Epistulae ad Ciceronem
Serv. Dan. G. 3.204
multa milia equitum 1
atque essedariorum habet.
Char. GL 1.126K
neque . . . pro cauto 2.1
ac diligente se castris continuit.
Cic. Fam. 7.5.2
M. †itfivium quem mihi commendas, vel 4.1
regem Galliae faciam, vel hunc Leptae delega, si vis.
tu ad me alium mitte quem ornem.
Cic. Q.fr. 2.16.5
ῥᾳθυμότερα 8.1
Cic. Att. 9.6A
cum Furnium nostrum tantum vidissem neque loqui ne- 21.1
que audire meo commodo potuissem, properarem atque
essem in itinere praemissis iam legionibus, praeterire
tamen non potui quin et scriberem ad te et illum mit-
terem gratiasque agerem, etsi hoc et feci saepe et sae- 5
pius mihi facturus videor: ita de me mereris. inprimis
a te peto, quoniam confido me celeriter ad urbem ven-
turum, ut te ibi videam, ut tuo consilio gratia dignitate
ope omnium rerum uti possim. ad propositum revertar:
festinationi meae brevitatique litterarum ignosces; reli- 10
qua ex Furnio cognosces.
Cic. Att. 9.16.1
Caesar imp. Ciceroni imp. sal. dic.
  recte auguraris de me—bene enim tibi cognitus sum— 22.1
nihil a me abesse longius crudelitate. atque ego cum
ex ipsa re magnam capio voluptatem, tum meum fac-
tum probari abs te triumpho gaudio. neque illud me
movet quod ii qui a me dimissi sunt, discessisse dicun- 5
tur, ut mihi rursus bellum inferrent. nihil enim malo
quam et me mei similem esse et illos sui. tu velim
mihi ad urbem praesto sis, ut tuis consiliis atque opibus
ut consuevi, in omnibus rebus utar. Dolabella tuo nihil
scito mihi esse iucundius. hanc adeo habebo gratiam 10
illi; neque enim aliter facere poterit. tanta eius humani-
tas, is sensus, ea in me est benevolentia.
Cic. Att. 10.8B
Caesar imp. sal. d. Ciceroni imp.
  etsi te nihil temere, nihil imprudenter facturum iudi- 24.1
caram, tamen permotus hominum fama scribendum ad
te existimavi et pro nostra benevolentia petendum ne-
quo progredereris proclinata iam re, quo integra etiam
progrediendum tibi non existimasses. namque et ami- 5
citiae graviorem iniuriam feceris et tibi minus commode
consulueris, si non fortunae obsecutus videbere—omnia
enim secundissima nobis, adversissima illis accidisse
videntur—, nec causam secutus—eadem enim tum fuit
cum ab eorum consiliis abesse iudicasti—, sed meum 10
aliquod factum condemnavisse. quo mihi gravius abs
te nil accidere potest. quod ne facias
pro iure nostrae amicitiae a te peto. postremo quid
viro bono et quieto et bono civi magis convenit quam
abesse a civilibus controversiis? quod nonnulli cum 15
probarent, periculi causa sequi non potuerunt: tu ex-
plorato et vitae meae testimonio et amicitiae iudicio
neque tutius neque honestius reperies quicquam quam
ab omni contentione abesse. xv Kal. Maias ex itinere.