DE AGRI CVLTVRA
LIBER
SVMMARIVM.
I Quo modo agrum emi pararique oporteat. Summ.1.1
II Patris familiae officia. 2.1
III Auctionem uti faciat. 3.1
IV Pri- 4.1
ma adolescentia agrum conserere oportere.
V Villam rusti- 5.1
cam uti aedificatam habeat.
VI Bubilia uti bene aedi- 6.1
ficata habeas.
VII Vilici officia. 7.1
VIII Agrum quibus 8.1
locis conseras.
IX De fundo suburbano. 9.1
X Ficos quo loco 10.1
seras.
XI Salicta locis aquosis. 11.1
XII Quo modo ole<t>um 12.1
agri iug. CCXL instruere oporteat.
XIII Quo modo <uineae> 13.1
iug. C[C] instituere oporteat.
XIV Quo modo uasa torcula 14.1
quinque iuga instruere oporteat.
XV Quo modo torcu- 15.1
larium et cellam oleariam parare oporteat.
XVI In cella 16.1
olearia quae opus sunt.
XVII Villam aedificandam si[cut] 17.1
locabis.
XVIII De maceriis aedificandis. 18.1
XIX Calcem 19.1
partiario locandam.
XX Materies quid anni tempestiua 20.1
est.
XXI Torcularium si aedificare uoles. 21.1
XXII In uasa 22.1
uinaria stipites.
XXIII Trapetum quo modo concin- 23.1
nari oporteat.
XXIV Cupam quo modo aedifices. 24.1
XXV Trapetum quo modo aedifices. 25.1
XXVI Ad uinde- 26.1
miam quae opus sint ut parentur.
XXVII Vinum 27.1
Graecum quo modo fiat.
XXVIII Vua cocta ut ser- 28.1
uetur.
XXIX Vindemia facta ut uasa torcula subli- 29.1
gentur.
XXX Sementim ut facias. 30.1
XXXI Oleas et reliqua 31.1
semina cum seres quo modo seras.
XXXII Stercus ut di- 32.1
uidas.
XXXIII Bubus frondem. 33.1
XXXIV Ad oleam cogendam 34.1
quae pares.
XXXV Vinea arboresque ut matur[a]e puten- 35.1
tur.
XXXVI Vinea ut curetur. 36.1
XXXVII Salictum ut suo 37.1
tempore c<a>edatur.
XXXVIII De sementi facienda. 38.1
XXXIX De agro rubricoso. 39.1
XL De faba et uicia siligine 40.1
hordeo ubi serantur.
XLI Quae segetem stercorent. 41.1
XLII Quae mala in segete sint. 42.1
XLIII De uinea et arboribus 43.1
putatis.
XLIV De fornace calcaria. 44.1
XLV Si ligna et uirgas 45.1
non poteris uendere.
XLVI Vbi tempestates malae erunt 46.1
quid fieri possit.
XLVII Per uer quae fiant. 47.1
XLVIII In- 48.1
sitio uitis et aliarum rerum.
XLIX Ficos et oleas 49.1
alio modo.
L Sulcos quo modo fodias. 50.1
LI Vitibus sulcos pro- 51.1
paginesque.
LII Olea quo tempore putetur. 52.1
LIII De 53.1
taleis oleagineis.
LIV Seminarium quo modo fiat. 54.1
LV Harundo quo modo seratur. 55.1
LVI Pomarium semi- 56.1
narium.
LVII De uinea uetere. 57.1
LVIII Prata quo modo 58.1
stercorentur.
LIX Vbi daps profanata erit quid fiat. 59.1
LX Propagatio oleae pomorumque. 60.1
LXI Quae diligentius propa- 61.1
gari uoles.
LXII De f[o]enisicia. 62.1
LXIII Bubus pabulum. 63.1
LXIV De lignis domini. 64.1
LXV Familiae cibaria quanta den- 65.1
tur.
LXVI Vinum familiae quantum detur. 66.1
LXVII Pulmen- 67.1
tarium familiae.
LXVIII Vestimenta familiae. 68.1
LXIX Bubus 69.1
cibaria.
LXX Quo modo ager colatur. 70.1
LXXI Quot plostra 71.1
habere oporteat.
LXXII Funem quam longum esse opor- 72.1
teat.
LXXIII De olea colligenda. 73.1
LXXIV Oleum uiride quo 74.1
modo fiat.
LXXV Custodis et capulatoris officia. 75.1
LXXVI Item 76.1
custodis qui in torculario erit officia.
LXXVII Vasa 77.1
uinaria et olearia extollere.
LXXVIII Dolia quo modo im- 78.1
buantur.
LXXIX Bubus medicamentum. 79.1
LXXX Bos si aegro- 80.1
tare coeperit.
LXXXI Boues ne pedes subterant. 81.1
LXXXII Quo 82.1
modo bubus medicamentum detur.
LXXXIII Panem deps- 83.1
ticium sic facito.
LXXXIV Libum hoc modo facito. 84.1
LXXXV Placentam sic facito. 85.1
LXXXVI Spiram sic facito. 86.1
LXXXVII Scriplitam sic facito. 87.1
LXXXVIII Globulos sic facito. 88.1
LXXXIX Encytum sic facito. 89.1
XC Erneum sic facito. 90.1
XCI Spaeritam sic facito. 91.1
XCII Votum pro bubus. 92.1
XCIII Sauillum sic facito. 93.1
XCIV Pultem punicam sic facito. 94.1
XCV Graneam triticeam sic facito. 95.1
XCVI Amulum sic fa- 96.1
cito.
