[Sergius] GL 4.537K
Scindímus atras ueterí planctu, 1
Cisséi, genas.