[DE IVRIS NOTARVM]
  Est etiam circa perscribendas uel paucioribus 1.1.1
litteris notandas uoces studium necessarium. Quod
partim pro uoluntate cuiusque fit, partim pro usu
publico et obseruatione communi. Namque apud ueteres
cum usus notarum nullus esset, propter scribendi <diffi-> 5
cultatem, maxime in senatu qui scribendo aderant,
ut celeriter dicta comprehenderent, quaedam uerba
atque nomina ex communi consensu primis litteris
notabant, et singulae litterae quid significarent, in
promptu erat. Quod <in> praenominibus legibus publicis 10
pontificumque monumentis et in iuris ciuili<s> libris
etiam nunc manet. Ad quas notationes publicas accedit
etiam studiosorum uoluntas. Sed unusquisque fami-
liares sibi notas pro uoluntate <quas signarit>, compre-
hendere infinitum est: publicae sane tenendae, quae in 15
monumentis plurimis et in historiarum libris sacrisque
publicis reperiuntur ut:
  P. Publius: C. Gaius: M. Marcus: <C>N. Gnaeus: 2.1.1
Q. Quintus: M. Ma<n>ius: TI. Tiberius: CL. Claudius:
SP. Spurius: SEX. Sextus: SER. Seruius: OP. Opiter:
A. V. C. ab urbe condita: P. R. E. post reges exactos:
P. C. patres conscripti: S. P. Q. R. senatus populusque 5
Romanus: EQ. R. eques Romanus: V. R. urbs Rom<a>:
C. R. ciuis Romanus: COL. colon<i>ae uel coloni: MVN.
municipia uel municipes: N. L. nominis Latini: L. C.
Latini colonarii: S. N. L. socii nominis Latini: et si-
milia. Secundum haec curiarum nomina, tribuum, 10
comitiorum, sacerdotiorum, potestatum, magistra-
tuum, praefecturarum, sacrorum, ludorum, rerum urba-
narum, rerum militarium, collegiorum, decuriarum, fa-
storum, numerorum, mensurarum, [iuris ciuilis] et
similium ceterorum notationes proprias habent. 15
LITTERAE SINGVLARES IN IVRE CIVILI DE LEGIBVS
ET PLEBISCITIS <ET SENATVS CONSVLTIS>
P. I. R. P. Q. I. S. I. F. P. R. E. A. D. P. po- 3.1.1
pulum iure rogauit populusque iure s<ciu>it in foro
pro rostris ex ante diem pridie
E. H. O. L. N. R. eius hac omnibus lege nihilum 2.1
rogatur
S. R. L. R. I. C. Q. O. R. E. sirem<ps> lex re<s> ius 3.1
causaque omnium rerum esto
S. N. L. socii nominis Latini 4.1
L. P. C. R. Latini prisci ciues Roman<i> 5.1
M. E. M. D. D. E. municipi<bu>s eius municipii dare 6.1
damnas esto
C. E. C. colonis eius coloniae 7.1
Q. E. R. F. E. D. quod eius recte factum esse dicetur 8.1
L. I. D. A. C. lex Iulia de adulteriis cohercendis 9.1
V. D. P. R. L. P. unde de plano recte legi possit 10.1
A. A. A. F. F. aere argento auro flando fer<i>undo 11.1
I. N. Q. Q. iustis nuptiis quaesitos quaesitas 12.1
S. Q. S. S. E. Q. N. I. S. R. E. H. L. N. R. si quid 13.1
sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius
hac lege nihil rogatur
V. P. R. ueteri possessori redditum 14.1
V. A. ueterano adsignatum 15.1
V. F. usus fructus 16.1
S. C. senatus consultum 17.1
P. S. plebi scitum 18.1
Q. D. E. R. F. P. D. E. R. V. I. C. qu<i>d de ea re 19.1
fieri placere<t>, de ea re uniuersi ita censuerunt
Q. F. E. quod factum est 20.1
I. S. F. in senatu fuerunt 21.1
D. C. S. de consilii sententia 22.1
S. Q. M. D. E. R. A. P. P. V. L. O. E. COS. PR. 23.1
TR. PL. Q. N. S. Q. E. V. A. P. P. V. F. <Q. S.
