CETERORVM LIBRORVM
RELIQVIAE
DE REGIBVS LIBRI TRES
Auson. Epist. 19
    evropamque asiamque, duo uel maxima terrae 177.1
    membra, quibus libyam dubie sallvstivs addit
    Europae adiunctam, possit cum tertia dici,
    regnatas multis, quos fama oblitterat et quos
    barbara Romanae non tradunt nomina linguae: 5
    illibanvm nvmidamque avelim parthvmque vononem
    et caranvm Pellaea dedit qui nomina regum,
    quique magos docuit mysteria uana nechepsvs,
    et qui regnauit sine nomine †mox sesoostris.
Chronographus (644Mommsen)
  picvs satvrni filius regnauit agro Laurentino usque ad 178.1
eum locum ubi nunc Roma est, ann. XXXVIII. eo tem-
pore ibi nec oppida nec uici erant, sed passim habitauerunt.
favnvs Pici filius eisdem locis regnauit annis XLIIII. eo
tempore Hercules cum ab Hispania reuerteretur aram quae 5
est Romae ad forum boarium posuit et dedicauit eo quod
Cacum filium Vulcani ibi in spelunca sua occiderat. lati-
nvs isdem locis regnauit <a. XXXVI>. hic ex suo nomine
ciues suos Latinos appellauit. hoc regnante Troia capta est,
unde Aeneas Veneris et Anchisae filius uenit et se cum La- 10
tino iunxit unaque bellum gesserunt aduersus Rutulos. eo
praelio Latinus occisus est et regnum eius penes Aeneam
remansit. aeneas oppidum condidit Lauinium ibique regna-
uit annis tribus. ascanivs Aeneae filius regnauit annis
XXXVI. Albam Longam condidit. 15
Reges Albani.
postvmvs silvivs Aeneae nepos regnauit ann. XXXVII. ab 17
hoc prognati postea Albae regnauerunt ac silvi sunt cogno-
minati. aeneas silvivs regnauit annos XXXI. latinvs
li. alba xxviii. appivs xli. capys xxviii. campeivs xxi. 20
titvs viii. agrippa li. aventinvs xxxviii. procas viii.
amvlivs li. remvs silvivs regnauit XVII. eum Romulus
interfecit.
Reges Romanorum numero VIII.
romvlvs Martis et Iliae filius regnauit annos XXXVIII. ur- 25
bem Romam condidit XI. Kal. Mai., qui dies appellatur
Parilia. hic X menses in annum constituit a Martio in De-
cembrem. mille iuuenes de plebe Romana legit, quos mi-
lites appellauit, et centum seniores, quos senatores dixit.
congiarium dedit congium uini inter homines XII. hic cum 30
natat ad paludem caprae subito nusquam comparuit. in nu-
merum deorum relatus deus Quirinus appellatus est. titvs
tativs dux Sabinorum cum Romulo regnauit annos quinque.
hic Tarpeiam uirginem Vestalem uiuam armis defodit eo
quod secreta Romuli ei propalare noluisset. nvma pompi- 35
livs regnauit ann. XLI. pontifices, uirgines Vestales insti-
tuit. hic duos menses ad X menses Romuli instituit, Ianua-
rium diis superis Februarium diis inferis. hic prior homi-
nibus adinuenit grabata mensas sellas candelabra. congia-
rium dedit scortinos asses et militibus donatiuum acre in- 40
cisum dipondium S. tvllvs hostilivs regnauit annos XXXII.
hic prior censum egit edictoque suo cauit ut quicunque tem-
poribus ipsius falsum fecisset daret pro capite suo dimidium
uerbecem. marcivs philippvs regnauit ann. XXIII. cong.
dedit assem semissem et militibus donatiuum dipondium se- 45
missem. Ostiam coloniam condidit. l. tarqvinivs priscvs
regnauit annos XXXVIII. hic cum fundamenta Capitolii
cauaret inuenit caput humanum litteris Tuscis scriptum ca-
pvt. olis. regis, unde hodieque Capitolium appellatur. hic
prior Romanis duo paria gladiatorum edidit, quae compa- 50
rauit per annos XXVII. servivs tvllivs serua natus regna-
uit ann. XLIIII. hic uotum fecit ut quotquot annos regnasset
tot ostia ad frumentum publicum constitueret. tarqvinivs
svperbvs regnauit ann. XXV. hic prior hominibus adinue-
nit lautumias tormenta fustes metalla flagella carceres exilia. 55
ipse prior exilium meruit. inter duos pontes a populo Romano
fuste mactatus (est) et positus in circo maximo sub delphinos.
LVDICRA HISTORIA
Isid. Orig. 18.6.8
  Cum cuiusdam gladiatoris in ludum emissi gladius cur- 195.1
uatus fuisset ex acie recta, procucurrit unus ad id corrigen-
dum tumque a pugnante responsum est: 'sic pugnabo.' inde
sicae nomen datum est.
LIBER DE LVSIBVS PVERORVM
Serv. A. 5.602
  lusus ipse quem uulgo pyrrhicham appellant troia uocatur 197.1
Acro Hor. Ars Poet. 417
  Ita pueri currentes aiunt: 'occupet scabies in extremo 198.1
remanentem.' scabies ludus puerorum est.
DE REBVS VARIIS
Char. GL 1.236K
  praepositiones . . . 205.1
omnes omnino sunt Graece duodeuiginti [qui nu-
merus inter omnes criticos grammaticos profecto conuenit],
nostras uero esse has: ab ad praeter pro prae prope in ex
sub super subter. 5
HISTORIAE CVIVS TITVLVS INCERTVS EST
RELIQVIAE
Serv. G. 4.127
  Pompeius uictis piratis Cilicibus partim ibidem partim in 209.1
Graecia partim in Calabria agros dedit.