FRAGMENTA
AD AVCTORES
AD SALLVSTIVM
Gel. N.A. 1.15.18
'satis loquentiae, sapientiae parum' 1.1
AD VERGILIVM
Serv. Dan. Ecl. 6.76
uexasse . . . ueho . . . uecto . . . uexo 3.1
EX VERGILII RECENSIONE ADNOTATIONIBVSQVE
Serv. G. 1.277
'Horcus' 6.1
Sch. Bern. Verg. G. 1.403
si in tectis uel in arboribus canat sero, sereni- 7.1
tatem significat.
Brev. Expos. Verg. G. 1.403
si in tectis uel in 8.1
arboribus altis canat, serenitatem significat, si in foraminibus
uel in ramusculis . . .
Serv. Dan. A. 1.1
Troiam . . . Graios . . . Aiax 11.1
Serv. Dan. A. 1.21
hi duo si eximantur, 12.1
nihilo minus sensus integer erit. sed Vergilius amat aliud
agens exire in laudes populi Romani.
Serv. Dan. A. 1.44
'tempore' 13.1
Serv. A. 1.441
'laetissimus umbrae' 14.1
Serv. A. 3.3
fumauit 17.1
Serv. Dan. A. 4.359
nemo haurit uocem. 19.1
Serv. Dan. A. 4.418
si hunc uersum omitteret, melius fecisset. 20.1
Serv. A. 7.773
'Phoebigenam' 26.1
Serv. A. 8.406
'infusum' 27.1
Sch. Veron. Verg. A. 9.373
    Nocte <sub>lustri nihil astra praeter 29.1
    Vidit et undas.
Serv. Dan. A. 9.811
commodius hic est 'aeger' quam 30.1
in quinto 'uastos quatit aeger anhelitus artus': quamuis
consuetudo sit Vergilio ista mutandi.
Serv. Dan. A. 10.303
'uadi dorso' . . . 'uado' . . . 'dorso nemoris'. 35.1
Serv. A. 10.539
'insignibus albis' 37.1
Serv. Dan. A. 11.554
ἀπίθανον πλάσμα. 38.1
Serv. Dan. A. 11.566
caespite καταχρηστικῶς pro campo, scilicet quod caespes 39.1
gleba sit.
Serv. Dan. A. 11.830
'arma relinquunt' 40.1
Serv. Dan. A. 12.174
'altaria' . . . 'in altaria' . . . 'pateris' . . . 'ex pateris' 41.1
Serv. Dan. A. 12.605
neotericum erat 'flauos', ergo bene 'floros': nam sequitur 42.1
    et roseas laniata genas:
Accius in Bacchis:
    nam flori crines, uideo, ei propessi iacent,
in iisdem 5
    et lanugo flora nunc demum inrigat,
Pacuuius Antiopa
    ceruicum floros dispergite crines.
EX TERENTII RECENSIONE ADNOTATIONIBVSQVE
Don. Ter. Ph. 155
nomen incogitans . . . in usu est, at non eodem 48.1
modo cogitans.
Don. Ter. Hec. 2
calamitas . . . παρὰ τὴν καλάμην . . . clades . . . clam datur 51.1
DVBIA
Fabr.Marc. Ann. Ter.An. 797
'parere' 52.1
AD GRAMMATICAM
DE ORTHOGRAPHIA DE MENSVRA SYLLABARVM
DE ACCENTV
Gel. N.A. 6.7.3
    Pótine tu homo fácinus facere strénuum? Aliorum áffatim est 55.1
    Quí faciant; sane égo me nolo fórtem perhiberí uirum.
Gel. N.A. 4.7.2
Hannibalem . . . Hasdrubalem . . . Hamilcarem . . . 56.1
    Sí qua propter Hánnibalis cópias consíderat.
DE ORIGINATIONE VERBORUM DE SIGNIFICATIONE
DE ASPIRATIONE
Prisc. GL 2.236K
Publipor . . . Publiporis . . . Marcipor . . . Marciporis 60.1
Diom. GL 1.364K
manduco . . . edo 61.1
Char. GL 1.198K
usque donicum effligatur. 62.1
Aldhel. Cl. Auct. 5.538
liquor 64.1
DE EA QVAE DICITUR εὐφωνία
Gel. N.A. 13.21.1
Si aut uersum . . . pangis aut orationem solutam struis atque 66.1
ea tibi uerba dicenda sunt, non finitiones illas praerancidas
neque fetutinas grammaticas spectaueris, sed aurem tuam
interroga, quo quid loco conueniat dicere; quod illa suaserit,
id profecto erit rectissimum. 5
*
Quo suam Vergilius percontatus est qui diuersis
in locis urbis et urbes dixit arbitrio consilioque usus auris.