N. T. COS. PR. TR. PL. Q. D. E. Q. E. V. A.
P. P. V. F.> si quid mee de ea re ad populum ple-
b<e>m<ue> l<a>to opus est, cos. praetor<es> tribuni plebis 5
qui nunc sunt, quod e<i>s uidebitur, ad populum
pleb<emue> ferant: quod si non tulerint, <c>os. prae-
tores tribuni plebis qui deinceps erunt, quod eis
uidebitur, ad populum plebemue ferant
S. F. S. sine fraude sua 24.1
IN LEGIS ACTIONIBVS HAEC:
A. T. M. D. O. aio te mihi dare oportere 4.1.1
Q. N. T. S. Q. P. quando negas, te sacramento quin- 2.1
genario prouoco
Q. N. <Q.> A. N. Q. N. quando neque ais neque negas 3.1
E. I. M. C. V. ex iure manum consertum uocauit 4.1
S. N. S. Q. si negat, sacramento quaerito 5.1
S. S. C. S. D. E. T. V. secundum suam causam sicut 6.1
dixi ecce tibi uindicta
Q. I. I. T. C. P. A. F. A. quando in iure te con- 7.1
spicio, postulo, anne far auctor
T. PR. I. A. V. P. V. D. te praetor iudicem arbi- 8.1
trumue postulo uti des
I. D. T. S. P. in diem tertium siue perendinum 9.1
A. L. A. arbitrum liti aestimandae 10.1
Q. B. F. quare bonum factum 11.1
IN EDICTIS PERPETVIS HAEC:
I. D. P. E. iur<e> dicundo praeerit 5.1.1
I. D. C. iuris dicundi causa 2.1
Q. R. F. E. V. quod recte factum esse uidebitur 3.1
V. B. A. uiri boni arbitratu 4.1
D. M. F. V. C. dolo malo fraudisue causa 5.1
I. D. iudicium dabo 6.1
I. D. iurisdictio 7.1
Q. E. R. E. T. P. I. R. D. T. Q. P. D. T. D. D. P. 8.1
F. quanti ea res erit, tantae pecuniae iudicium re-
cuperatorium dabo testibusque publice dumtaxat
decem denuntiandi potestatem faci<am>
Q. S. S. S. quae supra scripta sunt 9.1
I. C. E. V. iusta causa esse uidebitur 10.1
N. K. C. non calumniae causa 11.1
C. C. consilium cepit uel causa cognita 12.1
F. C. fraudare creditores uel fiduciae causa uel 13.1
fideicommissum
P. C. [patres conscripti uel] pactum conuentum 14.1
uel pecunia constituta
C. V. centum uiri [uel clarissimi uiri] 15.1
S. T. A. sine tutoris auctoritate 16.1
T. A. tutore auctore 17.1
F. E. D. factum esse dicetur 18.1
H. S. haec sic [uel hora secunda] 19.1
Q. A. M. quemadmodum 20.1
Q. M. quo modo uel quo magis 21.1
P. P. L. V. pro praede litis uindic<iar>um 22.1
I. S. iudic<at>um solui. 23.1
B. E. E. P. P. V. Q. I. bona ex <edicto possideri 24.1
proscribi uenirique iubebo>
Exc. Prob. Cod. Einsidl. 326
I. E. iudex esto 6.1.1
R. S. reciperatores sunt<o> 2.1
E. R. A. ea res agitur 3.1
Q. D. R. A. qua de re agitur 4.1
N. N. Numerius Negidius 5.1
O. E. R. ob eam rem 6.1
O. O. oportet opor<t>ebit 7.1
O. <E.> F. B. oportebit e<x> fide bona 8.1
M. A. E. melius aequius erit 9.1
