FRAGMENTA
EXEMPLA
Char. GL 1.146K
a uirgine Vestale 10.1
Plin. Nat. 9.137
Me . . . 27.1
iuuene uiolacea purpura uigebat, cuius libra denariis centum uenibat,
nec multo post rubra Tarentina. huic successit dibapha Tyria, quae
in libras denariis mille non poterat emi. hac P. Lentulus Spinther
aedilis curulis primus in praetexta usus inprobabatur. qua purpura 5
quis non iam . . . tricliniaria facit?
Prisc. GL 2.383K
Aedis Martis est in circo Flaminio architectata ab Hermo- 35.1
doro Salaminio.
EPISTVLAE
Lactant. Div. Inst. 3.15.10
Tantum 39.1
abest ut ego magistram putem esse uitae philosophiam beataeque
uitae perfectricem, ut nullis magis existimem opus esse magistros
uiuendi quam plerisque qui in ea disputanda uersantur. uideo enim
magnam partem eorum, qui in schola de pudore <et> continentia 5
praecipiant argutissime, eosdem in omnium libidinum cupiditatibus
uiuere.
DE VIRIS ILLVSTRIBVS
Char. GL 1.220K
Subinde 41.1
Char. GL 1.141K
a fratre patruele 43.1
Cod. Guelf. Gud. lat. 278
Non ignorare debes unum hoc genus Latinarum litterarum adhuc non 58.1
modo non respondere Graeciae, sed omnino rude atque inchoatum
morte Ciceronis relictum. ille enim fuit unus qui potuerit et etiam
debuerit historiam digna uoce pronuntiare, quippe qui oratoriam elo-
quentiam rudem a maioribus acceptam perpoliuerit, philosophiam 5
ante eum incomptam Latinam sua conformarit oratione. ex quo du-
bito, interitu eius utrum res publica an historia magis doleat.
  . . . Locuples ac diuina natura, quo maiorem sui pareret admira-
tionem ponderatioraque sua essent beneficia, neque uni omnia dare
nec rursus cuiquam omnia uoluit negare. 10
Codd. Corn. Nep. ad finem
Dices pulchrum esse inimicos 59.1
ulcisci. id neque maius neque pulchrius cuiquam atque mihi esse uide-
tur, sed si liceat re publica salua ea persequi. sed quatenus id fieri non
potest, multo tempore multisque partibus inimici nostri non peribunt
atque, uti nunc sunt, erunt potius quam res publica profligetur atque 5
pereat.
  . . . Verbis conceptis deierare ausim, praeterquam qui
Tiberium Gracchum necarunt, neminem inimicum tantum molestiae
tantumque laboris, quantum te ob has res, mihi tradidisse; quem opor-
tebat omnium eorum, quos antehac habui liberos, partis eorum tole- 10
rare atque curare, ut quam minimum sollicitudinis in senecta haberem,
utique quaecumque ageres, ea uelles maxime mihi placere, atque uti
nefas haberes rerum maiorum aduersum meam sententiam quicquam
facere, praesertim mihi, cui parua pars uitae restat. ne id quidem tam
breue spatium potest opitulari, quin et mihi aduersere et rem publi- 15
cam profliges? denique quae pausa erit? ecquando desinet familia
nostra insanire? ecquando modus ei rei haberi poterit? ecquando desi-
nemus et habentes et praebentes molestiis desistere? ecquando per-
pudescet miscenda atque perturbanda re publica? sed si omnino id
fieri non potest, ubi ego mortua ero, petito tribunatum; per me facito 20
quod lubebit, cum ego non sentiam. ubi mortua ero, parentabis mihi
et inuocabis deum parentem. in eo tempore non pudebit te eorum
deum preces expetere, quos uiuos atque praesentes relictos atque de-
sertos habueris? ne ille sirit Iuppiter te ea perseuerare, nec tibi tan-
tam dementiam uenire in animum. et si perseueras, uereor ne in omnem 25
uitam tantum laboris culpa tua recipias, uti in nullo tempore tute
tibi placere possis.
Fro. Ver. 2.1.18H
undique uiri e nationibus 60.1
adducti Hispaniae aderant operam gestantes < * * * >
EX LIBRIS INCERTIS
Char. GL 1.101K
Largitudo 64.1
Gr. inc. dub. nom. GL 5.576K
Culmum 65.1