DE VERBORVM, QVAE AD IVS CIVILE PERTINENT,
SIGNIFICATIONE
Festus 218M
postliminio 1.1
Festus 273M
Reus est, qui cum 2.1
altero litem contestatam habet, siue is egit, siue cum
eo actum est. reus stipulando est idem, qui stipula-
tor dicitur, quippe suo nomine ab altero quid stipu-
latus est, non is, qui alteri adstipulatus est. reus 5
promittendo est, qui suo nomine alteri quid promisit,
<non> qui pro altero quid promisit.
Festus 302M
Saltus est, ubi siluae et 3.1
pastiones sunt, quarum causa casae quoque: si qua
particula in eo saltu pastorum aut custodum causa
aratur, ea res non peremit nomen saltui, non magis
quam fundi, qui est in agro culto et eius causa habet 5
aedificium, si qua particula in eo habet siluam.
Festus 352M
flumen 4.1
Gel. N.A. 16.5.3
uestibulum 5.1
Prisc. GL 2.382K
Impubes libripens esse non potest neque antestari. 6.1
Festus 142M
Municeps est . . . qui in 7.1
municipio liber natus est. item qui ex alio genere
hominum munus functus est. item qui in municipio
ex seruitute se liberauit a municipe.
Festus 162M
Necessarii sunt . . . qui aut 8.1
cognati aut adfines sunt, in quos necessaria officia
conferuntur praeter ceteros.
Festus 165M
Nexum est . . . quodcunque 9.1
per aes et libram geritur, id quod necti dicitur, quo
in genere sunt haec: testamenti factio, nexi datio,
nexi liberatio.
Festus 182M
orba 9a.1
Festus 214M
perfugam 10.1
Festus 206M
petra est, qui locus 11.1
dextra ac sinistra fornicem expletur usque ad libra-
mentum summi fornicis.
Festus 233M
Possessio est . . . usus 12.1
quidam agri aut aedificii, non ipse fundus aut ager.
non enim possessio est <in> rebus, quae tangi possunt,
<nec> qui dicit se possidere, is suam rem potest di-
cere. itaque in legitimis actionibus nemo ex iure 5
Quiritium possessionem suam uocare audet, sed ad
interdictum uenit, ut praetor his uerbis utatur: 'vti
nvnc possidetis evm fvndvm, q(vo) d(e) a(gitvr),
qvod nec vi nec clam nec precario alter ab
altero possidetis, <qvo minvs> ita possideatis: 10
adversvs ea vim fieri veto.'
Festus 274M
Reciperatio est . . . cum 13.1
inter populum et reges nationesque et ciuitates pere-
grinas lex conuenit, quomodo per reciperatores reddan-
tur res reciperenturque resque priuatas inter se per-
sequantur. 5
Festus 278M
relegati 14.1
sacrum . . . sanctum . . . religiosum 15.1
Festus 277M
remancipatam 16.1
Festus 266M
Inter legem et ro- 17.1
gationem hoc interest: rogatio est genus legis; quae
lex, non continuo ea rogatio est; <quae rogatio,> non
potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata
est. 5
Festus 321M
sacrum 18.1
Festus 339M
senatus decretum 19.1
Sepulchrum est . . . <locus, 20.1
in quo> mortuus sepultus est, quod anti<qui bustum
appel>labant. isque cippis aut ali<qua alia re mor>tui
causa designatus est, intra <quos fines se>pultura est
facta. 5
Festus 297M
Sobrinus est . . . patris mei 21.1
consobrini filius et matris meae consobrinae filius.
femina isdem de causis appellat fratrem et fratrem
patruelem et consobrinum et propius sobrino et sobri-
num. idem gradus in sobrina quoque sunt. 5
Festus 313M
Stirps est gent<is propagatio, ut> qui a quoque est 22.1
progna<tus>.
Festus 355M
Tumulus e<st cu- 22a.1
mulus are>nae editus secundum mare fluctibus i<n altum
ele>uatus. unde similiter et manufac<tus et na>turalis
proprie dici potest.
Serv. G. 1.264
uallos 23.1