ORATIO QUAM DIXIT NUMANTIAE
APUD EQUITES
Gel. N.A. 16.1.1
cogitate cum animis vestris: si quid vos per laborem 17.1
recte feceritis, labor ille a vobis cito recedet, bene factum a
vobis, dum vivitis, non abscedet; sed si qua per voluptatem
nequiter feceritis, voluptas cito abibit, nequiter factum
illud apud vos semper manebit. 5
Festus 201M
maiores seorsum atque divorsum pretium paravere 18.1
bonis atque strenuis, decurionatus, optionatus, hastas do-
naticas, aliosque honores.
DE TRIUMPHO AD POPULUM
Prisc. GL 2.87K
asperrimo atque arduissimo aditu. 19.1
APUD ATHENIENSES
Iulius Rufin. R.L.M. 40Halm
Antiochus epistulis bellum gerit, calamo et atra- 20.1
mento militat.
DIERUM DICTARUM DE CONSULATU SUO
Char. GL 1.202K
egoque iam pridem cognovi atque intellexi atque 21.1
arbitror rem publicam curare industrie summum peri-
culum esse.
Char. GL 1.229K
atque quamquam multa nova miracula fecere ini- 22.1
mici mei, tamen nequeo desinere mirari eorum audaciam
atque confidentiam.
Char. GL 1.199K
ei rei dant operam, ut mihi falso maledicatur. 23.1
Festus 154M
re<movendi maledictores>. 24.1
Char. GL 1.220K
secus aetatem agerem quam illi egissent. 25.1
Char. GL 1.216K
videtote quanto secus ego fecerim. 26.1
Serv. Ecl. 4.5
omnia ab integro paranda erant. 27.1
Char. GL 1.205K
laudant me maximis laudibus, tantum navium, 28.1
tantum exercitum, tantum <com>meatum non opinatum
esse quemquam hominem comparare potuisse; id me tam
maturrime comparavisse.
Char. GL 1.207K
deinde postquam Massiliam praeterimus, inde om- 29.1
nem classem ventus auster lenis fert; mare velis florere
videres. ultra angulum Gallicum ad Illiberim atque Ru-
scinonem deferimur: inde nocte aura profecti sumus.
Gel. N.A. 4.17.15
ita nos fert ventus ad primorem Pyrenaeum, quo 30.1
proicit in altum.
Char. GL 1.209K
mihi atque classi obviam fiunt. 31.1
Char. GL 1.222K
omnia tumultus plena, simul hostium copiae ma- 32.1
gnae contra me sedebant; usquequaque lacessebamur.
Char. GL 1.208K
eas res non posse sustineri nisi eo praesidia magna 33.1
frumentumque <mittantur>. nam ita dicunt palam ne-
cessum esse obcuratum.
Char. GL 1.222K
interea ad socios nostros sedulo dispertieram, alio 34.1
frumentum, alio legatos, alio litteras, alio praesidium
usquequaque.
Fro. Ver. 2.1.23H
interea unamquamque turmam manipulum cohor- 35.1
tem temptabam quid facere possent; proeliis levibus
spectabam cuiusmodi quisque esset; si quis strenue fe-
cerat, donabam honeste, ut alii idem vellent facere, atque
in contione verbis multis laudabam. interea aliquot 5
<p>au<ca> castra feci. sed ubi anni tempus venit, castra
hiberna . . .
Char. GL 1.214K
postquam auspicavi atque exercitum adduxi pone 36.1
<versus> castra hostium.
nostros pone versus hosteis esse ad dextra parte. 37.1
Char. GL 1.218K
iam apud vallum nostri satis agebant. 38.1
Char. GL 1.213K
me sollicitum atque exercitum habitum esse atque 39.1
porro fore.
itaque porro in Turtam proficiscor servatum illos. 40.1
inde pergo porro ire in Turtam. 41.1
Char. GL 1.221K
si cuperent hostes fieri, temere fieri nunc possent. 42.1
Festus 154M
ridibundum magistratum gerere, pauculos homi- 43.1
nes, mediocriculum exercitum obvium duci.
Char. GL 1.222K
id ego primo minus animadverti; veniunt iterum 44.1
atque tertium tumultuosius.
