M. Ualerius consul litteris excitus, prouincia exercituque 27.5.1.1
mandato L. Cincio praetori, M. Ualerio Messalla praefecto
classis cum parte nauium in Africam praedatum simul
speculatumque quae populus Carthaginiensis ageret pararet-
que misso, ipse decem nauibus Romam profectus cum 2.1
prospere peruenisset, senatum extemplo habuit, ubi de suis
rebus gestis commemorauit: cum annos prope sexaginta in 3.1
Sicilia terra marique magnis saepe cladibus bellatum esset,
se eam prouinciam confecisse. neminem Carthaginiensem 4.1
in Sicilia esse; neminem Siculum non esse; qui fugati metu
inde afuerint, omnes in urbes, in agros suos reductos arare,
serere; desertam recoli terram, tandem frugiferam ipsis 5.1
cultoribus populoque Romano pace ac bello fidissimum an-
nonae subsidium. exim Muttine, et si quorum aliorum 6.1
merita erga populum Romanum erant in senatum intro-
ductis honores omnibus ad exsoluendam fidem a consule
habiti. Muttines etiam ciuis Romanus factus, rogatione ab 7.1
tribunis plebis ex auctoritate patrum ad plebem lata.
dum haec Romae geruntur, M. Ualerius quinquaginta 8.1
nauibus cum ante lucem ad Africam accessisset, improuiso
in agrum Uticensem escensionem fecit; eumque late depopu- 9.1
latus multis mortalibus cum alia omnis generis praeda captis
ad naues redit et ad Siciliam tramisit, tertio decimo die
quam profectus inde erat Lilybaeum reuectus. ex captiuis 10.1
quaestione habita haec comperta consulique Laeuino omnia
ordine perscripta ut sciret quo in statu res Africae essent:
quinque milia Numidarum cum Masinissa, Galae filio, 11.1
acerrimo iuuene, Carthagine esse, et alios per totam Africam
milites mercede conduci qui in Hispaniam ad Hasdrubalem
traicerentur, ut is quam maximo exercitu primo quoque 12.1
tempore in Italiam transgressus iungeret se Hannibali; in
eo positam uictoriam credere Carthaginienses; classem 13.1
praeterea ingentem apparari ad Siciliam repetendam eamque
se credere breui traiecturam. haec recitata a consule ita 14.1
mouere senatum ut non exspectanda comitia consuli cen-
seret, sed dictatore comitiorum habendorum causa dicto
extemplo in prouinciam redeundum. illa disceptatio tene- 15.1
bat quod consul in Sicilia se M. Ualerium Messallam qui
tum classi praeesset dictatorem dicturum esse aiebat, patres
extra Romanum agrum—eum autem Italia terminari—nega-
bant dictatorem dici posse. M. Lucretius tribunus plebis cum 16.1
de ea re consuleret, ita decreuit senatus ut consul priusquam
ab urbe discederet populum rogaret quem dictatorem dici
placeret, eumque quem populus iussisset diceret dictatorem;
si consul noluisset, praetor populum rogaret; si ne is 5
quidem uellet, tum tribuni ad plebem ferrent. cum consul 17.1
se populum rogaturum negasset quod suae potestatis esset,
praetoremque uetuisset rogare, tribuni plebem rogarunt,
plebesque sciuit ut Q. Fuluius, qui tum ad Capuam erat,
dictator diceretur. sed quo die id plebis concilium futurum 18.1
erat, consul clam nocte in Siciliam abiit; destitutique patres
litteras ad M. Claudium mittendas censuerunt ut desertae
ab collega rei publicae subueniret diceretque quem populus
iussisset dictatorem. ita a M. Claudio consule Q. Fuluius 19.1
dictator dictus, et ex eodem plebis scito ab Q. Fuluio dic-
tatore P. Licinius Crassus pontifex maximus magister
equitum dictus.