le- 40.36.1.1
gatus ad ea, quae interrogatus erat, respondit neque
se neque quemquam alium diuinare posse, quid in
animo Celtiberi haberent aut porro habituri essent.
itaque negare non posse, quin rectius sit etiam ad 2.1
pacatos barbaros, nondum satis adsuetos imperio,
exercitum mitti. nouo autem an uetere exercitu opus 3.1
sit, eius esse dicere, qui scire possit, qua fide Celtiberi
in pace mansuri sint, simul et qui illud exploratum
habeat, quieturos milites, si diutius in prouincia reti-
neantur. si ex eo, quod aut inter se loquantur aut 4.1
succlamationibus apud contionantem imperatorem signi-
ficent, quid sentiant, coniectandum sit, palam uoci-
feratos esse aut imperatorem in prouincia retenturos
aut cum eo in Italiam uenturos esse. disceptationem 5.1
inter praetorem legatumque consulum relatio interrupit,
qui suas ornari prouincias, priusquam de praetoris
exercitu ageretur, aequum censebant. nouus omnis 6.1
exercitus consulibus est decretus, binae legiones Ro-
manae cum suo equitatu, et socium Latini nominis
quantus semper numerus, quindecim milia peditum,
octingenti equites. cum hoc exercitu Apuanis Liguri- 7.1
bus ut bellum inferrent, mandatum est. P. Cornelio
et M. Baebio prorogatum imperium iussique prouincias
obtinere, donec consules uenissent; tum imperatum, ut
dimisso, quem haberent, exercitu reuerterentur Romam. 5
de Ti. Sempronii deinde exercitu actum est. nouam 8.1
legionem ei quinque milium et ducentorum peditum
cum equitibus quadringentis consules scribere iussi,
et mille praeterea peditum Romanorum, quinquaginta
equites, et sociis nominis Latini imperare septem milia 9.1
peditum, trecentos equites. cum hoc exercitu placuit
ire in Hispaniam citeriorem Ti. Sempronium. Q. Fuluio 10.1
permissum, ut, qui milites ante Sp. Postumium Q. Mar-
cium consules ciues Romani sociiue in Hispaniam
transportati essent, et praeterea supplemento adducto,
quo amplius <in> duabus legionibus quam decem milia 5
et quadringenti pedites, sescenti equites essent, et so- 11.1
cium Latini nominis duodecim milia, sescenti equites,
quorum forti opera duobus aduersus Celtiberos proeliis
usus Q. Fuluius esset, eos, si uideretur, secum depor-
taret. et supplicationes decretae, quod is prospere 12.1
rem publicam gessisset. et ceteri praetores in pro-
uincias missi. Q. Fabio Buteoni prorogatum in Gallia 13.1
imperium est. octo legiones praeter exercitum ueterem,
qui in Liguribus in spe propinqua missionis erat, eo
anno esse placuit. et is ipse exercitus aegre explebatur 14.1
propter pestilentiam, quae tertium iam annum urbem
Romanam atque Italiam uastabat.