FRAGMENTA
EPISTULARUM
DE REBUS GRAMMATICIS RHETORICISQUE
Gel. N.A. 6.3.12
inerudite et ἀναγώγως 6.1
*
in principiis autem . . . patroni,
qui pro reis dicunt, conciliare sibi et complacare
iudices debent sensusque eorum expectatione cau- 5
sae suspensos rigentesque honorificis verecundis-
que sententiis commulcere, non iniuriis atque
imperiosis minationibus confutare.
*
'scio solere plerisque hominibus rebus secundis atque 10
prolixis atque prosperis animum excellere atque
superbiam atque ferociam augescere atque cre-
scere. quo mihi nunc magnae curae est, quod
haec res tam secunde processit, ne quid in con-
sulendo advorsi eveniat, quod nostras secundas 15
res confutet, neve haec laetitia nimis luxuriose
eveniat. advorsae res edomant et docent, quid
opus siet facto, secundae res laetitia transvorsum
trudere solent a recte consulendo atque intelle-
gendo. quo maiore opere dico suadeoque, uti haec 20
res aliquot dies proferatur, dum ex tanto gaudio
in potestatem nostram redeamus.'
*
quae deinde Cato iuxta dicit, ea . . . confessionem faciunt,
non defensionem, neque propulsationem trans- 25
lationemve criminis habent, sed cum pluribus aliis
communicationem, quod scilicet nihil ad purgan-
dum est. atque etiam . . . insuper profitetur
Rodienses, qui accusabantur, quod adversus
populum Romanum regi magis cupierint faverint- 30
que, id eos cupisse atque favisse utilitatis suae
gratia, ne Romani Perse quoque rege victo ad
superbiam ferociamque et inmodicum modum in-
solescerent.
* 35
'atque ego quidem arbitror Rodienses
noluisse nos ita depugnare, uti depugnatum est,
neque regem Persen vinci. sed non Rodienses
modo id noluere, sed multos populos atque multas
nationes idem noluisse arbitror atque haut scio 40
an partim eorum fuerint, qui non nostrae con-
tumeliae causa id noluerint evenire; sed enim id
metuere, <ne> si nemo esset homo, quem verere-
mur, quidquid luberet, faceremus. ne sub solo
imperio nostro in servitute nostra essent, liber- 45
tatis suae causa in ea sententia fuisse arbitror.
atque Rodienses tamen Persen publice numquam
adiuvere. cogitate, quanto nos inter nos privatim
cautius facimus. nam unus quisque nostrum, si
quis advorsus rem suam quid fieri arbitratur, 50
summa vi contra nititur, ne advorsus eam fiat,
quod illi tamen perpessi.'
*
'ea nunc derepente
tanta beneficia ultro citroque, tantam amicitiam 55
relinquemus? quod illos dicimus voluisse facere,
id nos priores facere occupabimus?'
*
hoc . . . enthymema nequam et vitiosum est; responderi
enim potuit: occupabimus certe, nam si non occu- 60
paverimus, opprimemur incidendumque erit in
insidias, a quibus ante non caverimus. recteque
. . . hoc vitio dat Lucilius poetae
Euripidae, quod cum Polyphontes rex propterea
se interfecisse fratrem diceret, quod ipse ante de 65
nece eius consilium cepisset, Meropa fratris uxor
hisce ad<eo> eum verbis eluserit:
    εἰ γάρ σ’ ἔμελλεν, ὡς σὺ φής, κτείνειν πόσις,
    χρῆν καὶ σὲ μέλλειν, ὡς χρόνος παρήλυθεν.
at hoc enim . . . plane stultitiae plenum est, eo consilio atque 70
ea fini facere velle aliquid, uti numquam id facias
quod velis.
*
nam cum obiceretur . . . Rodiensibus, quod bellum
populo Romano facere voluissent, negavit poena 75
esse dignos, quia id non fecissent, etsi maxime
voluissent.
*
'qui acerrime advorsus eos dicit, ita dicit hostes voluisse
fieri. ecquis est tandem, qui vestrorum, quod ad 80
sese attineat, aequum censeat poenas dare ob eam
rem, quod arguatur male facere voluisse? nemo
opinor, nam ego, quod ad me attinet, nolim.'
*
'quid nunc? ecqua tan- 85
dem lex est tam acerba, quae dicat "si quis illud
facere voluerit, mille minus dimidium familiae
multa esto; si quis plus quingenta iugera habere
voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum
numerum habere voluerit, tantum damnas esto"? 90
atqui nos omnia plura habere volumus, et id
nobis impune est.'
*
'sed si honorem non aequum est haberi ob eam rem, quod
bene facere voluisse quis dicit neque fecit tamen, 95
Rodiensibus oberit, quod non male fecerunt, sed
quia voluisse dicuntur facere?'
*
nam beneficia . . . promissa opperiri oportet neque ante
remunerari quam facta sint, iniurias autem immi- 100
nentis praecavisse iustum est quam exspectavisse.
summa enim professio stultitiae . . . est non ire
obviam sceleribus cogitatis, sed manere opperiri-
que, ut cum admissa et perpetrata fuerint, tum
denique, ubi quae facta sunt infecta fieri non 105
possunt, poeniantur.
Gel. N.A. 10.1.7
cum Pompeius aedem Victoriae dedicaturus 7.1
foret, cuius gradus vicem theatri essent, nomen-
que eius et honores scriberentur, quaeri coeptum
est utrum 'consul tertio' inscribendum esset an
'tertium'. eam rem Pompeius exquisitissime ret- 5
tulit ad doctissimos civitatis, cumque dissen-
tirentur et pars tertio, alii tertium scribendum
contenderent, rogavit Ciceronem Pompeius, ut
quod ei rectius videretur scribi iuberet.
* 10
persuasit igitur Pompeio ut neque tertium neque
tertio scriberetur, sed ad secundum usque t fierent
litterae, ut verbo non perscripto res quidem
demonstraretur, sed dictio tamen ambigua verbi
lateret. 15
ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ
Char. GL 1.207K
novissime 12.1
Gel. N.A. 13.9.4
adeo veteres Romani litteras Graecas nesci- 13.1
verunt et rudes Graecae linguae fuerunt ut stellas,
quae in capite tauri sunt, propterea suculas appel-
larint, quod eas Graeci ὑάδας vocant, tamquam id
verbum Latinum Graeci verbi interpretamentum 5
sit, quia graece ὕες, sues latine dicantur. sed
ὑάδες οὐκ ἀπὸ τῶν ὑῶν id est non a subus, ita ut
nostri Opici putaverunt, sed ab eo quod est ὕειν
appellantur; nam et cum oriuntur et cum occi-
dunt, tempestates pluvias largosque imbres cient. 10
pluere autem Graeca lingua ὕειν dicitur.
INCERTAE SEDIS
Gel. N.A. 12.3.1
licio enim transverso, 14.1
quod limum appellatur, qui magistratibus
praeministrabant, cincti erant.