UTI LEX PAPIRIA ACCIPIATUR
Char. GL 1.240K
pessimi Tiberium fratrem meum optimum inter- 17.1
fecerunt. em! videte quam par pari sim.
Char. GL 1.196K
qui sapientem †cum faciet, qui et vobis et rei 18.1
publicae et sibi communiter prospiciat, non qui pro †sylla
humanum trucidet.
Char. GL 1.202K
nequaquam iniuriose nobis contumeliam imponi 19.1
sinatis.
Char. GL 1.223K
usquequaque curavit. 20.1
DE LEGE PENNI ET PEREGRINIS
Festus 286M
eae nationes cum aliis rebus per avaritiam atque 22.1
stultitiam res publicas suas amiserunt.
APUD CENSORES CUM EX SARDINIA REDIIT
Cic. Orat. 233
abesse non potest quin eiusdem hominis sit probos 24.1
improbare qui improbos probet.
Char. GL 1.80K
cum galeare †ursici. 25.1
AD POPULUM CUM EX SARDINIA REDIIT
Gel. N.A. 15.12.2
versatus sum in provincia, quomodo ex usu vestro 26.1
existimabam esse, non quomodo ambitioni meae condu-
cere arbitrabar. nulla apud me fuit popina neque pueri
eximia facie stabant et in convivio liberi vestri modestius
erant quam apud principia. 5
Gel. N.A. 15.12.3
ita versatus sum in provincia, uti nemo posset 27.1
vere dicere assem aut eo plus in muneribus me accepisse
aut mea opera quemquam sumptum fecisse. biennium
fui in provincia; si ulla meretrix domum meam introivit
aut cuiusquam servulus propter me sollicitatus est, om- 5
nium nationum postremissimum nequissimumque existi-
matote. cum a servis eorum tam caste me habuerim,
inde poteritis considerare, quomodo me putetis cum li-
beris vestris vixisse.
Gel. N.A. 15.12.4
itaque, Quirites, cum Romam profectus sum, zonas, 28.1
quas plenas argenti extuli, eas ex provincia inanes retuli;
alii vini amphoras quas plenas tulerunt, eas argento re-
pletas domum reportaverunt.
PRO SE
Prisc. GL 2.513K
si nanciam populi desiderium, conprobabo rei pu- 30.1
blicae commoda.
IN P. POPILLIUM LAENATEM
PRO ROSTRIS
Gel. N.A. 11.13.3
quae vos cupide per hosce annos adpetistis atque vo- 32.1
luistis, ea si temere repudiaritis, abesse non potest quin aut
olim cupide adpetisse aut nunc temere repudiasse dicamini.
Festus 201M
homines liberi nunc in oppido occisitantur. 33.1
DE P. POPILLIO LAENATE CIRCUM CONCILIABULA
Gel. N.A. 1.7.7
credo ego inimicos meos hoc dicturum. 34.1
Festus 241M
poteratur. 35.1
Festus 150M
malo cruce. 36.1
Diom. GL 1.374K
antecellant. 37.1
IN P. PO[M]PIL<L>IUM ET MATRONAS
Festus 150M
eo exemplo instituto dignus fuit, qui malo cruce 38.1
periret.
IN L. CALPURNIUM PISONEM FRUGI
Cic. Font. 39
cogis me . . . dicere: inimicum meum Frugi. 39.1
Prisc. GL 2.386K
aerarium delargitur Romano populo. 42.1
Isid. Orig. 2.21.4
pueritia tua adulescentiae tuae inhonestamentum 43.1
fuit, adulescentia senectuti dedecoramentum, senectus rei
publicae flagitium.
DISSUASIO LEGIS AUFEIAE
Gel. N.A. 11.10.2
nam vos, Quirites, si velitis sapientia atque virtute 44.1
uti, etsi quaeritis, neminem nostrum invenietis sine pretio
huc prodire. omnes nos, qui verba facimus, aliquid
petimus, neque ullius rei causa quisquam ad vos prodit,
nisi ut aliquid auferat. ego ipse, qui aput vos verba facio, 5
ut vectigalia vestra augeatis, quo facilius vestra commoda
et rempublicam administrare possitis, non gratis prodeo;
verum peto a vobis non pecuniam, sed bonam existima-
tionem atque honorem. qui prodeunt dissuasuri ne hanc
legem accipiatis, petunt non honorem a vobis, verum a 10
Nicomede pecuniam; qui suadent ut accipiatis, hi quoque
petunt non a vobis bonam existimationem, verum a
Mithridate, rei familiari suae pretium et praemium; qui
autem ex eodem loco atque ordine tacent, hi vel acerrimi
sunt; nam ab omnibus pretium accipiunt et omnis fallunt. 15
vos, cum putatis eos ab his rebus remotos esse, inpertitis
bonam existimationem; legationes autem a regibus, cum
putant eos sua causa reticere, sumptus atque pecunias
maximas praebent, item uti in terra Graecia, quo in
tempore Graecus tragoedus gloriae sibi ducebat talentum 20
magnum ob unam fabulam datum esse, homo eloquentis-
simus civitatis suae Demades ei respondisse dicitur:
'mirum tibi videtur, si tu loquendo talentum quaesisti?
