EPISTVLAE AD ATTICVM
ante xvi Kal. Sext. 65 (§1) Romae
CICERO ATTICO SAL.
Petitionis nostrae, quam tibi summae curae esse scio, huius 1.1.1.1
modi ratio est, quod adhuc coniectura provideri possit. prensat
unus P. Galba. sine fuco ac fallaciis more maiorum negatur.
ut opinio est hominum, non aliena rationi nostrae fuit illius
haec praepropera prensatio. nam illi ita negant vulgo ut mihi 5
se debere dicant. ita quiddam spero nobis profici, cum hoc
percrebrescit, plurimos nostros amicos inveniri. nos autem
initium prensandi facere cogitaramus eo ipso tempore quo
tuum puerum cum his litteris proficisci Cincius dicebat, in
campo comitiis tribuniciis a. d. xvi Kal. Sext. competitores, 10
qui certi esse videantur, Galba et Antonius et Q. Cornificius.
puto te in hoc aut risisse aut ingemuisse. ut frontem ferias, sunt
qui etiam Caesonium putent. nam Aquilium non arbitramur,
qui et negavit et iuravit morbum et illud suum regnum iudiciale
opposuit. Catilina, si iudicatum erit meridie non lucere, certus 15
erit competitor. de Aufidio et de Palicano non puto te exspec-
tare dum scribam.
  De his qui nunc petunt Caesar certus putatur. Thermus cum 2.1
Silano contendere existimatur. qui sic inopes et ab amicis et
existimatione sunt ut mihi videatur non esse ἀδύνατον Turium
obducere; sed hoc praeter me nemini videtur. nostris rationi-
bus maxime conducere videtur Thermum fieri cum Caesare. 5
nemo est enim ex his qui nunc petunt qui, si in nostrum
annum reciderit, firmior candidatus fore videatur, propterea
quod curator est viae Flaminiae, quae tum erit absoluta sane
facile. eum libenter nunc Caesari consuli accuderim. petitorum
haec est informata adhuc cogitatio. nos in omni munere candi- 10
datorio fungendo summam adhibebimus diligentiam; et for-
tasse, quoniam videtur in suffragiis multum posse Gallia, cum
Romae a iudiciis forum refrixerit, excurremus mense Septem-
bri legati ad Pisonem, ut Ianuario revertamur. cum perspexero
voluntates nobilium, scribam ad te. cetera spero prolixa esse, 15
his dumtaxat urbanis competitoribus. illam manum tu mihi
cura ut praestes, quoniam propius abes, Pompei, nostri amici.
nega me ei iratum fore si ad mea comitia non venerit.
  Atque haec huius modi sunt. sed est quod abs te mihi ignosci 3.1
pervelim. Caecilius, avunculus tuus, a P. Vario cum magna
pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fratre Caninio
Satyro de iis rebus quas eum dolo malo mancipio accepisse de
Vario diceret. una agebant ceteri creditores, in quibus erat 5
Lucullus et P. Scipio et is quem putabant magistrum fore si
bona venirent, L. Pontius—verum hoc ridiculum est de
magistro. nunc cognosce rem. rogavit me Caecilius ut ades-
sem contra Satyrum. dies fere nullus est quin hic Satyrus
domum meam ventitet. observat L. Domitium maxime, me 10
habet proximum. fuit et mihi et Quinto fratri magno usui in
nostris petitionibus. sane sum perturbatus, cum ipsius Satyri 4.1
familiaritate tum Domiti, in quo uno maxime ambitio nostra
nititur. demonstravi haec Caecilio, simul et illud ostendi, si
ipse unus cum illo uno contenderet, me ei satis facturum fuisse;
nunc, in causa universorum creditorum, hominum praesertim 5
amplissimorum, qui sine eo quem Caecilius suo nomine perhi-
beret facile causam communem sustinerent, aequum esse eum
et officio meo consulere et tempori. durius accipere hoc mihi
visus est quam vellem et quam homines belli solent, et postea
prorsus ab instituta nostra paucorum dierum consuetudine 10
longe refugit.
  Abs te peto ut mihi hoc ignoscas et me existimes humanitate
esse prohibitum ne contra amici summam existimationem
miserrimo eius tempore venirem, cum is omnia sua studia et
officia in me contulisset. quod si voles in me esse durior, am- 15
bitionem putabis mihi obstitisse. ego autem arbitror, etiam si
id sit, mihi ignoscendum esse, 'ἐπεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην'.
vides enim in quo cursu simus et quam omnis gratias non modo
retinendas verum etiam acquirendas putemus. spero tibi me
causam probasse, cupio quidem certe. 20
  Hermathena tua valde me delectat et posita ita belle est ut 5.1
totum gymnasium eius ἀνάθημα esse videatur. multum te amamus.