i
. . . i * * *
*
* * * e . it * * * iti * * * 20
*
. . . . . . s . . e . . . . c . . . . c * * * isicc . . . . t * * * iieciili * * *
  <Ant>io<chus Athenis e>rat: mortuo fra<tre r>egnavit. 2.1
idem agi- 3.1
<tav>erat bellum pos<tea indi>cere Romanis, sed <prohi>bitus dicitur
<Persei reg>is sorte. 4.1
perpauc<is bo>ni<s> magna misce<bat mal>a. incertae 5.1
na<turae> levitatisque su<mmae, ep>ulis comisab<undus v>enire, ad sym-
pho<nia>m n<u>dus saltare <et ba>lneas publice [fun<ctus e>t <b>alneas] petere
<unctus murra> vel perfusus ungue<ntis>.
  Asturcone pom<pam age>bat et <se> sim<ulab>at Hierapoli Diana<m 6.1
duc>ere uxorem, et cet<eris> epula<s> i<nstr>ue<nti>b<us vasa e> sacro protuli<t
atque> c<en>atus <d>e m<e>nsis <ea abs>tulit <in> dotem ex<tra anul>um, quem
<un>um omnium <e> deae donis reliquit.
  Gracch<o> iter<um>, cuius paulo a<n>te<a> memini, consule t<e>r<r>o<r>e <p>erit 7.1
nocturno. corpus eius cum Antiochia<m> portaretur, exterritis subito 8.1
iu<m>entis in fluvium abreptum non com<pa>ruit. has ille <po>e<n>a<s> tanti 9.1
sacri<l>e<gii> gliscentis ex<p>endit.
  Duos colossos duodenum cubitorum ex <a>e<r>e unum Ol<ym>pio, alteru<m> 10.1
Capitolino Iovi de<di>ca<ve>r<a>t. Athenis Olympio<n> et mur<o>s lapide 11.1
ma<rm>o<r>e<o> ins<tit>uerat. nam columnas aliquot numero circumdede- 12.1
rat. <a>edes nobilissima Olympi Iovis Atheniensis diu inperfecta perman- 13.1
e<rat>
*
  <at>que alia m<irab>ili<a> n<untiantur> 14.1
. . . . co suis p<loran>t<ibus> redisse 15.1
ce . es tra<di>t A<e>miliam nobile<m> femina<m> r<og>o inposita<m> tubicinum 16.1
concentu mi<re> excitatam.
  De Cor<f>i<d>iis fratribus quasi fabula est. 17.1
maior frater heredem <suum 18.1
minorem> in<stit>uer<a>t le<ct>oque <t>es<ta>mento revixit maior. <a f>rat<re> 19.1
<ai>t se dimissu<m>. eum petisse, X funeri s<uo> erogaretur, et locum <in 20.1
quo defodisset aurum indica>sse <e>t fi<l>i<am sib>i <ipsi com>mendasse.
aurum praedicto loco repertum <et> frater er<e>s re<p>en<t>i<n>o <mor>t<uu>s 21.1
nuntiat<u>s.
  Multa m<irabil>i<a om>itt<e>nd<a in his histo>r<i>i<s> ex<is>timavi, nec opplendae 22.1
sunt huiusmodi cognitionibus chartula<e>, cum satis pependit usus et
coit . lese de <frat>ribu<s> tantunde<m> opus fuit nostro cor<d>e noscere, 23.1
quantum memoriae tradere <atque r>etine<r>e <p>ossi<mus.
