Romam tantus terror ex hac clade perlatus est ut iam ad 21.57.1.1
urbem Romanam crederent infestis signis hostem uenturum
nec quicquam spei aut auxilii esse quo portis moenibusque
uim arcerent: uno consule ad Ticinum uicto, altero ex Sicilia 2.1
reuocato, duobus consulibus, duobus consularibus exerciti-
bus uictis quos alios duces, quas alias legiones esse quae
arcessantur? ita territis Sempronius consul aduenit, ingenti 3.1
periculo per effusos passim ad praedandum hostium equites
audacia magis quam consilio aut spe fallendi resistendiue, si
non falleret, transgressus. is, quod unum maxime in prae- 4.1
sentia desiderabatur, comitiis consularibus habitis in hiberna
rediit. creati consules Cn. Seruilius et C. Flaminius.
ceterum ne hiberna quidem Romanis quieta erant uaganti- 5.1
bus passim Numidis equitibus et, <ut> quaeque his impeditiora
erant, Celtiberis Lusitanisque. omnes igitur undique clausi
commeatus erant, nisi quos Pado naues subueherent. em- 6.1
porium prope Placentiam fuit et opere magno munitum et
ualido firmatum praesidio. eius castelli oppugnandi spe
cum equitibus ac leui armatura profectus Hannibal, cum
plurimum in celando incepto ad effectum spei habuisset, 5
nocte adortus non fefellit uigiles. tantus repente clamor est 7.1
sublatus ut Placentiae quoque audiretur. itaque sub lucem
cum equitatu consul aderat iussis quadrato agmine legionibus
sequi. equestre interim proelium commissum; in quo, quia 8.1
saucius Hannibal pugna excessit, pauore hostibus iniecto
defensum egregie praesidium est. paucorum inde dierum 9.1
quiete sumpta et uixdum satis percurato uolnere, ad Uictumu-
las oppugnandas ire pergit. id emporium Romanis Gallico 10.1
bello fuerat; munitum inde locum frequentauerant accolae
mixti undique ex finitimis populis, et tum terror populationum
eo plerosque ex agris compulerat. huius generis multitudo 11.1
fama impigre defensi ad Placentiam praesidii accensa armis
arreptis obuiam Hannibali procedit. magis agmina quam 12.1
acies in uia concurrerunt, et cum ex altera parte nihil praeter
inconditam turbam esset, in altera et dux militi et duci miles
fidens, ad triginta quinque milia hominum a paucis fusa.
postero die deditione facta praesidium intra moenia accepere; 13.1
iussique arma tradere cum dicto paruissent, signum repente
uictoribus datur, ut tamquam ui captam urbem diriperent;
neque ulla, quae in tali re memorabilis scribentibus uideri 14.1
solet, praetermissa clades est; adeo omne libidinis crudeli-
tatisque et inhumanae superbiae editum in miseros exem-
plum est. hae fuere hibernae expeditiones Hannibalis.