Char. GL 1.214K
eam ego viam pedetemptim temptabam. 45.1
Char. GL 1.224K
qui maximis vicibus ac vicissim. 46.1
Festus 286M
recto fronte ceteros sequi si norit. 47.1
Char. GL 1.218K
ego mihi haec monimenta sempiterno posui quae cepi. 48.1
Char. GL 1.205K
item ubi ab Thermopuleis atque ex Asia maximos 49.1
tumultus maturissime disieci atque consedavi.
Char. GL 1.222K
censores qui posthac fiunt, formidulosius atque se- 50.1
gnius atque timidius pro re publica nitentur.
Festus 169M
navitae . . . vinum atque oleum, uẹṛ . . . 52.1
DISSUASIO LEGIS IUNIAE DE FENERATIONE
Festus 234M
Camerini cives nostri oppidum pulchrum habuere, 56.1
agrum optimum atque pulcherrimum, rem fortunatis-
simam. cum Romam veniebant, prorsus devertebantur
pro hospitibus ad amicos suos.
Non. 64M
tertio autem pedato item ex fenore discordia excre- 57.1
scebat.
ORATIONES IN Q. MINUCIUM THERMUM
IN Q. MINUCIUM THERMUM DE FALSIS PUGNIS
Gel. N.A. 10.3.17
dixit a decemviris parum bene sibi cibaria curat 58.1
esse. iussit vestimenta detrahi atque flagro caedi. de-
cemviros Bruttiani verberavere, videre multi mortales.
quis hanc contumeliam, quis hoc imperium, quis hanc
servitutem ferre potest? nemo hoc rex ausus est facere: 5
eane fieri bonis, bono genere gnatis, boni consultis? ubi
societas? ubi fides maiorum? insignitas iniurias, plagas,
verbera, vibices, eos dolores atque carnificinas per de-
decus atque maximam contumeliam, inspectantibus po-
pularibus suis atque multis mortalibus, te facere ausum 10
esse? set quantum luctum, quantum gemitum, quid la-
crimarum, quantum fletum factum audivi! servi iniurias
nimis aegre ferunt: quid illos, bono genere gnatos, magna
virtute praeditos, opinamini animi habuisse atque habi-
turos, dum vivent? 15
IN Q. MINUCIUM THERMUM
DE DECEM HOMINIBUS
Gel. N.A. 13.25.12
tuum nefarium facinus peiore facinore operire po- 59.1
stulas, succidias humanas facis, tantam trucidationem
facis, decem funera facis, decem capita libera interficis,
decem hominibus vitam eripis indicta causa, iniudicatis,
incondemnatis. 5
Festus 193M
rumorem, famam flocci fecit <inter>cutibus stupris 60.1
obstinatus, insignibus flagitiis.
Festus 153M
<neque fidem, neque iusiurandum,> neque pud<ici- 61.1
tiam multifacit> . . .
Festus 344M
. . . erant, ne mala . . . t, scelera 62.1
nefaria fie . . . <sacrame>nto traderetur lege est . . .
ut solent, . . . <son>ivios, nisi qui sempi- 63.1
terni sunt, quos . . . rant, ne<c> spiciunt
neque ratos <existimant>.
ORATIONUM IN Q. MINUCIUM THERMUM RELIQUIAE
INCERTAE SEDIS
Festus 286M
erga rem publicam multa beneficii ratissima atque 64.1
gratissima.
Prisc. GL 2.377K
postquam diutius fitur. 65.1
IN M.' ACILIUM GLABRIONEM
Festus 237M
postquam navitas ex navibus eduxi, non ex mili- 66.1
tibus atque nautis piscatores penatores feci, sed arma dedi.
DE CONIURATIONE
Festus 242M
precem. 68.1
ORATIONES CENSORIAE
IN L. QUINCTIUM FLAMININUM
Isid. Diff. 1.5
aliud est, Philippe, amor, longe aliud est cupido. 71.1
accessit ilico alter, ubi alter recessit; alter bonus, alter
malus.
IN L. VETURIUM DE SACRIFICIO COMMISSO
CUM EI EQUUM ADEMIT
Festus 344M
quod tu, quod in te fuit, sacra stata, sollempnia, 72.1
capite sancta deseruisti.