  Et> idem ergo <T>i. <Gr>a<cch>us, <qui> . . . . ichib· <d>ep<ul>sis eger<a>t 24.1
<in> A<s>turibus, genere <inquie>t<o>, tum ivit in Hibe<r>es. <qui cum augu- 25.1
rales libros> legere<t>, <collegio> se es<s>e doctum <scripsit se ex>tra <pom>e-
rium aus<p>i<ca>ri debuisse, cu<m> a<d ha>bend<a in campo> c<o>m<i>tia conten-
de<ret, qu>oniam <po>meriu<m f>inis <esset ur>banorum a<us>pici<orum>. se 26.1
vero in villa <Scipio>nis tabernaculu<m> posuisse, <e>t qu<om> i<ngrede-
ret>ur pomerium
  eici . . . . . . c . . ce * * * 27.1
*
. . iiipi * * * rit . . n . . . . o . ine . . . . . d
*
* * * i . . . . m * * * e * * * p * * * s . . . n . ii 5
* * * e * * * ni . a * * * i . ii . . r * * * es . . . ui * * *
i * * * i . cib . . . . i * * * r * * * misit in * * * i * * * 28.1
e * * *
*
. . . ce * * * en * * *
* 5
* * * tii . . .
*
* * * r . . . . . m * * *
*
sesac . . . . . . e * * * 10
*
sum * * *
*
  <De P. Lentulo, qui> erat consul <c>um Cn. Domitio, non fuit 29.1
omit<t>endum.
nam clarus vir fuit et rem publicam iuvit. 30.1
<ei> praetori 31.1
ur<b>ano senatus permisit agrum Campanum, quem omnem privati possi-
debant, coemeret, <u>t publicus fieret. et possesso<r>es Lentulo concesse- 32.1
runt pretia constitueret.
nec fefellit vir <a>equus. 33.1
nam tanta modera- 34.1
tio<ne> usus est, ut et <r>ei publicae commoda<r>et <et> pos<se>ssionem
tempera<ret et pecuni>a <publica> ad <i>u<g>e<rum milia> quinquaginta
<coemer>et. agrum <Camp>a<num inter pri>v<at>os divisum <publicavit> et 35.1
eum indic<t>o <pretio locavit. mu>lto plures <agros> * * * <r>e<cogn>i<tioni> 36.1
praepositus reciperavit formamque agrorum in <aes> incisam ad Libertatis
fixam reliqui<t>, quam postea Sulla corrupit. idem tamen dotem filiae de- 37.1
dit sestertia XXV.
  Verum Antiochi Epi<p>hanis regnum senatus filio Antiochi, Antiocho 38.1
puero, adtribuit, qui paulo post Ε<ὐπ>άτωρ <vulgo> ap<p>el<l>atus est, id 39.1
Demetrio, Seleuci filio, qui datus obses a patre erat, petenti <de>n<e>g<a>bat,
cum ille se et <puerul>um <R>omam <v>enisse et aetate maiorem esse ad annos
XXIIII praedicaret: patriam sibi etiam Romam esse, senatum paren-
tem. et cum haberet mis<ericordiam senatus> 40.1
*
LIBER XXXIII
  vocitati. 33.1.1
et M. Aurelium Scaurum consularem virum ceperunt equo 2.1
deiectum. nam <h>i<c> vocatus in concilium ab is nihil indignum viro Ro- 3.1
mano. qui tantis honoribus functu<s> erat, aut fecit aut dixit. itaque inter- 4.1
fectus est, cum posset effugere. et nec ipsis petentibus ducem se tradere 5.1
sustinuit verecundia, ut amisso exercitu incolumis esset.
  Qua victoria Cimbrorum territus Ma<l>lius consul litteris supplicibus 6.1
cum C<a>epionem orasset, ut copiis iunctis simul et exercitu ampliato
Gallis resisterent, impetrare non potuit. et cum Rhodanum traiecisset 7.1
et apud milites gloriatus esset timenti consuli se auxilium lat<u>rum, ne
communicare quidem cum eo consilium belli gerendi voluit, nec legatis,
quos senatus miserat, ut co<n>cordes essent simulque rem publicam iuva-
rent, auscultare dignatus est. Cimbrorum etiam legatos pacem volentes et 8.1
agr<os> petentes frumentu<m>que, quod sererent, ita contumeliose sub-
movit, ut desperata pace ad <arma redierint>. capta postero die castr<a> 9.1
eius non longe a Ma<l>li castris constituta. neque adduci potuit, cum n<on> 10.1
multo abesset, ut exercitum iungeret. et maxima pars exercitus d<eleta 11.1
est>
* 12.1
. e . . . s . . t quod . . . . ei * * * ta . . . ilesceliic . . . e
. . . ecoecn . . . . . . si minus oii . . . sc . . ci . . . . mni. 13.1
  eo convenerant haeoetaastoe . a . er 14.1
quot reliqu<i> fuerunt. 15.1
<commissa 16.1
est pugna p>ri. non. <Oct>obres. militum v<elit>umque non minus sem<u>l 17.1
periisse existim<a>t R<ut>i<l>i<us R>u<f>us sep<tuaginta mil>i<a> rim . . . consules et
equites Romani e .
