Quibus legionibus expositis memor in Italia pri- 54.1.1
stinae licentiae militaris ac rapinarum certorum homi-
num parvulam modo causulam nactus, quod C. Avie-
nus tribunus militum x legionis navem <ex> commeatu
familia sua atque iumentis occupavisset neque militem 5
unum ab Sicilia sustulisset, postero die de suggestu
convocatis omnium legionum tribunis centurionibus-
que 'maxime vellem' inquit 'homines suae petulantiae 2.1
nimiaeque libertatis aliquando finem fecissent meae-
que lenitatis modestiae patientiaeque rationem ha-
buissent. sed quoniam ipsi sibi neque modum ne- 3.1
que terminum constituunt, quo ceteri dissimiliter se
gerant, egomet ipse documentum more militari con-
stituam. C. Aviene, quod in Italia milites populi 4.1
Romani contra rem publicam instigasti rapinasque
per municipia fecisti quodque mihi reique publi-
cae inutilis fuisti et pro militibus tuam familiam
iumentaque in naves imposuisti tuaque opera mi- 5
litibus tempore necessario res publica caret, ob eas
res ignominiae causa ab exercitu meo te removeo
hodieque ex Africa abesse et quantum pote pro-
ficisci iubeo. itemque te Aule Fontei, quod tribunus
militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exer- 10
citu dimitto. Tite Saliene M. Tiro C. Clusinas, cum 5.1
ordines in meo exercitu beneficio, non virtute [sitis]
consecuti ita vos gesseritis ut neque bello fortes ne-
que pace boni aut utiles fueritis et magis in seditione
concitandisque militibus adversum vestrum imperato- 5
rem quam pudoris modestiaeque fueritis studiosiores,
indignos vos esse arbitror qui in meo exercitu ordines
ducatis, missosque facio et quantum pote abesse ex
Africa iubeo.' itaque traditos centurionibus et singulis
non amplius singulos additos servos in navem impo- 10
nendos separatim curavit.