Festus 234M
domi cum auspicamus, honorem me dium immor- 73.1
talium velim habuisse. servi, ancillae, si quis eorum sub
centone crepuit, quod ego non sensi, nullum mihi vitium fa-
cit. si cui ibidem servo aut ancillae dormienti evenit, quod
comitia prohibere solet, ne si quidem mihi vitium facit. 5
Prisc. GL 2.208K
aquam Anienem in sacrarium inferre oportebat. 74.1
non minus XV milia Anien abest.
Gel. N.A. 17.2.19
qui illius impudentiam norat et duritudinem. 75.1
Prisc. GL 2.230K
mense Octobri fecimus, Novembris reliquus erat. 76.1
Prisc. GL 2.377K
Graeco ritu fiebantur Saturnalia. 77.1
Serv. Dan. A. 4.121
sedere non potest in equo trepidante. 80.1
Prisc. GL 2.509K
hostem num <unum> icit? 81.1
Non. 149M
propter tenuitatem et plebitatem. 82.1
DE MORIBUS CLAUDII NERONIS
Prisc. GL 2.228K
pecunia mea rei publicae profuit quam isti modi 83.1
uti tu es.
Non. 63M
haruspicem, fulguratorem si quis adducat. 84.1
UT PLURA AERA EQUESTRIA FIERENT
Prisc. GL 2.319K
nunc ergo arbitror oportere institui, quin minus 85.1
duobus milibus ducentis sit aerum equestrium.
de aeribus equestribus, de duobus milibus ac du- 86.1
centis.
UTI BASILICA AEDIFICETUR
Prisc. GL 2.433K
antequam is vilicare coepit. 87.1
DE INDIGITIBUS
Festus 339M
sinunt . . . ut bona rapiant, aut . . . 88.1
sequestro dent.
DE AGNA MUSTA PASCENDA
Prisc. GL 2.257K
musta agna 89.1
Prisc. GL 2.85K
citer ager alligatus ad sacra erit. 90.1
Festus 242M
<ali pa>stalis ovis vetuit. 91.1
Festus 154M
quis homo . . . l pulchrius purgat <aut ma- 92.1
gnificius?>
DE VESTITU ET VEHICULIS
Prisc. GL 2.226K
nam periniurium siet, cum mihi ob eos mores, 93.1
quos prius habui, honos detur, ubi datus est, tum uti eos
mutem atque alii modi sim.
DE SIGNIS ET TABULIS
Festus 286M
honorem emptitavere, malefacta benefactis non re- 94.1
demptitavere.
NE SPOLIA FIGERENTUR NISI DE HOSTE CAPTA
Serv. Dan. A. 4.244
sed tum, ubi ii dimissi sunt, revertantur resignatis 97.1
vectigalibus.
UTI PRAEDA IN PUBLICUM REFERATUR
Prisc. GL 2.367K
miror audere atque religionem non tenere, statuas 98.1
deorum, exempla earum facierum, signa domi pro supel-
lectile statuere.
IN L. FURIUM DE AQUA
Char. GL 1.126K
domi meae saepe fuit. 99.1
Char. GL 1.208K
necessario faciendum fuit. 100.1
Char. GL 1.212K
prorsum quodcumque iubebat fecisse neque quem- 101.1
quam observavisse.
Char. GL 1.216K
o quanti ille agros emit, qua aquam duceret. 102.1
Serv. Dan. A. 4.244
quod attinet ad salinatores aerarios, cui cura vecti- 103.1
galium resignat.
Festus 376M
. . . s praetores secundum populum 104.1
vindicias dicunt.
Gel. N.A. 10.24.10
die proxumi hoc. 105.1
CONTRA OPPIUM
Festus 258M
vinum redemisti, praedia pro vini quadrantalibus 106.1
sexaginta in publicum dedisti, vinum non dedisti.
DE FUNDO OLEARIO
Festus 242M
pulchralibus atque cupediis. 107.1
DE LAETORIO
Non. 137M
asinum aut musimonem aut arietem. 108.1
CONTRA ANNIUM
Festus 305M
nemo antea fecit super tali re cum hoc magi- 109.1
stratu uti quaererem.
IN Q. SULPICIUM
Festus 169M
quotiens vidi trulleos nassiternas pertusos, aqualis 110.1
matellas sine ansis.