*
  Matrona quaedam qua<si> mente commota sedit <i>n s<o>lio Iovis. 18.1
itaque lustratum est denuo Capitolium. 19.1
et in Sabinis Martis signum in 20.1
c<apu>t devolutum nuntiatur. et die quodam an<te> ludos, qui futuri erant, 21.1
<c>um tubicines apud aram concinerent, <a>ngues nigri subito ap<pa>-
ruerunt neque ante a<ram> concurrere et mor<si>bus multos invadere
<d>esiverunt, quam tubicines conticuissent, nec usquam derepente appa-
ruerunt. aliquo<t> matronae <e>odem somn<i>o monitae <u>na eademque 22.1
nocte de <stip>ibus sacris praestite<ru>nt hocque sacrificatu<m> ali-
quotiens. et carmen in deos a <vat>e compositum nobilissimi pueri con- 23.1
cinuerunt.
  [Cn. Ma<l>lius ob eandem causam quam et C<a>epio L. Saturnini roga- 24.1
tione e civitate <plebis>cito eiectus.]
  Rutilius consul. collega Ma<l>li, [hoc anno Cn. Pompeius natus est] 25.1
solus super<erat> re<i> publicae. itaque [a<t>que Cicero] cum metus ad- 26.1
venta<n>tium Cimbrorum totam quateret civitatem, ius iurandum a
iunioribus exegit, ne quis extra Italiam quoquam proficisceretur. missi- 27.1
que per omnes oras Italiae a<t>que portus, qui praedicerent, ne ulli mino-
rem XXXV annorum in navem <reciperent>
*
LIBER XXXV
  <Senatui, qui censebat nihil> ipsum facere nisi quod illa <s>uasisse<n>t, 35.1.1
placuit, <id> quod numquam alias pro collegio, quid in libris fatalibus
s<c>ri<ptum e>sset, palam recitare. constabat notari <c>a<r>mine Cinna 2.1
se<xque> tribunis patria pulsis tranquillum otium et securitatem futuram.
  Et erat auspicium et superiore casu Mario oblatum. 3.1
nam cum de con- 4.1
clavi fugien<s> barbarus apertum reliquisse<t>, egressus videt asellum forte
<o>biectis e<i ci>bar<i>is aquam petere. <i>de<m> sibi praeci<pi> ratus oraverat, 5.1
ut se ad mare deducerent. a<c> vix evaserat.
  Is ergo cum mille circiter numer<o> collectis ad Cinnam navi pervenit 6.1
<Te>l<amonem> profectus. e<x> Hispania Brutus ce<t>er<ique> exules ad eum 7.1
<conflu>xerunt. et <c>um de<for>mis habitu et cultu <ab is> videretur, qui 8.1
eum <flo>rentem victori<i>s no<rant>, supplicemque se omni<bus> quasi
oppressu<m> ab in<i>micis commendaret, <mox> legionem voluntar<iorum>
conscri<p>sit. Cinnaeque <tradi>dit milites et praefecit <eum> Sertorio et 9.1
Papirio.
ite<mque> Milonio traditu<r> e<quitum> par<s>. 10.1
<e>id<em> <prae>cepit, 11.1
u<t ad ur>bem veniret, qua<m desertam> videret.
