in. Oct. 51
CAELIUS CICERONI S.
Etsi de re publica quae tibi scribam habeo, tamen nihil quod 8.8.1.1
magis gavisurum te putem habeo quam hoc: scito C.
Sempronium Rufum, mel ac delicias tuas, calumniam
maximo plausu tulisse. <qua> quaeris in causa. M. Tuccium,
accusatorem suum, post ludos Romanos reum lege Plotia 5
de vi fecit hoc consilio, quod videbat, si extraordinarius reus
nemo accessisset, sibi hoc anno causam esse dicendam;
dubium porro illi non erat quid futurum esset. nemini hoc
deferre munusculum maluit quam suo accusatori. itaque sine
ullo subscriptore descendit et Tuccium reum fecit. at ego, 10
simul atque audivi, invocatus ad subsellia rei occurro; surgo,
neque verbum de re facio, totum Sempronium usque eo
perago ut Vestorium quoque interponam et illam fabulam
narrem, quem ad modum tibi pro beneficio dederit †si quod
iniuriis suis esset ut Vestorius teneret†. 15
  Haec quoque magna nunc contentio forum tenet: M. 2.1
Servilius postquam, ut coeperat, omnibus in rebus turbarat
nec quod [non] venderet cuiquam reliquerat maximaque
nobis traditus erat invidia, neque Laterensis praetor postu-
lante Pausania nobis patronis 'quo ea pecunia pervenisset' 5
recipere voluit, Q. Pilius, necessarius Attici nostri, repetundis
eum postulavit. magna ilico fama surrexit et de damnatione
ferventer loqui est coeptum. quo vento proicitur Appius
minor ut indicet [de] pecuniam ex bonis patris pervenisse ad
Servilium praevaricationisque causa diceret depositum 10
HS <³⁰XXX>³⁰. admiraris amentiam; immo, si actionem stultissi-
masque de se, nefarias de patre confessiones audisses.
  Mittit in consilium eosdem illos qui litis aestimarant 3.1
iudices. cum aequo numero sententiae fuissent, Laterensis
leges ignorans pronuntiavit quid singuli ordines iudicassent
et ad extremum, ut solent, 'non redigam.' postquam
discessit et pro absoluto Servilius haberi coeptus legisque 5
unum et centesimum caput legit, in quo ita erat: 'quod
eorum iudicum maior pars iudicarit id ius ratumque esto,'
in tabulas absolutum non rettulit, ordinum iudicia per-
scripsit; postulante rursus Appio cum L. Lollio †transegisset†
relaturum dixit. sic nunc neque absolutus neque damnatus 10
Servilius de repetundis saucius Pilio tradetur. nam de
divinatione Appius, cum calumniam iurasset, contendere
ausus non est Pilioque cessit et ipse de pecuniis repetundis
a Serviliis est postulatus et praeterea de vi reus a quodam suo
emissario, †stetio†, factus. recte hoc par habet. 15
  Quod ad rem publicam pertinet, omnino multis diebus 4.1
exspectatione Galliarum actum nihil est; aliquando tamen,
saepe re dilata et graviter acta et plane perspecta Cn. Pompei
voluntate in eam partem ut eum decedere post Kal. Mart.
placeret, senatus consultum quod tibi misi factum est 5
auctoritatesque perscriptae.
  Senatus consultum, auctorita<te>s: 5.1
  'Prid. Kal. Oct. in aede Apollinis scrib. adfuerunt
L. Domitius Cn. f. Fab. Ahenobarbus, Q. Cae<ci>lius Q. f.
Fab. Metellus Pius Scipio, L. Vil<l>ius L. f. Pom. Annalis,
C. Septimius T. f. Quir., C. Luci<li>us C. f. Pup. Hirrus, 5
C. Scribonius C. f. Pom. Curio, L. Ateius L. f. An. Capito,
M. Eppius M. f. Ter. [sal.]'
  'Quod M. Marcellus cos. v. f. de provinciis consularibus,
d. e. r. i. c., uti L. Paulus C. Marcellus cos., cum magis-
tratum inissent, [a. d.] ex [X] Kal. Mart. quae in suo magis- 10
tratu futurae essent, de consularibus provinciis ad senatum
referrent, neve quid prius ex Kal. Mart. ad senatum referrent
neve quid coniunctim [de ea re referrentur a consiliis],
utique eius rei causa per dies comitialis senatum haberent
senatusque cons. facere<n>t et, cum de ea re ad senatum 15
referrent, ut a consiliis, qui eorum in CCC iudicibus essent,
s. f. s. adducere liceret; si quid d. e. r. ad populum pl. ve lato
opus esset, uti Ser. Sulpicius M. Marcellus cos., pr., tr. q. pl.,
quibus eorum videretur, ad populum pl. ve ferrent; quod
<si> ii non tulissent, uti quicumque deinceps essent ad 20
populum pl. ve ferrent. c.'