XCVII Salem candidum sic facito. 97.1
XCVIII Gallinas et 98.1
anseres sic farcito.
XCIX Palumbum recentem sic farcito. 99.1
C Aream sic facito. 100.1
CI Frumento ne curculio noceat. 101.1
CII Olea si fructum non fert. 102.1
CIII Fici uti grossos teneant. 103.1
CIV Conuoluolus in uinea ne sit. 104.1
CV Oues ne scabrae 105.1
fiant.
CVI Amurca axem unguito. 106.1
CVII Vestimenta ne 107.1
tiniae tangant.
CVIII Fici aridae ut integrae sint. 108.1
CIX 109.1
Oleum si in metretam addes.
CX Virgas murteas uti 110.1
serues: item aliud genus.
CXI Si bouem aut aliam qua- 111.1
drupedem serpens momorderit.
CXII Boues uti ualeant. 112.1
CXIII Vinum familiae per hiemem qui utatur. 113.1
CXIV Qui 114.1
ager a mari aberit, ibi uinum graecum sic facito.
CXV Aquae marinae concinnatio. 115.1
CXVI Quo labra doliorum 116.1
circumlinas ut bene odorata sint.
CXVII Vinum si 117.1
uoles experiri duraturum sit necne.
CXVIII Vinum, aspe- 118.1
rum quod erit, lene et suaue si uoles facere, q. [u]a. m.
facias.
CXIX Vt odorem malum eximas de uino quid 119.1
facere debeas.
CXX Si uoles scire uinum aquam habeat 120.1
necne quid facere debeas.
CXXI Vinum coum si uoles 121.1
facere q. [u]a. m. facias.
CXXII Vinum concinnare ut 122.1
aluum bonam facias.
CXXIII In uinum mustum ueratri 123.1
atri manipulum coicias ut bonam aluom facias.
CXXIV Vi- 124.1
num ad aluum mouendam quo modo facias.
CXXV Si len- 125.1
tim seruare uis quid facere debeas.
CXXVI Oleae albae 126.1
quo modo condiantur.
CXXVII Oleam albam [quam] 127.1
secundum uindemiam si uti uis q. a. m. condias.
CXXVIII Epityrum album nigrum uarium q. a. m. ex 128.1
oliuis facias.
CXXIX Mustum si uoles totum annum habere 129.1
quid facias.
CXXX Mustacios quem ad modum facias. 130.1
CXXXI Vinum concinnare ad lotium si difficile emittit 131.1
uissica.
CXXXII Vinum ad ischiacos concinnare. 132.1
CXXXIII Vt 133.1
canes interdiu conclusos habeas ita ut noctu acriores
sint.
CXXXIV Vinum murteum q. a. m. facere debeas. 134.1
CXXXV Ad tormina et si aluos non consistet: si t<a>e- 135.1
niae et lumbrici molesti erunt: quid facere debeas.
CXXXVI Ad dyspepsiam et stranguriam. 136.1
CXXXVII Si ha- 137.1
bitationem delutare uis.
CXXXVIII Aream quo modo 138.1
facias.
CXXXIX Vt ligna amurca spargantur. 139.1
CXL Piro 140.1
florenti ut dapem pro bubus facias.
CXLI Dapem quo 141.1
modo facias.
CXLII Propagatio pomorum. 142.1
CXLIII Ante 143.1
quam messem incipias ut porca<m> praecidaneam fa-
cias.
CXLIV Quem ad modum tunicas c[a]eterasque res et 144.1
ubi emas.
CXLV Politionem quo pacto redemptori dare 145.1
debeas.
CXLVI Vineam redemptori partiario ut des. 146.1
CXLVII Vt boues feriis iungere tibi liceat. 147.1
CXLVIII 148.1
Quem ad modum lucum conlucare debeas.
CXLIX Si fo- 149.1
dere uoles altero piaculo quid facere debeas.
CL Si 150.1
agrum lustrare uis quid facere debeas.
CLI Vilici officia. 151.1
CLII Vilicae officia. 152.1
CLIII Lex oleae legundae. 153.1
CLIV Lex 154.1
oleae faciundae.
CLV Lex oleae pendentis. 155.1
CLVI Lex uini 156.1
pendentis.
CLVII Lex uino in doliis. 157.1
CLVIII Lex pabulo lo- 158.1
cando.
CLIX De fructibus ouium uendundis. 159.1
CLX Cu- 160.1
pressum quo modo seras.
CLXI De scopis uirgeis. 161.1
CLXII De uino faecato. 162.1
CLXIII Vinum emptoribus quo modo 163.1
metiaris.
CLXIV Per hiemem aquam de agro depel- 164.1
lere.
CLXV Brassica quot medicamenta in se habeat. 165.1
CLXVI Aluum si uoles de[l]icere quid facere debeas. 166.1
CLXVII Intertrigini si uia ibis remedium. 167.1
CLXVIII Luxum 168.1
ut excantes.
CLXIX Asparagus quo modo seratur. 169.1
CLXX De 170.1
salsura ofellae puteolanae.