DE ASTRONOMIA
PRAEFATIO
Hyginus M. Fabio plurimam salutem.
  Etsi te studio grammaticae artis inductum, pr.1.1.1
non solum uersuum moderatione, quam pauci per-
uiderunt, sed historiarum quoque uarietate, qua
scientia rerum perspicitur, praestare uideo, quae
facilius etiam scriptis tuis perspici potest, deside- 5
rans potius scientem quam liberalem iudicem, ta-
men quo magis exercitatus et nonnullis etiam sae-
pius in his rebus occupatus esse uideor, ne nihil in
adulescentia laborasse dicerer, et imperitorum iudi-
cio desidiae subirem crimen, hoc uelut rudimento 10
scientiae nisus scripsi ad te, non ut imperito mons-
trans, sed ut scientissimum commonens.
  Sphaerae figurationem circulorumque qui in 2.1
ea sunt notationem, et quae ratio fuerit, ut non aequis
partibus diuiderentur; praeterea terrae marisque
definitionem, et quae partes eius non habitantur,
ut multis iustisque de causis hominibus carere ui- 5
deantur, ordine exposuimus. Et rursus redeuntes
ad sphaeram, duo et XL signa nominatim pernume-
rauimus. Exinde uniuscuiusque signi historias cau-
samque ad sidera perlationis ostendimus. Eodem
loco nobis utile uisum est persequi eorum corporum 10
deformationes et in his numerum stellarum, nec
praetermisimus ostendere ad septem circulorum
notationem quo corpora aut partes corporum per-
uenirent et quemadmodum ab his diuiderentur.
  Diximus etiam in aestiui circuli definitione, 3.1
quaerentes quare non idem hiemalis uocaretur, et
quid eos fefellerit qui ita senserint; et quid in ea
parte sphaerae solis efficiat cursus. Praeterea, quare
circulos in octo partes diuideremus, ordine exposui- 5
mus. Scripsimus etiam quo loco circulus aequinoc-
tialis foret constitutus et quid efficeret ad eum per-
ueniens sol. In eiusdem circuli demonstratione os-
tendimus quare Aries inter sidera celerrimus dice-
retur. Pauca praeterea de hiemali circulo diximus. 10
Exinde zodiacum circulum definiuimus et eius effec-
tus, et quare potius duodecim signa quam undecim
numerarentur; quid etiam nobis de reliquis circulis
uideretur.
  His propositis rebus ad id loci uenimus ut 4.1
exponeremus utrum mundus ipse cum stellis uertere-
tur an mundo stante uagae stellae ferrentur; et quid
de eo nobis et conpluribus uideretur et qua ratione
ipse mundus uerteretur. Praeterea quare nonnulla 5
signa celerius exorta serius occiderent, nonnulla etiam
tardius ceteris exorta citius ad occasum peruenirent;
quare etiam quae signa pariter oriantur, non simul
occidant. Eodem loco diximus quare non essent in
sphaera superiora interioribus hemicyclis aequalia 10
et quot modis stellas uidere non possimus. Praeterea
scripsimus in duodecim signorum ortu quae de reliquis
corpora exoriri et quae eodem tempore occidere uide-
rentur. Deinde ordine perscripsimus sol utrum cum
mundo fixus uerteretur an ipse per se moueretur, et 15
cum ipse per se moueatur et contra duodecim signo-
rum ortus eat, quare uideatur cum mundo exoriri
et occidere.
  Deinde protinus de lunae cursu pauca propo- 5.1
suimus et utrum suo an alieno lumine uteretur;
eclipsis solis et lunae quomodo fieret; quare luna per
eundem circulum iter faciens, celerius sole currere
uideatur et quid fefellerit eos qui ita senserint; 5
quinque stellae quantum habeant interuallum et
utrum quinque sint an septem, et utrum quinque
certe errent an omnes, et quinque quomodo currant.
Diximus etiam qua ratione priores astrologi non
eodem tempore signa et reliquas stellas reuerti dixe- 10
rint, et quare Meton diligentissime obseruasse uidea-
tur, et quid reliquos fefellerit in eadem causa.
  In his igitur tam multis et uariis rebus non erit 6.1
mirum aut pertimescendum quod tantum numerum
uersuum scripserimus; neque enim magnitudinem
uoluminis, sed rerum multitudinem peritos conuenit
spectare. Quod si longior in sermone uisus fuero, non 5
mea facunditate, sed rei necessitate factum existi-
mato; nec, si breuius aliquid dixero, minus idem ua-
lere confidito quam si pluribus esset audiendum uer-
bis. Etenim praeter nostram scriptionem sphaerae,
quae fuerunt ab Arato obscurius dicta, persecuti pla- 10
nius ostendimus, ut penitus id quod coepimus exqui-
sisse uideremur. Quod si uel optimis usus auctoribus
effeci ut neque breuius neque uerius diceret quis-
quam, non inmerito fuerim laudari dignus a uobis,
quae uel amplissima laus hominibus est doctis; si 15
minus, non deprecamur in hac confectione nostram
scientiam ponderari. Ideoque maioribus etiam niti
laboribus cogitamus, in quibus et ipsi exerceamur et
quibus uolumus nos probare possimus. Etenim neces-
sariis nostris hominibus scientissimis maximas res 20
scripsimus; non leuibus occupati rebus, populi cap-
tamus existimationem. Sed ne diutius de eo quod
neglegimus loquamur, ad propositum ueniemus et ini-
tium rerum demonstrabimus.