ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΛΙΣ
περὶ γενεθλιακῆς
Non. 379M
    nón fit thensauris, non auro pectu' solutum; 36.1
    non demunt animis curas ac religiones
    Persarum montes, non atria diviti' Crassi,
Non. 174M
    vulgóque avarus faénerator spé lucri 37.1
    rem scriptione duplicarat
Non. 226M
    dotís dato insulám Chrysam, agrum Caécubum, seplásia 38.1
    Capuae, macellum Romuli
Non. 503M
  et hymenaeus, qui primo lavere alvum marsuppio solet 39.1
Non. 551M
  non modo vinum dare, sed etiam ut Plautus ait 'murri- 40.1
nam, passum, defrutum'
Non. 471M
  nam in omnibus legi καθ’ ὑπερβατόν 'ne dares, ne pol- 41.1
liceres, quod datum est'
ARMORVM IVDICIVM
Non. 427M
  ut in litore cancri digitis primoribus stare 42.1
Non. 477M
  illic viros hortari, ut rixarent praeclari philosophi 43.1