  <C>in<na>e succe<ssum> hoc est. 12.1
a Pompeio, <qui dubi>a voluntate 13.1
<se>nat<u>s <iussum> recepit, <ut> re<m> p<ublicam ad>iutum vellet ire,
<mora in>t<eriect>a est, <do>nec subrepserat M<arius i>n <Ostiensem> portum.
<cum in e>o ad noctem usque ma<nsisset>, Ostia urbe potitur <per> Vale- 14.1
rium, cuius equ<ite>s praesidebant. nec <Po>mpeius a Sertorio bel<lum 15.1
a>bstinuit, sed palam pug<na>vit. et frustra legati <ul>tro citro<qu>e missi 16.1
sun<t, cu>m se Cinna superiorem <ex>i<sti>maret.
  Marius <una c>um suis <I>a<n>iculo <potitu>r, multis occisis: qui <capt>i a 17.1
Mari<o> iugulati s<un>t. et Octavius acceptis <se>x cohortibus a Pompeio 18.1
<non> tradidi<t> se inimico. <Miloni>us occiditur. ceteri su<bmov>ent<ur>, 19.1
quo<s> subsidio Mi<lo>nio Sertorius miserat. <cecid>erunt Octaviani 20.1
<sex> milia et senator unus <Aeb>utius, adversariorum <se>ptem milia.
potuit capi <Ia>niculum eodem die. 21.1
  Pompeius ultra Octavium progredi passus non fui<t>, set ut Crassum 22.1
revocaret impulit, ne ante debellaretur. quam comitia conficerentur, ut
eum magistratum ipse invaderet, qui timebatur. nam et Metelli castra in 23.1
propinquo erant, quem Catuli duo et Antonius, sen<atus> legati, ut pa-
triae subveniret, oraverant.
  Bello, quod inter Pompeium et Sertorium fuit, miles Pompei. dum spo- 24.1
liat hostem, ignobilis quidam fratrem adgnovit. extructo rogo dum iusta 25.1
persolvit, multa [precatus et] inprecatus gladio se traiecit. maximumque 26.1
omnibus prae<iudic>ium belli civilis casus hic attulit mentesque muta-
vit, nec quisquam omnium a lacrimis potuit temperare.
  Nolani progress<i> oppidum Abella<m> incenderunt. 27.1
Marius Servilium 28.1
apud Ariminum fugat, paucos occidit: reliquos, quos corruperat, accipit
in deditionem. senatusque per Metelli legatos consultus de voluntate 29.1
Samnitium, qui se negab<a>nt aliter in pacem venturos, nisi civitas ipsis
et per<f>u<g>is omnibus daretur bon<aque> reddere<n>tur, abnuit, digni-
tatem anti<qua>m P. R. <tu>entibus patribus. quibus cognitis Cinna per Fla- 30.1
vium Fimbriam <in> leges, quas postulabant, eo<s> recepit et copiis suis
iunxit.
  Nec desinebat Pompeius in<terim> miscere omnia. 31.1
et cum senatu<m> 32.1
videret aversari omnes exules m<aximeque Cin>nae causam, suasit tamen.
ut legati a Cinna <mis>si tuto reciperentur. e<t clam> cum Cinna consilia 33.1
sociabat et Octavio <tegebat>. dediticiis omnibus civita<s> data, qui 34.1
polliciti mult<a> milia militum vix XV<I> cohortes miserunt. et pestilentia 35.1
vastatus ex<er>citus ita, ut ex Octavianis partibus decem et septem milia
hominum d<e>perirent.
  Pompeius minus validus cum in le<c>to decum<b>eret, orta te<m>pestate 36.1
et ipse fulmine adflatus est et culmen ta<b>ernaculi dissipat<um>. nec spem 37.1
vitae osten<dit>. <i>t<aque p>er a<l>iquo<t> dies <exercitus sine duce fu>i<t>. 38.1
<e>t quia san<ari n>im<is> ta<rd>e <videbatur>, C. Cassi<u>s <usqu>e <ad> c<a>st<ra 39.1
est> missus, <ut> exercitu<m ipse a>cciperet, dum ille con<va>les<c>it. ad 40.1
quem Pompei<us tu>m repente se erigit lega<tisque, qu>i fuere litcireii . . . . .
