iam aestas in exitu erat comitiorumque consularium in- 27.4.1.1
stabat tempus; sed litterae Marcelli, negantis e re publica
esse uestigium abscedi ab Hannibale cui cedenti certa-
menque abnuenti grauis ipse instaret, patribus curam inie- 2.1
cerant ne aut consulem tum maxime res agentem a bello
auocarent aut in annum consules deessent. optimum 3.1
uisum est, quamquam extra Italiam esset, Ualerium potius
consulem ex Sicilia reuocari. ad eum litterae iussu sena- 4.1
tus ab L. Manlio praetore urbano missae cum litteris
consulis M. Marcelli, ut ex iis nosceret quae causa patribus
eum potius quam collegam reuocandi ex prouincia esset.
eo fere tempore legati ab rege Syphace Romam uenerunt, 5.1
quae is prospera proelia cum Carthaginiensibus fecisset,
memorantes: regem nec inimiciorem ulli populo quam Car- 6.1
thaginiensi nec amiciorem quam Romano esse adfirmabant;
misisse eum antea legatos in Hispaniam ad Cn. et P. Cor-
nelios imperatores Romanos: nunc ab ipso uelut fonte
petere Romanam amicitiam uoluisse. senatus non legatis 7.1
modo benigne respondit, sed et ipse legatos cum donis ad
regem misit, L. Genucium, P. Poetelium, P. Popillium.
dona tulere togam et tunicam purpuream, sellam eburneam, 8.1
pateram ex quinque pondo auri factam. protinus et alios 9.1
Africae regulos iussi adire; iis quoque quae darentur por-
tata, togae praetextae et terna pondo paterae aureae. et 10.1
Alexandream ad Ptolomaeum et Cleopatram reges M.
Atilius et M'. Acilius, legati ad commemorandam renouan-
damque amicitiam missi, dona tulere, regi togam et tunicam
purpuream cum sella eburnea, reginae pallam pictam cum 5
amiculo purpureo.
multa ea aestate qua haec facta sunt ex propinquis ur- 11.1
bibus agrisque nuntiata sunt prodigia: Tusculi agnum cum
ubere lactenti natum, Iouis aedis culmen fulmine ictum ac
prope omni tecto nudatum; iisdem ferme diebus Anagniae 12.1
terram ante portam ictam diem ac noctem sine ullo ignis
alimento arsisse, et aues ad compitum Anagninum in luco
Dianae nidos in arboribus reliquisse; Tarracinae in mari 13.1
haud procul portu angues magnitudinis mirae lasciuientium
piscium modo exsultasse; Tarquiniis porcum cum ore 14.1
humano genitum, et in agro Capenate ad lucum Feroniae
quattuor signa sanguine multo diem ac noctem sudasse.
haec prodigia hostiis maioribus procurata decreto 15.1
pontificum; et supplicatio diem unum Romae ad omnia
puluinaria, alterum in Capenati agro ad Feroniae lucum
indicta.