Nam in primo georgicon quem ego . . . librum manu ipsius
correctum legi, 'urbis' per i litteram scripsit. Verba e uersibus 10
eius haec sunt:
      urbisne inuisere, Caesar,
    Terrarumque uelis curam.
Verte enim et muta, ut 'urbes' dicas: insubidius nescio quid
facies et pinguius. Contra in tertio Aeneidis 'urbes' dixit 15
per e litteram:
    Centum urbes habitant magnas.
Hic item muta, ut 'urbis' dicas, nimis exilis uox erit et ex-
sanguis; tanta quippe iuncturae differentia est in consonantia
uocum proximarum. Praeterea idem Vergilius 'turrim' dixit 20
non 'turrem' et 'securim' non 'securem':
    Turrim in praecipiti stantem
et:
    Incertam excussit ceruice securim.
Quae sunt, opinor, iucundioris gracilitatis, quam si suo utrum- 25
que loco per e litteram dicas.
*
noli . . . igitur laborare
utrum istorum debeas dicere, 'urbis' an 'urbes'. Nam cum
id genus sis, quod uideo, ut sine iactura tua pecces, nihil 30
perdes utrum dixeris.
DE DECLINATIONE DE DEMINVTIVIS DE DVBIIS
GENERIBVS
Prisc. GL 2.241K, 242K
inquies 68.1
Prisc. GL 2.161K, 259K
acus . . . aculeus 71.1
Prisc. GL 2.115K
glandium . . . glandula . . . ensis . . . ensiculus . . . 72.1
ensicula . . . beta . . . malua . . . betaceus . . . maluaceus
Char. GL 1.117K
Allecto 75.1
DE COMPARATIONE
Char. GL 1.212K
parcissime 76.1
Cod. Ambr. L 22, f. 25v
'satis' et 'plus' abundanter etiam conparatiuo iungenda 77.1
DE VERBO
DE TEMPORIBVS VERBORVM
Cod. Paris. 7491, s. X f. 94
tempus in se 78.1
nullum omnino diremptum est, cum per se in se reuoluatur et
sit perpetuum unitum et indiuiduum. sed quoniam actus noster
uariatur nec idem semper est, indiuiduo tempori per metonymiam
partes temporis inponere solemus, non tempus diuidentes. 5
etenim aut agimus aut acturi sumus. hinc quod agimus in tres
portiones diuidimus et dicimus instans praeteritum futurum.
instans est, quod et praesens, cum quid maxime agimus; prae-
teritum, cum facere desinimus et actum perficimus; futurum,
cum non adhuc agere instituimus, sed acturos nos promittimus. 10
in praeterito duo tempora sunt artificalia. artes enim exi-
gentibus fabulis et rebus actis saecula reperierunt. inper-
fectum scilicet, id est non iam perfectum, ut si aliquid agimus
quod non perficientes agere desinimus, unde hoc tempus in-
choatiuum dicitur; perfectum, hoc est cum facere desinimus 15
et actum perficimus, quod alii absolutiuum, alii infinitiuum
dicunt; plus quam autem perfectum, quod uetustissimum dicunt,
cum non solum quid egimus, sed longa intercapedine in-
ueterauerit nobis.
Cod. Ambr. L 22, f. 93v
tempus nullum per se direptum 79.1
omnino est, cum per se in se reuoluatur et sit perpetuum
initium. Verum quoniam differt noster actus nec semper idem
est, aut enim facimus aut fecimus aut facturi sumus, hac ex
re indiuiduo tempori partes inponimus temporis, tempus non 5
diuidentes et actum nostrum diuersum significantes. Uniuersa
enim <quae> agimus procul dubio in tres diuiduntur portiones;
diuerso igitur agendi tempore tempus ipsud diuidimus; ergo
abusiue operum gratia tempora tria dicuntur, quae aut per-
ficiuntur aut perfecta sunt aut perficienda exspectantur. Inde 10
tempora dicuntur spatia, in quibus opera aguntur.
