VITA PERSI
Aules Persius Flaccus natus est pridie Non. Dec. Fabio 1
Persico L. Vitellio coss., decessit viii Kal. Dec. P. Mario Afinio
Gallo coss.
  natus in Etruria Volaterris, eques Romanus, sanguine et
affinitate primi ordinis uiris coniunctus. decessit ad viii 5
miliarium uia Appia in praediis suis.
  pater eum Flaccus pupillum reliquit moriens annorum
fere vi. Fuluia Sisennia nupsit postea Fusio equiti Romano
et eum quoque extulit intra paucos annos.
  studuit Flaccus usque ad annum xii aetatis suae Volaterris, 10
inde Romae apud grammaticum Remmium Palaemonem et
apud rhetorem Verginium Flauum. cum esset annorum xvi,
amicitia coepit uti Annaei Cornuti, ita ut nusquam ab eo
discederet; inductus aliquatenus in philosophiam est.
  amicos habuit a prima adulescentia Caesium Bassum 15
poetam et Calpurnium Staturam, qui uiuo eo iuuenis deces-
sit. coluit ut patrem Seruilium Nonianum. cognouit per
Cornutum etiam Annaeum Lucanum, aeque tum auditorem
Cornuti. nam Cornutus illo tempore tragicus fuit sectae
poeticae, qui libros philosophiae reliquit. sed Lucanus mira- 20
batur adeo scripta Flacci, ut uix se retineret recitantem a
clamore: quae illius essent uera esse poemata se ludos facere.
sero cognouit et Senecam, sed non ut caperetur eius ingenio.
usus est apud Cornutum duorum conuictu doctissimorum
et sanctissimorum uirorum acriter tunc philosophantium, 25
Claudi Agathini medici Lacedaemonii et Petroni Aristo-
cratis Magnetis, quos unice miratus est et aemulatus, cum
aequales essent Cornuti, minor ipse. idem decem fere annis
summe dilectus a Paeto Thrasea est, ita ut peregrinaretur
quoque cum eo aliquando, cognatam eius Arriam uxorem 30
habente.
  fuit morum lenissimorum, uerecundiae uirginalis, famae
pulchrae, pietatis erga matrem et sororem et amitam ex-
emplo sufficientis. fuit frugi, pudicus.
  reliquit circa hs uicies matri et sorori. scriptis tantum ad 35
matrem codicillis Cornuto rogauit ut daret hs xx, aut ut
quidam, c; ut alii uolunt, et argenti facti pondo uiginti et
libros circa septingentos Chrysippi siue bibliothecam suam
omnem. uerum Cornutus sublatis libris pecuniam sororibus,
quas heredes frater fecerat, reliquit. 40
  scriptitauit et raro et tarde; hunc ipsum librum inper-
fectum reliquit. uersus aliqui dempti sunt ultimo libro, ut
quasi finitus esset. leuiter contraxit Cornutus et Caesio
Basso, petenti ut ipse ederet, tradidit edendum. scripserat
in pueritia Flaccus etiam praetextam †uescio† et †opericon† 45
librum unum et paucos [sororum Thraseae] in Arriam
matrem uersus, quae se ante uirum occiderat. omnia ea
auctor fuit Cornutus matri eius ut aboleret. editum librum
continuo mirari homines et diripere coeperunt.
  decessit autem uitio stomachi anno aetatis xxx. 50
  sed mox ut a schola magistrisque deuertit, lecto Lucili
libro decimo uehementer saturas componere instituit. cuius
libri principium imitatus est, sibi primo, mox omnibus de-
trectaturus cum tanta recentium poetarum et oratorum
insectatione, ut etiam Neronem illius temporis principem 55
inculpauerit. cuius uersus in Neronem cum ita se haberet:
'auriculas asini Mida rex habet,' in eum modum a Cornuto,
ipse tantummodo, est emendatus: 'auriculas asini quis non
habet?' ne hoc in se Nero dictum arbitraretur.