eiusdem aestatis exitu M. Marcellus ex Sicilia prouincia 26.21.1.1
cum ad urbem uenisset, a C. Calpurnio praetore senatus ei
ad aedem Bellonae datus est. ibi cum de rebus ab se gestis 2.1
disseruisset, questus leniter non suam magis quam militum
uicem quod prouincia confecta exercitum deportare non
licuisset, postulauit ut triumphanti urbem inire liceret. id
non impetrauit. cum multis uerbis actum esset utrum minus 3.1
conueniret cuius nomine absentis ob res prospere ductu eius
gestas supplicatio decreta foret et dis immortalibus habitus
honos ei praesenti negare triumphum, an quem tradere exer- 4.1
citum successori iussissent—quod nisi manente in prouincia
bello non decerneretur—eum quasi debellato triumphare
cum exercitus testis meriti atque immeriti triumphi abesset,
medium uisum ut ouans urbem iniret. tribuni plebis ex 5.1
auctoritate senatus ad populum tulerunt ut M. Marcello
quo die urbem ouans iniret imperium esset. pridie quam 6.1
urbem iniret in monte Albano triumphauit; inde ouans
multam prae se praedam in urbem intulit. cum simulacro 7.1
captarum Syracusarum catapultae ballistaeque et alia omnia
instrumenta belli lata et pacis diuturnae regiaeque opulentiae
ornamenta, argenti aerisque fabrefacti uis, alia supellex 8.1
pretiosaque uestis et multa nobilia signa, quibus inter primas
Graeciae urbes Syracusae ornatae fuerant. Punicae quoque 9.1
uictoriae signum octo ducti elephanti, et non minimum fuere
spectaculum cum coronis aureis praecedentes Sosis Syra-
cusanus et Moericus Hispanus, quorum altero duce nocturno 10.1
Syracusas introitum erat, alter Nassum quodque ibi praesidii
erat prodiderat. his ambobus ciuitas data et quingena 11.1
iugera agri, Sosidi in agro Syracusano qui aut regius aut
hostium populi Romani fuisset et aedes Syracusis cuius
uellet eorum in quos belli iure animaduersum esset, Moerico 12.1
Hispanisque qui cum eo transierant urbs agerque in Sicilia
ex iis qui a populo Romano defecissent, iussa dari. id M. 13.1
Cornelio mandatum ut ubi ei uideretur urbem agrumque eis
adsignaret. in eodem agro Belligeni, per quem inlectus ad
transitionem Moericus erat, quadringenta iugera agri decreta.
post profectionem ex Sicilia Marcelli Punica classis octo 14.1
milia peditum, tria Numidarum equitum exposuit. ad eos
Murgentia et Er<getium urbes defece>re. secutae defectio-
nem earum Hybla et Macella et ignobiliores quaedam aliae; 15.1
et Numidae praefecto Muttine uagi per totam Siciliam soci-
orum populi Romani agros urebant. super haec exercitus 16.1
Romanus iratus, partim quod cum imperatore non deuectus
ex prouincia esset, partim quod in oppidis hibernare uetiti
erant, segni fungebantur militia, magisque eis auctor ad
seditionem quam animus deerat. inter has difficultates M. 17.1
Cornelius praetor et militum animos nunc consolando nunc
castigando sedauit, et ciuitates omnes quae defecerant in
dicionem redegit; atque ex iis Murgentiam Hispanis quibus
urbs agerque debebatur ex senatus consulto attribuit. 5