IN C. PAPIRIUM CARBONEM
Cic. de Orat. 2.170
non si Opimium defendisti, Carbo, idcirco te isti 14.1
bonum civem putabunt: simulasse te et aliquid quaesisse
perspicuum est, quod Ti. Gracchi mortem saepe in con-
tionibus deplorasti, quod P. Africani necis socius fuisti,
quod eam legem in tribunatu tulisti, quod semper a bonis 5
dissedisti.
PRO LICINIA VIRGINE VESTALI
Rhet. Her. 4.47
accusatoris officium est inferre crimina; defensoris 19.1
diluere et propulsare; testis dicere quae sciat aut audierit;
quaesitoris est unum quemque horum in officio suo con-
tinere. quare, L. Cassi, si testem, praeterquam quod
sciat aut audierit, argumentari et coniectura prosequi 5
patieris, ius accusatoris cum iure testimonii commiscebis,
testis inprobi cupiditatem confirmabis, reo duplicem de-
fensionem parabis.
SUASIO LEGIS SERVILIAE
Cic. de Orat. 1.225
eripite nos ex miseriis, eripite ex faucibus eorum, 24.1
quorum crudelitas nostro sanguine non potest expleri;
nolite sinere nos quoiquam servire, nisi vobis universis,
quibus et possumus et debemus.
Prisc. GL 2.428K
neque me minus vestri quam mei miserebitur. 25.1
Cic. Orat. 219
nam ubi lubido dominatur, innocentiae leve prae- 26.1
sidium est.
PRO M.' CURIO APUD CENTUMVIROS
Cic. de Orat. 2.24
nam si, Scaevola, nullum erit testamentum recte 33.1
factum nisi quod tu scripseris, omnes ad te cives cum
tabulis veniemus, omnium testamenta tu scribes unus.
quid igitur? quando ages negotium publicum? quando
amicorum? quando tuum? quando denique nihil ages? 5
mihi enim liber esse non videtur, qui non aliquando nihil
agit.
ORATIO CENSORIA
CONTRA CN. DOMITIUM AHENOBARBUM
Plin. Nat. 17.4
utrumne igitur ego sum, . . . quaeso, Domiti, exemplo gravis et ipsa mea 38.1
censura notandus, qui domo, quae mihi hereditate obve-
nit, comiter habitem, an tu, qui sex arbores <<³⁰LX>³⁰>
aestimes?
Val. Max. 9.1.4
quanto ergo eam . . . minoris fore existimas, si decem arbusculas inde 39.1
succidero?
*
uter igitur luxuriosior est, egone, qui decem co-
lumnas centum milibus nummum emi, an tu, qui decem 5
arbuscularum umbram tricies sestertii summa conpen-
sas?
IN SENATU ADVERSUS
L. MARCIUM PHILIPPUM CONSULEM
Cic. de Orat. 3.4
an tu cum omnem auctori- 41.1
tatem universi ordinis pro pignore putaris eamque in
conspectu populi Romani concideris, me his existimas
pignoribus terreri? non tibi illa sunt caedenda, si
L. Crassum vis coercere: haec tibi est excidenda lin- 5
gua, qua vel avulsa spiritu ipso libidinem tuam liber-
tas mea refutabit.
PRO C. VISELLIO ACULEONE
Cic. de Orat. 2.262
audiamus . . . pulchellum puerum. 44.1
*
audiamus . . . disertum.
PRO CN. PLANCO
CONTRA M. IUNIUM BRUTUM
Cic. de Orat. 2.223
minime mirum . . . modo enim existi de balneis. 45a.1
Cic. de Orat. 2.224
Brute, testificatur pater se tibi Privernatem fundum reliquisse. 45b.1
sapiens videlicet homo cum primis nostrae civitatis no- 45c.1
rat hunc gurgitem; metuebat, ne cum is nihil haberet,
nihil esse ei relictum putaretur.
ubi sunt hi fundi, Brute, quos 45d.1
tibi pater publicis commentariis consignatos reliquit?
quod nisi puberem te, inquit, iam haberet, quartum li-
brum composuisset et se etiam in balneis lotum cum
filio scriptum reliquisset. 5
Cic. de Orat. 2.225sq.
Brute quid sedes? quid illam anum patri nuntiare vis 45e.1
tuo? quid illis omnibus, quorum imagines duci vides?
quid maioribus tuis? quid L. Bruto, qui hunc populum
dominatu regio liberavit? quid te agere? cui rei, cui
gloriae, cui virtuti studere? patrimonione augendo? at 5
id non est nobilitatis. sed fac esse, nihil superest;
lubidines totum dissupaverunt. an iuri civili? est pater-
num. sed dicet te, cum aedes venderes, ne in rutis
quidem et caesis solium tibi paternum recepisse. an
rei militari? qui numquam castra videris! an eloquen- 10
tiae? quae neque est in te et, quidquid est vocis ac
linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum
contulisti! tu lucem aspicere audes? tu hos intueri?
tu in foro, tu in urbe, tu in civium esse conspectu? tu
illam mortuam, tu imagines ipsas non perhorrescis? qui- 15
bus non modo imitandis, sed ne collocandis quidem tibi
locum ullum reliquisti.
Cic. de Orat. 2.242
per tuam nobilitatem, per vestram familiam! 47.1
*
per tuas statuas!
PRO PISONE
Cic. de Orat. 2.285
potest fieri, . . . Sile, ut is, unde te audisse 49.1
dicis, iratus dixerit.
*
potest etiam, ut tu non recte intellexeris.
* 5
potest etiam fieri . . . ut omnino,
quod te audisse dicis, nunquam audieris.
INCERTAE SEDIS
Cic. Orat. 222
missos faciant patronos; ipsi prodeant. 51.1