Cod. Ambr. L 22, f. 94
ex praeterito perfecto distinguitur inperfectum 80.1
id est praeteritum <non> tam<en> perfectum, <cum> quasi prae-
terisse tempus adfirmamus, cum aliquid coepimus nec perfeci-
mus quasi legebam. inperfecta autem ideo dicitur quia non
actus sui deficit prius quam iam praesens adfuerit; non sic 5
perfecta inperfectum est, quod statim dimittimus, <plus quam>
perfectum, quod dudum dimisimus et ideo dicitur, quia quasi
uetustissima esse uidetur.
DE SIGNIFICATIONIBVS SIVE GENERIBVS VERBORVM
Cod. Paris. 7491, s. X f. 93
actiua . . . passiua . . . neutrum . . . neutrale 82.1
Consent. GL 5.366K
neque enim . . . Latine dicitur, uolens aut inuitus 83.1
quis aestuat aut alget, cum hoc ex necessitate pro qualitate
temporis euenire uideatur.
Cod. Paris. 7491, s. X f. 90
qualitas uerborum aut finita aut infinita est. finitiua 85.1
uerbi qualitas est cum quasi definitiua et simplici utimur
expositione ipsa distinctione per se sine alterius conplexu, ut
accuso, as, at. infinitiua sane qualitas est in qua haec uniuersa
confusa sunt, ut legere. 5
Anecd. Helv. GL Suppl.cli K
In hac qualitate plerumque ueteres praecipue historiarum scriptores 86.1
inperfecta tempora indicatiui significant, quale est apud Sal-
lustium: 'hic ubi primum adoleuit, non se luxui neque
inertiae corrumpendum dedit, sed, ut mos gentis illius est,
iaculari equitare cursu cum aequalibus certare, et cum omnis 5
gloria anteiret. omnibus carus esse', pro eo quod est: ut mos
gentis illius est, iaculabatur equitabat, cursu cum aequalibus
certabat, et cum omnis gloria anteiret, omnibus tamen carus
erat.
DE DIVERSA VERBORVM POSITIONE
Serv. A. 1.194
tondeo . . . tondeor 89.1
DE SPECIEBVS VERBORVM
Diom. GL 1.342K, 352K, 354K
supina 91.1
Cod.Leid.B.P.136, s.X f.143
usurpatiua species est huius modi, cum 92.1
dicimus legendo profic[isc]it, id est dum legit, legendi causa
uenit, id est ut legat, legendum tibi est, id est necesse est ut
legas. his enim fere casibus usurpantur dicta quod usu exerceri
quo modo hoc pacto legitur, demonstratur. 5
DE SPECIE INCHOATIVA
Cod. Caroliruh. Priscian.
est uerbum praeterea hio hias, ex quo 95.1
frequentatiuum hiato, as, inchoatiuum uero hisco, is. sed quam-
quam ita sese habet, tamen plus inesse in eo uidetur quod
est hiscere quam hiatare.
Aldhel. Cl. Auct. 5.560
lentesco 96.1
DE CONIVGATIONE DE PERFECTO
Prisc. GL 2.541K
    An nata est sponsa praegnas? uel ai uel nega. 99.1
Gel. N.A. 6.9.12
'Si generalis species occecurrerit'. 100.1
*
'Tiberius Gracchus qui quaestor C. Mancino in
Hispania fuerat, et ceteri qui pacem speponderant'.
Prisc. GL 2.470K
neco . . . necaui . . . necui 101.1
Prisc. GL 2.469K
nexis 102.1
Prisc. GL 2.490K
delino . . . delitum 104.1
Prisc. GL 2.491K
sorbo 105.1
Prisc. GL 2.499K
sapui 106.1
Prisc. GL 2.503K
unguo . . . ungui . . . unxi 107.1
Prisc. GL 2.513K
nanciscor . . . nactum 108.1
Prisc. GL 2.529K
occini 109.1
Prisc. GL 2.534K
lacesso . . . lacessiui 110.1
Prisc. GL 2.535K
quaesiui 111.1
pinso . . . pinsui . . . 112.1
    neque malis molui neque palatis pinsui.
Prisc. GL 2.539K
fulcio . . . fulsi 113.1
DE VSV VERBORVM
Diom. GL 1.365K
praefoco . . . praefocaui 123.1
Exc. Comm. in Don. GL 5.326K
postera . . . aetas mundi ut disciplinam pristini saeculi ita 124.1
et sermones fastidire coepit et noua parturire uerba, quae
iuuenum ritu ipsa modo florent et uigent. . . .
'ut siluae flores pronos mutantur in
annos et prima cadunt, ita uerborum uetus interit aetas et 5
noua iuuenum ritu florent modo nata uigentque'.