ego, ut tacerem, decem talenta a rege accepi'. item nunc
isti pretia maxima ob tacendum accipiunt. 25
DE LEGIBUS PROMULGATIS
Sch. Bob. Cic. Sul. 81.18
si vellem aput vos verba facere et a vobis postulare, 47.1
cum genere summo ortus essem et cum fratrem propter
vos amisissem, nec quisquam de P. Africani et Tiberi
Gracchi familia nisi ego et puer restaremus, ut pateremini
hoc tempore me quiescere, ne a stirpe genus nostrum 5
interiret et uti aliqua propago generis nostri reliqua esset:
haud <scio> an lubentibus a vobis impetrassem.
Gel. N.A. 10.3.3
nuper Teanum Sidicinum consul venit. uxor eius 48.1
dixit se in balneis virilibus lavari velle. quaestori Sidi-
cino M. Mario datum est negotium uti balneis exigerentur
qui lavabantur. uxor renuntiat viro parum cito sibi
balneas traditas esse et parum lautas fuisse. idcirco 5
palus destitutus est in foro eoque adductus suae civitatis
nobilissimus homo M. Marius. vestimenta detracta sunt,
virgis caesus est. Caleni, ubi id audierunt, edixerunt ne
quis in balneis lavisse vellet cum magistratus Romanus
ibi esset. Ferentini ob eandem causam praetor noster 10
quaestores abripi iussit: alter se de muro deiecit, alter
prensus et virgis caesus est.
Gel. N.A. 10.3.5
quanta libido quantaque intemperantia sit hominum 49.1
adulescentium, unum exemplum vobis ostendam. his
annis paucis ex Asia missus est, qui per id tempus magi-
stratum non ceperat, homo adulescens pro legato. is in
lectica ferebatur. ei obviam bubulcus de plebe Venusina 5
advenit et per iocum, cum ignoraret qui ferretur, rogavit
num mortuum ferrent. ubi id audivit, lecticam iussit
deponi, struppis, quibus lectica deligata erat, usque adeo
verberari iussit, dum animam efflavit.
Gel. N.A. 9.14.16
ea luxurii causa aiunt institui. 50.1
Gel. N.A. 9.14.17
non est ea luxuries, quae necessario parentur vitae 51.1
causa.
Festus 201M
quod unum nobis in ostentum, ipsis in usum 52.1
adportatur.
DE LEGE MINUCIA
Festus 201M
mirum si quid his iniuriae fit; semper eos osi sunt. 53.1
IN Q. AELIUM TUBERONEM
Prisc. GL 2.88K
utrum inimicorum meorum factio an magis solli- 55.1
citudo te impulit ut in me industriior sis quam in te?
IN L. METELLUM
Diom. GL 1.311K
usque adeo pertaesum vos mihi esse. 56.1
ADVERSUS FURNIUM
Diom. GL 1.401K
quibus ego primus quo modo auxiliem? 57.1
IN MAEVIUM
Isid. Orig. 19.32.4
considerate, Quirites, sinistram eius; en, quoius 58.1
auctoritatem sequimini, qui propter mulierum cupidi-
tatem ut mulier est ornatus.
IN ROGATIONE CN. MARCI CENSORINI
Char. GL 1.208K
si vobis probati essent homines adulescentes, ta- 60.1
men necessario vobis tribuni militares veteres faciundi
essent.
ORATIO EXTREMIS VITAE DIEBUS HABITA
Cic. de Orat. 3.214
quo me miser conferam? quo vortam? in Ca- 61.1
pitoliumne? at fratris sanguine redundat. an do-
mum? matremne ut miseram lamentantem videam et
abiectam?
INCERTAE SEDIS
Gr. inc. dub. nom. GL 5.577K
purpura et diadema. 62.1
Char. GL 1.107K
patres familiae. 63.1
Gel. N.A. 20.6.10
misereri vestrum. 64.1
Sen. Dial. 12.16.6
tu matri meae maledicas, quae me peperit? 65.1
Char. GL 1.102K
suos parentes amat. 67.1
Ter. Maur. 988, GL 6.354
stirps 69.1