  'Prid. Kal. Oct. in aede Apollinis scrib. adfuerunt 6.1
L. Domitius Cn. f. Fab. Ahenobarbus, Q. <Caecilius> Q. f.
<Fab.> Metellus Pius Scipio, L. Villius L. f. Pom. Annalis,
C. Septimius T. f. Quir., <C. Lucilius C. f. Pup. Hirrus,>
C. Scribonius C. f. Pom. Curio, L. Ateius L. f. An. Capito, 5
M. Eppius M. f. Ter.'
  'Quod M. Marcellus cos. v. f. de provinciis, d. e. r. i. c.,
senatum existimare neminem eorum qui potestatem habent
intercedendi impediendi moram adferre oportere quo minus
de re publica p. q. <t.> ad senatum referri senatique c. fieri 10
possit; qui impedierit prohibuerit, eum senatum existimare
contra rem publicam fecisse. si quis huic s. c. intercesserit,
senatui placere auctoritatem perscribi et de ea re ad senatum
p. q. <t.> referri.'
  'Huic s. c. intercessit C. Coelius, L. Vinicius, P. Cornelius, 15
C. Vibius Pansa <tr. pl.>.'
  'Item senatui placere de militibus qui in exercitu C. 7.1
Caesaris sunt, qui eorum stipendia emerita aut causas quibus
de causis missi fieri debeant habeant, ad hunc ordinem
referri, ut eorum ratio habeatur causaeque cognoscantur. si
quis huic s. c. intercessisset, senatui placere auctoritatem 5
perscribi et de ea re p. <q. t.> ad hunc ordinem referri.'
  'Huic s. c. intercessit <C.> Coelius, C. Pansa tr. pl.'
  'Itemque senatui placere in Ciliciam provinciam in VIII 8.1
reliquas provincias quas praetorii pro praetore obtinerent eos
qui praetores fuerunt neque in provincia cum imperio
fuerunt, quos eorum ex s. c. cum imperio in provincias pro
praetore mitti oporteret, eos sortito in provincias mitti 5
[placere]; si ex eo numero quos <ex> s. c. in provincias ire
oporteret ad numerum non essent qui in eas provincias
proficiscerentur, tum, uti quodque collegium primum
praetorum fuisset neque in provincias profecti essent, ita
sorte in provincias proficiscerentur; si ii ad numerum non 10
essent, tum deinceps proximi cuiusque collegi qui praetores
fuissent neque in provincias profecti essent in sortem
coicerentur quoad is numerus effectus esset quem ad
numerum in provincias mitti oporteret. si quis huic s. c.
intercessisset, auctoritas perscriberetur.' 15
  'Huic s. c. intercessit C. Coelius, C. Pansa tr. pl.'
  Illa praeterea Cn. Pompei sunt animadversa quae maxime 9.1
confidentiam attulerunt hominibus, ut diceret se ante Kal.
Mart. non posse sine iniuria de provinciis Caesaris statuere,
post Kal. Mart. se non dubitaturum. cum interrogaretur
<quid> si qui tum intercederent, dixit hoc nihil interesse 5
utrum C. Caesar senatui dicto audiens futurus non esset an
pararet qui senatum decernere non pateretur. 'quid si'
inquit alius 'et consul esse et exercitum habere volet?' at ille
quam clementer: 'quid si filius meus fustem mihi impingere
volet?' his vocibus ut existimarent homines Pompeio cum 10
Caesare esse negotium effecit. itaque iam, ut video, alteram
utram ad condicionem descendere vult Caesar, ut aut
maneat neque hoc anno sua ratio habeatur aut, si designari
poterit, decedat. Curio se contra eum totum parat. quid 10.1
adsequi possit nescio; illud video, bene sentientem, etsi nihil
effecerit, cadere non posse.
  Me tractat liberaliter Curio et mihi suo munere negotium
imposuit. nam si mihi non dedisset eas quae ad ludos ei 5
advectae erant Africanae, potuit supersederi; nunc, quoniam
dare necesse est, velim tibi curae sit, quod a te semper petii,
ut aliquid istinc bestiarum habeamus, Sittianamque syn-
grapham tibi commendo. libertum Philonem istoc misi et
Diogenem Graecum, quibus mandata et litteras ad te dedi. 10
eos tibi et rem de qua misi velim curae habeas. nam quam
vehementer ad me pertineat in iis quas tibi illi reddent
litteris perscripsi.