SI SE M. CAELIUS
TRIBUNUS PLEBIS APPELLASSET
Gel. N.A. 1.15.9
numquam tacet, quem morbus tenet loquendi tam- 111.1
quam veternosum bibendi atque dormiendi. quod si non
coveniatis, cum convocari iubet, ita cupidus orationis
conducat, qui auscultet. itaque auditis, non auscultatis,
tamquam pharmacopolam. nam eius verba audiuntur; 5
verum se nemo committit, si aeger est.
Gel. N.A. 1.15.10
frusto panis conduci potest, vel uti taceat vel uti 112.1
loquatur.
Festus 344M
in coloniam, mercules, scribere nolim, si trium 113.1
virum sim, spatiatorem atque fescenninum.
Macr. Sat. 3.14.9
descendit de cantherio, inde staticulos dare, ridi- 114.1
cularia fundere.
praeterea cantat, ubi collibuit, interdum Graecos 115.1
versus agit, iocos dicit, voces demutat, staticulos dat.
Paul. Fest. 59M
quid ego cum illo dissertem amplius, quem ego 116.1
denique credo in pompa vectitatum iri ludis pro citeria,
atque cum spectatoribus sermocinaturum?
Festus 234M
si em percussi, saepe incolumis abii; praeterea pro 117.1
re publica, pro scapulis atque aerario multum rei publicae
profuit.
Prisc. GL 2.228K
ecquis illi modi esse vult? 118.1
Festus 169M
. . . a porta Naevia atque ex . . . 119.1
AD LITIS CENSORIAS
Festus 242M
<peri>culatus <sum>. 121.1
scio fortunas secundas neglegentiam prendere so- 122.1
lere: qu<a>e uti prohibitum irem, quod in me esset, meo
labori non parsi.
IN C. PISONEM
Prisc. GL 2.533K
video hac tempestate concucurrisse omnes adver- 123.1
sarios.
ORATIONUM CENSORIARUM RELIQUIAE
INCERTAE SEDIS
Paul. Fest. 59M
cloacale flumen 126.1
Prisc. GL 2.260K
speca prosita, quo aqua de via abiret. 127.1
DE SUIS VIRTUTIBUS CONTRA <L.> THERMUM
POST CENSURAM
Festus 281M
ego iam a principio in parsimonia atque in duritia 128.1
atque industria omnem adulescentiam meam abstinui
agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque
conserendis.
Festus 185M
quid mihi fieret, si non ego stipendia [in ordine] 129.1
omnia ordinarius meruissem semper?
Festus 182M
M. Fulvio consuli legatus sum in Aetoliam, propte- 130.1
rea quod ex Aetolia complures venerant: Aetolos pacem
velle: de ea re oratores Romam profectos.
Gel. N.A. 16.14.1
aliud est properare, aliud festinare: qui unum quid 131.1
mature transigit, is properat, qui multa simul incipit
neque perficit, is festinat.
Isid. Orig. 20.3.8
quom essem in provincia legatus, quamplures ad 132.1
praetores et consules vinum honorarium dabant: num-
quam accepi, ne privatus quidem.
Iulius Rufin. R.L.M. 43Halm
qui ventrem suum non pro hoste habet, qui pro 133.1
re publica, non pro sua, obsonat, qui stulte spondet, qui
cupide aedificat.
Festus 318M
<porcum sa>crem in sin . . . quando pro . . . 134.1
. . . me sacrem . . . primis fiet . . .
DE AMBITU
Prisc. GL 2.182K
sed sunt partim, qui duarum rerum alterius utrius 136.1
causa magistratum petunt.
DISSUASIO NE LEX BAEBIA DEROGARETUR
Festus 282M
hoc potius agam quod hic rogat. 137.1
Non. 470M
pecuniam inlargibo tibi. 138.1
DISSUASIO NE LEX ORCHIA DEROGARETUR
Festus 201M
qui antea obsonitavere <aere>, postea centenis 139.1
obsonitavere.
Macr. Sat. 3.17.13
cibarias 143.1
Amm. Marc. 16.5.2
magna . . . cura cibi, magna vir- 146.1
tutis incuria.
DE RE HISTRIAE MILITARI
Festus 242M
punctatoriolas. 147.1
IN M. FULVIUM NOBILIOREM
Gel. N.A. 5.6.24
iam principio quis vidit corona donari quemquam, 148.1
cum oppidum captum non esset aut castra hostium non
incensa essent?
