Thermitani miserunt qui decumas emerent agri sui. 2.3.99.1
Magni sua putabant interesse publice potius quamvis magno
emi quam in aliquem istius emissarium inciderent. Ad-
positus erat Venuleius quidam qui emeret. Is liceri non
destitit; illi quoad videbatur ferri aliquo modo posse con- 5
tenderunt; postremo liceri destiterunt. Addicitur Venuleio
tritici medimnum viii milibus. Legatus Posidorus renun-
tiat. Cum omnibus hoc intolerandum videretur, tamen
Venuleio dantur, ne accedat, tritici mod. vii et praeterea
HS ii: ex quo facile apparet quae merces decumani, quae 10
praetoris praeda esse videatur. Cedo Thermitanorum mihi
litteras et testimonium. Tabvlae Thermitanorvm et
testimonivm. Imacharensis iam omni frumento ablato, 100.1
iam omnibus iniuriis tuis exinanitos, tributum facere miseros
ac perditos coegisti, ut Apronio darent HS xx. Recita et
decretum de tributis et publicum testimonium. Senatvs
consvltvm de tribvto confervndo. Testimonivm 5
Imacharensivm. Hennenses, cum decumae venissent agri
Hennensis med. viiicc, Apronio coacti sunt dare tritici
modium xviii et HS iii milia. Quaeso, attendite quantus
numerus frumenti cogatur ex omni agro decumano. Nam
per omnis civitates quae decumas debent percurrit oratio 10
mea, et in hoc genere nunc, iudices, versor, non in quo
singillatim aratores eversi bonis omnibus sint, sed quae
publice decumanis lucra data sint, ut aliquando ex eorum
agris atque urbibus expleti atque saturati cum hoc cumulo
quaestus decederent. Calactinis quam ob rem imperasti 101.1
anno tertio ut decumas agri sui, quas Calactae dare consue-
verant, Amestrati M. Caesio decumano darent? quod neque
ante te praetorem illi fecerant neque tu ipse hoc ita statueras
antea per biennium. Theomnastus Syracusanus in agrum 5
Mutycensem cur abs te immissus est? qui aratores ita
vexavit ut illi in alteras decumas, id quod in aliis quoque
civitatibus ostendam, triticum emere necessario propter
inopiam cogerentur. Iam vero ex Hyblensium pactionibus 102.1
intellegetis, quae factae sunt cum decumano Cn. Sergio,
sexiens tanto quam quantum satum sit ablatum esse ab
aratoribus. Recita sationes et pactiones ex litteris publicis.
Cognoscite pactiones Menaenorum cum Venerio servo. 5
Cognoscite item professiones sationum et pactiones Menae-
norum. Patiemini, iudices, ab sociis, ab aratoribus populi
Romani, ab eis qui vobis laborant, vobis serviunt, qui ita
plebem Romanam ab sese ali volunt ut sibi ac liberis suis
tantum supersit quo ipsi ali possint, ab his per summam 10
iniuriam, per acerbissimas contumelias plus aliquanto ab-
latum esse quam natum sit?