DE FINALIBVS SYLLABIS
  Omnis nominativus cuiuslibet generis latinus syllabas extremas in 8
numero singulari breves habet, exceptis as es os, ut aetas facies custos
nepos, et exceptis duabus consonantibus, ut sons, et una duplici x, ut fax, 10
et aliis <monosyllabis>, ut lar et lac, et exceptis his quae us terminantur,
ut tellus iuventus senectus palus virtus tus mus servitus et similibus, quae
in genetivo singulari crescunt paenultimis manentibus longis. genetivus,
si in vocales exit, longus est, ut huius regni, huius Musae; si in conso-
nantes, brevis, ut huius fortis. nam in quarta declinatione semper pro- 15
ducitur, ut huius fluctus. dativus longus est, ut docto Musae agili. accu-
sativus brevis est, ut Musam doctum hostem flumen decus. vocativus
brevis in omni consonante finitus; in vocali longus sola i, ut o Virgili, in
graecis correptus, ut o Tibri. ablativus et septimus in omnibus vocalibus
longus, ut ab hac Musa, ab hoc docto, ab hoc agili, ab hoc versu: e media 20
est, tunc longa, quando vocalis sola in fine est, ut ab hac facie, tum
brevis, quando cum consonante est, ut ab hac muliere, exceptis tribus
nominibus, quae producuntur, fame re spe. pluralis nominativus tam in
vocalibus quam in consonantibus excepto neutro genere longus est, ut
docti doctae fortes. genetivus eiusdem numeri semper brevis est, ut 25
doctorum doctarum felicium fructuum. dativus et ablativus, si is termi
nantur, longi sunt; si bus, breves. accusativus et vocativus eiusdem numeri
regulam nominativi sui sequuntur.
  Pronominum ratio eadem fere est, quamvis articularia quae in c
desinunt longa sunt, ut hic haec hoc. et in secunda persona nominativus 30
et vocativus longi sunt, ut tu, et in illis, quae nominativo * * * nam has, hos
et his semper longae sunt. ipsius, unius et totius et producuntur et cor- 626.1
ripiuntur, ut 'ipsius Anchisae' et 'di capiti ipsius', 'unius ob
iram' et 'unius ob noxam' * * * carent accusativum et vocativum longum
habent, te me se; et illorum pronominum dativi contra rationem breves
inveniuntur, quos poetae medios habent, mihi tibi sibi. 5
  Cuiuslibet verbi prima persona ultimam syllabam brevem habet, ut
lego legor, curro, luctor, tueor, exceptis monosyllabis, sto do flo no.
tamen omnia verba apud Vergilium producuntur praeter scio et nescio,
ut 'nunc scio quid sit amor' et 'nescio quis teneros o. m. f. a.'
in secunda persona coniugationem sequimur. si primae coniugationis vel 10
secundae aut quartae fuerit verbum, secunda persona longam ultimam
habet, ut amas doces munis; in tertia brevis est. nam et es et potes
aeque breves sunt, ut 'quisquis es armatus' et 'tu potes Aenean
m. s. G.' tertia persona in omni coniugatione brevis est semper. secunda
ergo persona indicativi modi imperativum simul producit in prima, secunda, 15
quarta, in tertia corripit, ut amas ama, doces doce, munis muni, legis lege.
sunt verba quae primas personas in praesenti longas habent, in prae-
terito perfecto breves, ut pono posui, caedo cecidi, cogo coegi et similia.
item sunt verba in prima persona correpta, in participiis producta, ut
moveor motus, cado casurus. item inveniuntur in prima persona pro- 20
ducta, in participiis correpta, ut itur productum est, iturus correptum.
sunt item verba quae primas personas correptas habent et praeterito
perfecto producuntur, ut fugio fugi, facio feci, lavo lavi, moveo movi et
similia.
  Participia in declinatione ultimarum syllabarum hanc rationem habent, 25
quam et nomina.
  Adverbia, quae consonantibus terminantur, ultimas breves habent,
ut divinitus, humanitus, sollicitius, nobiliter, exceptis his, illic, istic, huc,
illuc, istuc. vocalibus terminata producta sunt, ut docte, exceptis his, quae
aut comparatione carent aut non recte comparantur, ut bene, male, rite, 30
saepe, inpune, facile, difficile, quippe, temere, repente, ubi, quasi, ibi.
  Sunt syllabae quae in primis sonum longum demonstrant et breves
sunt, ut prohibitus, profanus, professus, profudit, disertus, diremptus,
direxit. item e contrario quae sunt longae, putantur breves, ut obicio,
subicio. Diana communis syllaba, ut 'exercet Diana choros' et 35
'novus iste Dianae'. ita nos has breves habemus. haec licentia
poetarum est.