S. <D.> E. R. Q. <D.> A. si de ea re qua de agitur 10.1
S. P. s<i> parret 11.1
S. N. P. A. si non parre<t>, absoluito 12.1
T. M. D. F. O. te mihi dare facere oportere 13.1
D. M. F. dolo malo fecisti 14.1
D. V. M. T. doloue malo tuo 15.1
D. V. M. dolou<e> mal<o> 16.1
M. T. F. E. malo tuo factum est 17.1
N. R. non restituetur 18.1
O. C. o<p>e consilio 19.1
V. R. urbis Romae 20.1
R. R. E. P. Romae rec<t>e experiri possit 21.1
M. C. F. municipi<o colonia> for<o> 22.1
D. D. decreto decurionum 23.1
M. P. D. maiorem partem diei 24.1
P. P. D. pro parte dimidia 25.1
S. S. S. supra scripti sunt 26.1
Q. I. S. S. quae infra scripta sunt 27.1
L. E. leg<e> egisse 28.1
L. A. E. lege actum est 29.1
R. R. recte recipitur 30.1
M. M. P. manu mancipio potestate 31.1
E. I. Q. ex iure Quiritium 32.1
P. D. E. possessio data est 33.1
S. <L.> P. H. A. secundum <legem> publicam hoc aere 34.1
H. B. V. P. heres bonorumue possessor 35.1
M. H. E. mihi heres erit 36.1
H. Q. M. heredemque meum 37.1
E. H. E. exheres est<o> 38.1
V. V. C. uolo uos curare 39.1
S. N. P. M. S. R. S. [S.] Q. H. sine praesumere 40.1
sibique habere.
P. S. T. Q. H. praecipito sumito tibique habeto 41.1
T. Q. H. tibique habeto 42.1
O. O. O. T. omnia ornamenta, omnia texta 43.1
V. M. M. ueste<m> mund<um> muliebrem 44.1
T. T. A. A. A. tegulas testas aurum argentum aes 45.1
F. T. C. familiam testamenti causa 46.1
T. C. testamenti causa 47.1
L. C. libertatis causa 48.1
M. C. M. <M.> mortis causa manumissa 49.1
V. R. C. uindicta recte neempet 50.1
S. Q. M. M. M. M. M. si quis manumis<sus> manu- 51.1
missa moritur.
D. D. D. [M.] deinde deperit deminutum 52.1
H. COG. herede cognitore 53.1
D. M. O. donum munus operas 54.1
O. D. M. opera<s> donum munus 55.1
Q. P. <N.> M. C. quod pondere numero mensura con- 56.1
tinetur
F. P. P. R. forma publica populi Romani 57.1
R. R. P. rebus recte praestari 58.1
F. P. fidei promissor 59.1
P. A. pluuiae arcendae 60.1
F. E. familiae erciscundae 61.1
F. R. finibus reg<u>ndis 62.1
V. F. I. uadimonium fieri iubere 63.1
N. C. N. P. nec clam nec precario 64.1
V. F. V. uim fieri ueto 65.1
F. C. L. fraudationis causa latitat 66.1
P. P. V. pup<ill>us pupillaue 67.1
R. P. C. S. D. M. re<i> publicae causa se d<ol>o 68.1
malo
V. I. I. u<i>debitur in integrum 69.1
R. A. Q. E. I. E. restitu<as> antequam ex iure 70.1
exeas
E. C. ex consuetudine 71.1
O. A. Q. omnes ad quos 72.1
O. F. fenestrae 73.1
Q. M. E. qu<ae> mea est 74.1
R. N. rerum nouarum 75.1
S. N. P. Q. A. #¹¹¹⁹. si non plus quam magnus 76.1
S. P. M. Sext<i> Pedii mediuani 77.1