De temporibus sationum
  Placet nostro poetae adoreum atque etiam triticum 2.8.1.1
non ante seminare, quam occiderint Vergiliae. quod ipsum
numeris sic edisserit:
    at si triticeam in messem robustaque farra
    exercebis humum solisque instabis aristis, 5
    ante tibi Eoae Atlantides abscondantur.
absconduntur autem altero et tricensimo die post autum- 2.1
nale aequinoctium, quod fere conficitur viiii Kal. Octo-
bris; propter quod intellegi debet tritici satio dierum sex
et quadraginta ab occasu Vergiliarum, qui fit ante diem
nonum Kalendas Nouembris ad brumae tempora. sic enim 5
seruant prudentes agricolae, ut quindecim diebus prius,
quam conficiatur bruma, totidemque post eam confectam
neque arent neque uitem aut arborem putent; nos quo-
que non abnuimus in agro temperato et minime umido
sementem sic fieri debere, ceterum locis uliginosis atque 3.1
exilibus aut frigidis aut etiam opacis plerumque citra Ka-
lendas Octobris seminare conuenire,
    dum sicca tellure licet, dum nubila pendent,
ut prius conualescant radices frumentorum, quam hiber- 5
nis imbribus aut gelidis pruinisue infestentur. sed quam-
uis tempestiue sementis confecta erit, cauebitur tamen,
ut patentis liras crebrosque sulcos aquarios, quos non nulli
elices uocant, faciamus et omnem umorem in colliquias
atque inde extra segetes diriuemus. nec ignoro quosdam 4.1
ueteres auctores praecepisse, ne seminarentur agri, nisi
cum terra pluuiis permaduisset; quod ego, si tempestiue
conpetat, magis conducere agricolae non dubito. sed si,
quod euenit non numquam, seri sunt imbres, quamuis si- 5
tienti solo recte semen conmittitur, idque etiam in quibus-
dam prouinciis, ubi status talis caeli est, usurpatur. nam
quod sicco solo ingestum et inoccatum est, proinde ac
si repositum in horreo non corrumpitur, atque ubi uenit
imber, multorum dierum sementis uno die surgit. Treme- 5.1
lius quidem adseuerat, prius quam inpluuerit, ab auibus aut
formicis sata non infestari, dum aestiuis serenitatibus ager
aret, idque etiam saepius nos experti uerum adhuc esse
conperimus. magis apte tamen in eius modi agris adoreum 5
quam triticum seritur, quoniam folliculum, quo continetur,
firmum et durabilem aduersus longioris temporis umorem
habet.