Festus 282M
retricibus 150.1
Cic. de Orat. 2.256
Nobiliorem mobiliorem 151.1
DE TRIBUNIS MILITUM
Non. 67M
expedito pauperem plebeium atque proletarium. 152.1
Non. 195M
loca ardua et cliva depressa. 153.1
IN P. FURIUM PRO HISPANIS
Char. GL 1.224K
utrubi bona, utrubi mala gratia capiatur, utrinde 155.1
iram, utrinde factiones tibi pares.
SUASIO LEGIS VOCONIAE
Gel. N.A. 17.6.1
principio vobis mulier magnam dotem adtulit; tum 158.1
magnam pecuniam recipit, quam in viri potestatem non
conmittit, eam pecuniam viro mutuam dat; postea, ubi
irata facta est, servum recepticium sectari atque flagitare
virum iubet. 5
Serv. Dan. A. 1.573
agrum quem vir habet tollitur. 159.1
DE MACEDONIA LIBERANDA
Prisc. GL 2.87K
idque perpetuius atque firmius repsit. 161.1
PRO RHODIENSIBUS
Gel. N.A. 6.3.14
scio solere plerisque hominibus rebus secundis 163.1
atque prolixis atque prosperis animum excellere atque
superbiam atque ferociam augescere atque crescere. quo
mihi nunc magnae curae est, quod haec res tam secunde
processit, ne quid in consulendo advorsi eveniat, quod 5
nostras secundas res confutet, neve haec laetitia nimis
luxuriose eveniat. advorsae res edomant et docent, quid
opus siet facto, secundae res laetitia transvorsum trudere
solent a recte consulendo atque intellegendo. quo maiore
opere dico suadeoque, uti haec res aliquot dies proferatur, 10
dum ex tanto gaudio in potestatem nostram redeamus.
Gel. N.A. 6.3.16
atque ego quidem arbitror Rodienses noluisse nos 164.1
ita depugnare, uti depugnatum est, neque regem Persen
vinci. sed non Rodienses modo id noluere, sed multos
populos atque multas nationes idem noluisse arbitror atque
haut scio an partim eorum fuerint qui non nostrae con- 5
tumeliae causa id noluerint evenire: sed enim id metuere,
si nemo esset homo quem vereremur, quidquid luberet
faceremus, ne sub solo imperio nostro in servitute nostra
essent. libertatis suae causa in ea sententia fuisse ar-
bitror. atque Rodienses tamen Persen publice numquam 10
adiuvere. cogitate, quanto nos inter nos privatim cautius
facimus. nam unusquisque nostrum, si quis advorsus
rem suam quid fieri arbitrantur, summa vi contra nititur,
ne advorsus eam fiat; quod illi tamen perpessi.
Gel. N.A. 6.3.26
ea nunc derepente tanta beneficia ultro citroque, 165.1
tantam amicitiam relinquemus? quod illos dicimus vo-
luisse facere, id nos priores facere occupabimus?
Gel. N.A. 6.3.36
qui acerrime advorsus eos dicit, ita dicit: hostes 166.1
voluisse fieri. ecquis est tandem, qui vestrorum, quod ad
sese attineat, aequum censeat poenas dare ob eam rem,
quod arguatur male facere voluisse? nemo, opinor; nam
ego, quod ad me attinet, nolim. 5
Gel. N.A. 6.3.37
quid nunc? ecqua tandem lex est tam acerba, 167.1
quae dicat: si quis illud facere voluerit, mille minus dimi-
dium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera
habere voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum
numerum habere voluerit, tantum damnas esto? atque 5
nos omnia plura habere volumus, et id nobis impoene est.
Gel. N.A. 6.3.38
sed si honorem non aequum est haberi ob eam 168.1
rem, quod bene facere voluisse quis dicit, neque fecit
tamen, Rodiensibus oberit, quod non male fecerunt, sed
quia voluisse dicuntur facere?
Gel. N.A. 6.3.50
Rodiensis superbos esse aiunt id obiectantes quod 169.1
mihi et liberis meis minime dici velim. sint sane superbi.
quid id ad nos attinet? idne irascimini, si quis superbior
est quam nos?