<n>u<m> esse<t> contentus adsis . . . . . sentepatet adulescentes. <P>ompeio 41.1
die<m> a<d>esse <ap>par<u>it Cassio.
  Terti<o> post <illum die>m Pompeius mira t<abe obi>it. 42.1
eius funus popu- 43.1
lus <suburb>anus dir<ip>uit mor<tu>umque <lect>o decussu<m pe>r caenum
trahere no<n d>estitit omnibus consen<ti>entibus dignam caelo poenam et
perfidiae et a<v>a<r>itiae <p>essi<m>um ho<min>em expendisse. sed <p>a<t>res et 44.1
tribuni repressa <m>ultitudine cadaver superi<e>c<tis texerunt vesti>bus.
tra<duntque auctores> in lecticula vulgariter eum elatum sepulturae da- 45.1
tum.
  Pompeianos Octavius in sua castra traducit. 46.1
et copias Metellus contra 47.1
Cinnam [tra]duxerat, cum milites repente <vex>il<l>is totis clamore exerci-
tum Cinnae salutant ac resalutantur. territus re nova Metellus exercitum 48.1
reducit atque ipse inter primos ad Cinnam de pace legatum <m>i<tt>i <c>ense<t>.
<qu>o regresso Crass<us> pu<gnam> urgen<s> cum Metello c<o>m<mun>i<c>a<t>, u<t> ipse 49.1
sl . esclif . . . . . <pet>eret Cin<nam> nulla m<ora int>er<i>e<c>ta m . oisicede 50.1
<com>miss<o c>um Fimbria proelio infeliciter devict<us> neque occis<us>,
cum <M>et<ellus>
*
  castra mixicemc'lii . . n * * * 51.1
Dorilai 'r Archelaus . . . . aoi . . . m 52.1
* * * coc . . . . 53.1
*
fuisset * * * misset . . . in . . . . aitanum . . . selccl
* * * ciierli * * * res imperato * * * desediato * * * 54.1
ei . . . . it * * * cum . u
*
* * * decim * * * iui * * *
riniu * * * am mittit lertis * * * rteneluaremuii * * * 55.1
dere iiioiaborc * * * ssciaibclili * * * pin . . . . . . es regis uni 56.1
* * * acediniscacc * * * nregciss ceteri . . . . . cestiaiatoed . i . . p . . . . 57.1
cum eo Sulla asc * * * rtunta . c . e . p . . . c . . e * * * citumicc . . c 58.1
* * * c . . . be . . . . . amiiiiic * * * ierit * * * ce . . eii * * *
*
. . . . n . . . . . . motum * * * euieroi . . . sintprae * * * recta 59.1
rac . iuscum * * * Rom<a>ni . ma in castra * * * ticine * * * 60.1
c * * * pasi * * * e . . . u * * * eaa * * * s . ec . . . . . . scer-
sito * * *
  <Proti>nus Sulla Athenas re<ve>rsus in principes se<diti>onis et noxios 61.1
anim<advertit> * * * <vio>lentius necatis reli<qui>s [necatis reliquis].
  <Mithridates> a<utem> omni e<x c>ivi<t>at<e milit>es multos <coegerat, 62.1
qu>os calami<tate co>m<p>e<r>ta <no>vis au<g>et. quinque <et sexagin>ta <m>i<li>a 63.1
<ped>itum equ<itu>m<que> cum Dorilao pra<etor>e mittit et quadrigas <falca-
t>as septuaginta. <is> addit Archelaus subi<to decem> circiter <mi>l<i>a, quae 64.1
<inter>ea collegerat e<x insulis>, quas longis navibus <rur>sus vastabat.
