liber XXXV]IIII
  Per C. Flami[nium M. Aemiliu]m coss. Ligures 39.30
  perdomiti. u[iae Flaminia e]t Aemilia munitae sunt.
  Latinorum [xii milia hom]inum coacta
  ab Roma re[dire. Manlius cu]m de Gallo-
  graecis int[ . . . triumf]ar[et, pe]cunia,
  quae trans[lata erat, priua]tis p[e]r]s]oluta. 35
Sp. Postum<i>o ]Q. Marcio co]ss.
  Hispala Fa[ecenia meretri]ce et pupillo
  Aebutio, qu[em T. Sempronius] Rutilus
  tutor et ma[ter Duronia ci]rcumscribserant,
  indicium re[ferentibus Ba]ccha[n- 40
  alia subla[ta . . . His]pani
  subacti. At[hletarum cert]amina
  primum a Fu[luio Nobilior]e edita.
  Gallis in Ital[iam profectis Ma]rcellus
  p]ersuasit, [ut domum redire]nt. L. Cornelius 45
  Scipio pos[t . . . ] ludos uoti-
  uos conl[ata pecunia feci]t.
App[i]o Claud[io M. Semproni]o coss.
  Ligures fu[gati . . . i]llis accepta.
P. Claudio Pulchr[o L. Porcio Li]cino coss. 50
  hominum ad ∞ . . . uen]efici damnati.
  L. Quintius Fla[mininus cos. in] Gallia,
  quod Philipp[o Poeno, scorto] suo, deside-
  rante gladia[torium specta]culum
Col. III
  sua manu Boiu[m nobilem occiderat, 55
  a M. Catone cen[sore senatu motus est.
  Basilica Porcia [facta.
M. Claudio Marcello [Q. Fabio Labeone coss.
  P. Licini Crassi po[ntificis maximi
  ludis funebribus [epulum datum. 60
  Tabernaculis po[sitis in foro . . .
  uate[s c]ecin[e]rat . . .
  in foro futura. I[n Hispania prospere
  dim[icatu]m. Han[nibal . . .
  ge . . . le . . . 65
  . . . pe]rît. 65a