DE SUMPTU SUO
Fro. Aur. Imp. 1.2.11H
iussi caudicem proferri, ubi mea oratio scripta 173.1
erat de ea re, quod sponsionem feceram cum M. Cor-
nelio. tabulae prolatae: maiorum benefacta perlecta:
deinde quae ego pro re p. fecissem leguntur. ubi id
utrumque perlectum est, deinde scriptum erat in ora- 5
tione: 'numquam ego pecuniam neque meam neque so-
ciorum per ambitionem dilargitus sum'. attat, noli, noli
<s>cribere, inquam, istud: nolunt audire. deinde recitavit:
'numquam <ego> praefectos per sociorum vestrorum oppida
imposivi, qui eorum bona liberos diriperent'. istud quo- 10
que dele; nolunt audire: recita porro 'numquam ego
praedam neque quod de hostibus captum esset neque ma-
nubias inter pauculos amicos meos divisi, ut illis eriperem
qui cepissent'. istuc quoque dele: nihil <e>o minus volunt
dici; non opus est, recitato. 'numquam ego evectionem 15
datavi, quo amici mei per symbolos pecunias magnas
caperent'. perge istuc quoque uti cum maxime delere.
'numquam ego argentum pro vino congiario inter appa-
ritores atque amicos meos disdidi, neque eos malo publico
divites feci'. enimvero usque istuc ad lignum dele. vide 20
sis quo loco re<s> p. siet, uti quod rei p. bene fecissem,
unde gratiam capiebam, nunc idem illud memorare non
audeo, ne invidiae siet. ita inductum est male facere
inpoene, bene facere non inpoene licere.
Gel. N.A. 13.24.1
neque mihi aedificatio neque vasum neque vesti- 174.1
mentum ullum est manupretiosum neque pretiosus servus
neque ancilla. si quid est quod utar, utor; si non est,
egeo. suum cuique per me uti atque frui licet.
  vitio vertunt, quia multa egeo; at ego illis, quia ne- 5
queunt egere.
PRO SE CONTRA C. CASSIUM
Gel. N.A. 10.14.1
atque evenit ita, Quirites, uti in hac contumelia, 176.1
quae mihi per huiusce petulantiam factum itur, rei quoque
publicae medius fidius miserear, Quirites.
DE PTOLOMAEO MINORE CONTRA <L.> THERMUM
SIVE DE THERMI QUAESTIONE
Gel. N.A. 18.9.1
sed si omnia dolo fecit, omnia avaritiae atque pe- 177.1
cuniae causa fecit, eiusmodi scelera nefaria, quae neque
fando neque legendo audivimus, supplicium pro factis
dare oportet.
Prisc. GL 2.87K
quantoque suam vitam superiorem atque ampliorem 178.1
atque antiquiorem animum inducent esse quam innoxiio-
rem.
Gel. N.A. 20.11.5
per deos immortalis, nolite vos atque . . . 179.1
Prisc. GL 2.91K
rege optimo atque beneficissimo. 180.1
Char. GL 1.197K
tu otiosus ambulas, qui apud regem fuisti, donicum 181.1
ille tibi interdixit rem capitalem.
ORATIONUM IN Q. ET <L.> THERMOS RELIQUIAE
INCERTAE SEDIS
Prisc. GL 2.87K
sed a benefactis, ab optimis artibus fugit maxima 182.1
fugella, perpetuissimo curriculo.
Non. 63M
nervo, carcere, moletrina. 183.1
Prisc. GL 2.545K
mortuus est, sepelitus est. 184.1
NE QUIS ITERUM CONSUL FIERET
Festus 242M
dicere possum, quibus villae atque aedes aedifi- 185.1
catae atque expolitae maximo opere citro atque ebore
atque pavimentis Poenicis sient.
Prisc. GL 2.87K
imperator laudem capit, exercitum meliorem, in- 186.1
dustriiorem facit.
DE ACHAEIS
Gel. N.A. 2.6.7
cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque 187.1
vexaret.
DE REGE ATTALO ET VECTIGALIBUS ASIAE
Festus 234M
C. Licinio praetore remiges scribti cives Romani 190.1
sub portisculum, sub flagrum conscribti veniere passim.
DE BELLO CARTHAGINIENSI
Gel. N.A. 9.14.9
pueri atque mulieres extrudebantur fami causa. 191.1
Non. 89M
aures nobis calliscerunt ad iniurias. 192.1
Gel. N.A. 3.14.19
homines defoderunt in terram dimidiatos ignem- 193.1
que circumposuerunt: ita interfecerunt.