  Primo <die> fugati Pontici et Arche<lai fi>lius occisus. 65.1
deb<ilitat>i et 66.1
suppress<i> se n<o>ctu <in op>eri<bus> continebant. <mane f>e<r>ocius impetus 67.1
fac<tus. m>ilites nostri castra capiunt, hostium multitudinem innume- 68.1
rabilem concidunt, amplius XXV milia capiunt, quae postea sub coro-
na venierunt. Archelaus parvulo navigio Chalcidem deportatur. 69.1
  Regii, qui A<b>der<a>e praesideba<n>t, captis Philippis dilabuntur. 70.1
  Colloquium Syllae et Archelauo in Aulide fuit et condiciones impositae, 71.1
si rex pacem mallet.
quibus ille tandem paruit. 72.1
nam et Fimbriae adventum 73.1
timebat, ut mox ordine indicabo, et se de conventis nihil novaturum Sulla
praedixerat. fuerunt autem hae: Archelauus classem traderet Sullae, rex 74.1
insulis omnibus, Asia, Bithynia, Paphlagonia decederet, item Gallo-
graecis. Q. Oppium et M'. Aquilium legatos redderet; item ceteros omnis 75.1
captivos, quorum non parvus numerus erat, dimitteret. inprimis excepti 76.1
Macedones, quorum fides insignis fuerat, ut uxores et liberi redderentur.
praeterea naves <sept>uaginta tectas instructas sociis daret, frumentum, 77.1
<vestem>, stipendium ipse pr<a>estaret.
  Is ipse Mithridates cum Sulla <ap>u<d> Dardanum <c>o<m>positis, gratia 78.1
<P. R.> reconciliata, Ariobardianen ut servum respuit, reliqua classe in
Pontum proficiscitur.
  Ac dum de condicionibus disceptatur, M<a>edos et Dardanos, qui so- 79.1
cios vexabant, Hortensius <l>e<gatus> fugaverat. ipse Sulla ex<er>citum in 80.1
M<a>edi<c>am ind<u>xerat, priusquam in A<siam> a<d> conloquium trans-
iret. quo Dardanos e<t> Denseletas caesis hos<tibus>, qui Macedoniam 81.1
ve<xa>bant, in deditionem recepit.
  Ephesi causis cog<ni>tis principes belli secu<ri n>ecat; civitates pecunia 82.1
multat, oppida inpaca<ta> redigit in suam potestatem.
  Nicomedi regnum Bith<y>niae restituit <C>u<rio> e<ique adi>e<c>it Paphla<g>o- 83.1
n<iam>. comis et mansuetior i<lle>, quam <pater Nico>me<des> fuer<at>, Ro- 84.1
manis de<di>tus, ut <perfidi>a sceles<ta> vacaret, fidem per nefa<s non
ma>lign<e> exercere<t>.
  S<o>c<r>a<te>s <fra>ter <regnum non in>vidiose exequebatur, <sa>tis exercitus 85.1
in priore <fo>r<t>una. nam postquam <Ni>co<m>e<d>es, Euer<g>e<t>es <m>erit<o> dictus, 86.1
quod bea<tos> egente<s> faciebat mul<tos>que beneficiis suis alli<ci>ebat,
non fuit uno isto <fili>o contentus, quem <ex> Ariston<i>c<a> legitimum
<p>rocrearat, tollit ex con<cu>bina Ha<gn>e <Cyzice>na <alte>r<um>, Socraten
nomine, <illa>mque C<yz>i<c>um cum So<cr>ate et quingentis tale<nt>is ablegat. 5
  S<e>ne mortuo, <in>certum an veneno, <Arist>on<ic>a<e f>i<liu>s <s>uccedit 87.1
. . uncatiseapanticiso . . . enuacs ami<ssa> matre <so>rorem patris ducit <ux>o- 88.1
rem [patrem], qu<ae ca>ra huic vivo <f>uerat. <cum di>e <n>ono post mortua 89.1
<e>s<set> morbo an dolo, Nisam Ariarathis Cappadocum regis filiam
accepit. ha<n>c Socrates ad <Mithridatem> regem refert <ad> bellum contra 90.1
fratrem incitavisse.