Iul. Victor R.L.M. 412Halm
Carthaginienses nobis iam hostes sunt; nam qui 195.1
omnia parat contra me, ut quo tempore velit, bellum
possit inferre, hic iam mihi hostis est, tametsi nondum
armis agat.
Rhet. Her. 4.20
Qui sunt, qui foedera saepe ruperunt? Cartha- 195b.1
ginienses. qui sunt, qui crudelissime bellum gesserunt?
Carthaginienses. qui sunt, qui Italiam deformaverunt?
Carthaginienses. qui sunt, qui sibi postulent ignosci?
Carthaginienses. videte ergo quam conveniat eos impe- 5
trare.
CONTRA SER. GALBAM
PRO DIREPTIS LUSITANIS
Gel. N.A. 13.25.15
multa me dehortata sunt huc prodire, anni, aetas, 196.1
vox, vires, senectus; verum enimvero cum tantam rem
peragier arbitrarer . . .
Gel. N.A. 1.12.17
tamen dicunt deficere voluisse. ego me nunc volo 197.1
ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex
capiar? si volo augurium optime tenere, ecquis me ob
rem eam augurem capiat?
ORATIONUM INCERTI TEMPORIS RELIQUIAE
IN LENTULUM APUD CENSORES
Gel. N.A. 5.13.2
quod maiores sanctius habuere defendi pupillos 200.1
quam clientem non fallere. adversus cognatos pro cliente
testatur, testimonium adversus clientem nemo dicit. pa-
trem primum, postea patronum proximum nomen
habuere. 5
CONTRA TI. SEMPRONIUM LONGUM
Prisc. GL 2.279K
si posset auctio fieri de artibus tuis, quasi supel- 201.1
lectilis solet.
CONTRA TIBERIUM EXULEM
Gel. N.A. 2.14.1
quid si vadimonium capite obvoluto stitisses? 202.1
ORATIO DE EA RE QUOD SPONSIONEM FECERAT
CUM M. CORNELIO
Cato orat. 173
numquam ego pecuniam neque meam neque so- 203.1
ciorum per ambitionem dilargitus sum; numquam <ego>
praefectos per sociorum vestrorum oppida imposivi,
qui eorum bona liberos diriperent; numquam ego prae-
dam neque quod de hostibus captum esset neque 5
manubias inter pauculos amicos meos divisi, ut illis eri-
perem, qui cepissent; numquam ego evectionem datavi,
quo amici mei per symbolos pecunias magnas caperent;
numquam ego argentum pro vino congiario inter appari-
tores atque amicos meos disdidi, neque eos malo publico 10
divites feci.
CONTRA CORNELIUM AD POPULUM
Festus 286M
ecquis incultior, religiosior, desertior, publicis ne- 204.1
gotis repulsior?
IN PANSAM
Non. 151M
pueris in ludo stilos, pasceolos furare. 205.1
PRO L. TURIO CONTRA CN. GELLIUM
Gel. N.A. 14.2.21
atque ego a maioribus memoria sic accepi: si quis 206.1
quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, sive
boni sive mali essent, quod duo res gessissent, uti testes
non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum
esse. nunc si sponsionem fecissent Gellius cum Turio, 5
ni vir melior esset Gellius quam Turius, nemo, opinor,
tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium
quam Turium: si non melior Gellius est Turio, potius
oportet credi, unde petitur.
PRO L. AUTRONIO
Prisc. GL 2.482K
venefici postridie iussisti adesse in diem ex die; 207.1
non ausi recusare.
PRO L. CAESETIO
Festus 301M
audite sultis, milites, si quis vestrum in bello 208.1
superfuerit, si quis non invenerit pecuniam, egebit.
Diom. GL 1.376K
quod ego me spero ostenturum. 209.1
PRO C . . .
Festus 344M
nihil minus voluit semper . . . bus re 210.1
praesenti cognosce<re atque statu>ere.
DE HABITO
Char. GL 1.90K
sanguen demittatur. 211.1
DE RE FLORIA
Gel. N.A. 9.12.7
sed nisi qui palam corpore pecuniam quaereret 212.1
aut se lenoni locavisset, etsi famosus et suspiciosus fuisset,
vim in corpus liberum non aecum censuere adferri.