  Exceptus a rege munifice, Chrestus etiam quasi meliore nomine ab 91.1
eodem voca<tus>, Romam ad regnum expetendum frustra profectus
<Cyz>icum redit.
nam redire ad regem pudor prohibuerat. 92.1
ibi avaritia 93.1
c<a>edem suadente occisa sorore insequentibus Philopatore simul et
Cyzicenis Euboeam venit, u<bi> aput Cornelium quendam equitem Roma-
num devertitur. satis <b>enigne e<xceptus> eius filio adulescenti . . . . aili sce- 94.1
lera discere s . cl . idciii . . e
*
LIBER XXXVI
  lis admonitus contendere refugit. 36.1.1
et Pompeius annos natus XXV, 2.1
equ<e>s Romanus, <qu>od nemo antea, pro praetore ex Africa triu<mph>a-
vit IIII idus Martias. qui<d>a<m> memorant eo <die populum Romanum> 3.1
elepha<ntos in triumpho v>i<d>i<ss>e. <sed cum> ur<b>em ingre<dere>t<ur, mi>- 4.1
n<o>re<m f>uisse ele<phantis quattuo>r ad currum <i>unc<tis portam
triumph>a<lem>, quamqu<am b>is experirentur.
  [Et Murena ex Asia trium<pha>vit, et Valerius Flac<c>us ex Celtiberia 5.1
et Gal<lia>.]
  Et <Lic>i<n>ius et Terentius <L>uculli fratres aediles curules munere suo 6.1
<t>aurorum proelium adversus elephantos dederunt. id ante Clau<d>ius 7.1
aedilis in circo ludis circensibus ex<h>ibuerat.
  Et Volaterrani se Romanis dediderunt ante occiso per seditionem lapi- 8.1
dibus Carbone praetorio, quem Sulla praefecerat [is Cn. Carbonis frater
fuit], et proscri<p>tos ex oppido dimiser<un>t, quos equites a consulibus
Claudio et Servilio missi con<c>iderunt. iam ante [anno superiore] et 9.1
Samnites, qui Nol<a>e erant, idem fecerant metu obsidionis. Pap[ir]ius- 10.1
que Mutilus inde fugiens, quom ne ab uxore quidem Bassia noctu Teani
reciperetur, quod erat in proscri<p>torum numero, usus est pugionis auxi-
lio.
  Data erat et Sullae prov<inci>a Gallia Cisal<pina> 11.1
. semstule . . . . . sies . . . s 12.1
tuss . . a . . s * * * circa legionem * * * iussus iusisc * * *
peter . . es * * * rib . . cmse . . c * * * occidit r . ii * * * 13.1
ecismon * * * e . . . . . . ueneb . . . . . . o . ei . . di . . e illos * * * iuniu 14.1
* * * cdet . i * * * oieic . eust . pudi . . . . . atreni quae . . . eaeducti
. . . . ci . . teliirierii . . ie . ts ultra . . . . . . i . . . se . . . ri . . <i>tineri . . i . . . . n . . . i castra 15.1
p . . . pe . . . re . . . alia et laus ti . usosca . . . . . . adas que dre . . . cai * * * 16.1
ita isemausm . . . . . s . . . . . . enuntiare m * * * nocessu . . . uasoc . . s . i . . . . 17.1
semper pio . rlis . iis . sss . cesserat nec sicale . . . c . . . aloiosc . . . . enpiein . . . . r 18.1
ciscitsiii . . . . e * * * m nullas * * * oc * * * m . n . . . . . i . . . . . 19.1
ci . . ecum * * * alpci legatum * * * m . . . tesit * * * u . . . . . . ti 20.1
* * * riscon * * * primos i * * * m . . etheesraes * * * 21.1
sccorridisum * * * s . . . . uo loco loc . . uin * * * n qui inesi 22.1
. . e . . s * * * cituciis . . . . siac * * * i . . ud . onord . . edesitae prius
. . ri . . uoi * * * natopo . . . . . abantede * * * p . dei . i * * *
n . . . . ced * * * contulit * * * fidiames * * * non occidere 23.1
* * * et quod tenssec * * * dies Isis et vir sdscae 24.1
*
  <Sulla con>di corpus iusserat, non comburi. 25.1
sed L. Philippus creman- 26.1
dum potius censuit, ne idem Sullae eveniret quod C. Mario, cuius corpus
milites inimici extractum monimento disi<e>cerant. itaque iustitium fuit 27.1
matronaeque eum toto anno luxerunt. in campo Romae sepultus est 28.1
amplissimo funere elatus magna populi frequentia. cuius rogo quom ignis 29.1
esset inlatus, non mediocris imber est insecutus.