Gel. N.A. 10.13.1
ibi pro scorto fuit, in cubiculum subrectitavit e 213.1
convivio, cum partim illorum iam saepe ad eundem mo-
dum erat.
DE RE A. ATILI
Festus 344M
. . . tisse timidus ne . . . ibi 215.1
causam sonticam.
DE AEDILIBUS VITIO CREATIS
Gel. N.A. 13.18.1
nunc ita aiunt, in segetibus, in herbis bona fru- 217.1
menta esse. nolite ibi nimiam spem habere. saepe audivi
inter os atque offam multa intervenire posse; verumvero
inter offam atque herbam, ibi vero longum intervallum est.
Festus 162M
neminisque . . . 218.1
DE DOTE
Gel. N.A. 10.23.4
vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro cen- 221.1
sore est, imperium quod videtur habet, si quid perverse
taetreque factum est a muliere; multitatur, si vinum bibit;
si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur.
Gel. N.A. 10.23.5
in adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine 222.1
iudicio inpoene necares; illa te, si adulterares sive tu adul-
terarere, digito non auderet contingere, neque ius est.
NE IMPERIUM SIT VETERI UBI NOVUS VENERIT
Gel. N.A. 20.2.1
siticines et liticines et tubicines. 223.1
DE PRAEDA MILITIBUS DIVIDENDA
Gel. N.A. 11.18.18
fures privatorum furtorum in nervo atque in com- 224.1
pedibus aetatem agunt, fures publici in auro atque in
purpura.
Non. 475M
tu †dives fite. 225.1
Non. 510M
fraudulenter atque avariter. 226.1
IN LEGEM POPILI
SUASIO
Non. 87M
quod conpluriens usu venit omni tempore ante- 227.1
ventum esse rem publicam credimus.
LEGIS MAEVIAE SUASIO
Prisc. GL 2.587K
rex Seleucus arma nostratia facit. 228.1
IN †SERCIA
Non. 200M
accipite, si vultis, hoc onus in vestros collos. 229.1
SUASIO IN SENATU
Prisc. GL 2.337K
accessit ager quem privatim habent Gallicus, Sam- 230.1
nitis, Apulus, Bruttius.
DE ABROGANDIS LEGIBUS
Char. GL 1.104K
bovile. 232.1
CONTIO
Sch. Veron. Verg. A. 2.670
Apirensium bellum fecimus . . . tris missi ad- 233.1
<versus . . . quos . . . censorem habuistis neque>
. . . upli pectore adsecutus.
DISSUASIO LEGIS
Festus 344M
. . . licta est, et praeterea rogas . . . ea 234.1
si populus condempnave<rit, uti siremps lex> siet, quasi
adversus le<ges fecisset>.
INCERTAE SEDIS RELIQUIAE
Char. GL 1.206K
malitiose istorum iura torque. 235.1
Quint. Inst. 9.2.21
cedo, si vos in eo loco essetis, quid aliud fecis- 236.1
setis?
communem rem agi putatote ac vos huic rei prae- 237.1
positos esse.
Festus 242M
inpudentiam praemiosam. 241.1
Festus 154M
munificior. 242.1
Festus 242M
pelliculatio. 243.1
Isid. Diff. 1.220
tu, inquam, si verum supprimis, falsarius agno- 244.1
sceris; si falsa confingis, mendax esse videris.
Festus 242M
te, C. Caecili, diem prodi<di>sse militibus le- 245.1
gionis III, cum proditionem non haberent.
Paul. Fest. 378M
vecticulariam vitam vivere, repente largiter ha- 246.1
bere, repente nihil.
Char. GL 1.240K
vita deum immortalium! 247.1
Char. GL 1.221K
taetre aetatem exigit. 248.1
Paul. Fest. 51M
culignam in feno Graeco ponit, ut bene oleat. 249.1
Paul. Fest. 59M
coepiam seditiosa verba loqui. 250.1
contumelias mihi dixisti conpluriens. 251.1
Festus 313M
iure, lege, libertate, re publica communiter uti 252.1
oportet: gloria atque honore, quomodo sibi quisque
struxit.
Quint. Inst. 1.6.42
tuburchinabundum . . . lurchinabundum 253.1