  Sallusti opus nobis occurrit, sed nos, ut instituimus, moras et non ur- 30.1
gentia omittemus. nam Sallustium non ut historic<um ai>unt, sed ut 31.1
<o>ratorem legendum. nam et temp<ora> reprehendit sua e<t de>licta carpit 32.1
et cont<iones> in<s>erit et dat in<vicem> loca, montes, flum<ina> et hoc ge-
nus a<lia>, et cul<p>a<t> et conpa<rat> disserendo.
  Verum <ubi> co<nv>enera<nt> tribuni plebis, co<nsu>les uti tribuni- 33.1
ciam <po>testatem restitue<rent>, negavit prior <L>epi<dus>, et in contione
m<ag>na pars adsen<s>a <e>st <dicen>ti non esse utile re<sti>tui tribuniciam
p<otes>tatem.
et extat ora<tio. 34.1
et le>gem frumentari<am> nullo resi- 35.1
stente <tuta>tus est, ut annon<ae> quinque modi<i> popu<lo da>rentur,
et alia mul<ta poll>icebatur: exules r<educ>ere, res gestas a Sul<la
rescindere>, in quorum a<g>r<os milite>s deduxerat, <restit>uere.
  F<a>esulani in<ru>peru<nt> i<n> castella <vetera>norum Sullano<r>u<m. 36.1
hi plu>ribus occisis agros <su>os reddiderunt et <in se>natu defendebant, 37.1
<quo>d v<ul>gus agreste do<moque extor>re <e>o coactum <ess>e<t>. et con- 38.1
sules dato <exercitu in> Etruriam <profecti sunt>, ut scitum.
  Ver<um Lepi>dus in <m>ontes . . . b . . aesentes re<d>u<xit exercitum>. 39.1
sed 40.1
quom ar<ma eo>dem comporta<rent>ur neque segnior Ca<tulu>s iuiii . c . ubi 41.1
quis <vid>eretur contingere <eu>ntem secundum <litu>s et lacum, sum-
mo<s mont>es omisit.
  Incerta<que pa>ce senatus concessit execrationibus maximis n<e> ulla 42.1
ultra arma movere<nt> umquam. iam urbi cum adesse<t, Lepi>d<u>s lega- 43.1
tum suum pra<e>mis<it> . . . s . ir . itrp . l . itiquiinn * * * era . . ris con- 44.1
iuravit . . . eiso primo hic iner . . a . . r . . . . . mataimo infra inessnamiiseieim
  Nam erat natura <t>u<rb>u<le>ntus et i<n>quietus. 45.1
  Pace istos l . lis . . ip . . . . iai . p 46.1
severa est Sullanis a . etusserent pecuniam- 47.1
que in <a>era<rium> cos sacerdotes sm . bsu ut ratus et . . . . ae . . llrae digni- 48.1
tatem iterum cosus . . . eass . c . . . . . . al vir ca . . . ec . ml . . . . . . nioa . . . si . . prae
. . eri . . . . it . c . . s . . s . . n . . n . . et . . . . . sis . . . na . . . . . . iesa . . . . . mit
*