LIBER QVARTVS DECIMVS
SENECA LVCILIO SVO SALVTEM
  Rem utilem desideras et ad sapientiam properanti neces- 89.1.1
sariam, dividi philosophiam et ingens corpus eius in membra
disponi; facilius enim per partes in cognitionem totius ad-
ducimur. Utinam quidem quemadmodum universa mundi
facies in conspectum venit, ita philosophia tota nobis posset 5
occurrere, simillimum mundo spectaculum! Profecto enim
omnes mortales in admirationem sui raperet, relictis iis quae
nunc magna magnorum ignorantia credimus. Sed quia con-
tingere hoc non potest, est sic nobis aspicienda quemadmo-
dum mundi secreta cernuntur. Sapientis quidem animus 2.1
totam molem eius amplectitur nec minus illam velociter
obit quam caelum acies nostra; nobis autem, quibus perrum-
penda caligo est et quorum visus in proximo deficit, singula
quaeque ostendi facilius possunt, universi nondum capacibus. 5
Faciam ergo quod exigis et philosophiam in partes, non in
frusta dividam. Dividi enim illam, non concidi, utile est; nam
conprehendere quemadmodum maxima ita minima difficile
est. Discribitur in tribus populus, in centurias exercitus; 3.1
quidquid in maius crevit facilius agnoscitur si discessit in
partes, quas, ut dixi, innumerabiles esse et parvulas non
oportet. Idem enim vitii habet nimia quod nulla divisio:
simile confuso est quidquid usque in pulverem sectum est. 5
  Primum itaque, si [ut] videtur tibi, dicam inter sapientiam 4.1
et philosophiam quid intersit. Sapientia perfectum bonum est
mentis humanae; philosophia sapientiae amor est et adfecta-
tio: haec eo tendit quo illa pervenit. Philosophia unde dicta
sit apparet; ipso enim nomine fatetur quid amet. Sapientiam 5.1
quidam ita finierunt ut dicerent divinorum et humanorum
scientiam; quidam ita: sapientia est nosse divina et humana
et horum causas. Supervacua mihi haec videtur adiectio, quia
causae divinorum humanorumque pars divinorum sunt. Philo- 5
sophiam quoque fuerunt qui aliter atque aliter finirent: alii
studium illam virtutis esse dixerunt, alii studium corrigendae
mentis; a quibusdam dicta est adpetitio rectae rationis. Illud 6.1
quasi constitit, aliquid inter philosophiam et sapientiam
interesse; neque enim fieri potest ut idem sit quod adfectatur
et quod adfectat. Quomodo multum inter avaritiam et
pecuniam interest, cum illa cupiat, haec concupiscatur, sic 5
inter philosophiam et sapientiam. Haec enim illius effectus
ac praemium est; illa venit, ad hanc itur. Sapientia est quam 7.1
Graeci σοφίαν vocant. Hoc verbo Romani quoque utebantur,
sicut philosophia nunc quoque utuntur; quod et togatae tibi
antiquae probabunt et inscriptus Dossenni monumento
titulus: 5
    hospes resiste et sophian Dossenni lege.
Quidam ex nostris, quamvis philosophia studium virtutis 8.1
esset et haec peteretur, illa peteret, tamen non putaverunt
illas distrahi posse; nam nec philosophia sine virtute est nec
sine philosophia virtus. Philosophia studium virtutis est, sed
per ipsam virtutem; nec virtus autem esse sine studio sui 5
potest nec virtutis studium sine ipsa. Non enim quemadmo-
dum in iis qui aliquid ex distanti loco ferire conantur alibi
est qui petit, alibi quod petitur; nec quemadmodum itinera
quae ad urbes perducunt <extra urbes sunt, sic viae ad virtu-
tem> extra ipsam: ad virtutem venitur per ipsam, cohaerent 10
inter se philosophia virtusque.
  Philosophiae tres partes esse dixerunt et maximi et plurimi 9.1
auctores: moralem, naturalem, rationalem. Prima componit
animum; secunda rerum naturam scrutatur; tertia proprie-
tates verborum exigit et structuram et argumentationes, ne
pro vero falsa subrepant. Ceterum inventi sunt et qui in 5
pauciora philosophiam et qui in plura diducerent. Quidam 10.1
ex Peripateticis quartam partem adiecerunt civilem, quia
propriam quandam exercitationem desideret et circa aliam
materiam occupata sit; quidam adiecerunt his partem quam
οἰκονομικὴν vocant, administrandae familiaris rei scientiam; 5
quidam et de generibus vitae locum separaverunt. Nihil
autem horum non in illa parte morali reperietur. Epicurei 11.1
duas partes philosophiae putaverunt esse, naturalem atque
moralem: rationalem removerunt. Deinde cum ipsis rebus
cogerentur ambigua secernere, falsa sub specie veri latentia
coarguere, ipsi quoque locum quem 'de iudicio et regula' 5
appellant—alio nomine rationalem—induxerunt, sed eum
accessionem esse naturalis partis existimant. Cyrenaici natu- 12.1
ralia cum rationalibus sustulerunt et contenti fuerunt morali-
bus, sed hi quoque quae removent aliter inducunt; in quinque
enim partes moralia dividunt, ut una sit de fugiendis et
petendis, altera de adfectibus, tertia de actionibus, quarta de 5
causis, quinta de argumentis. Causae rerum ex naturali
parte sunt, argumenta ex rationali. Ariston Chius non 13.1
tantum supervacuas esse dixit naturalem et rationalem sed
etiam contrarias; moralem quoque, quam solam relique-
rat, circumcidit. Nam eum locum qui monitiones continet
sustulit et paedagogi esse dixit, non philosophi, tamquam 5
quidquam aliud sit sapiens quam generis humani paedagogus.
  Ergo cum tripertita sit philosophia, moralem eius partem 14.1
primum incipiamus disponere. Quam in tria rursus dividi
placuit, ut prima esset inspectio suum cuique distribuens et
aestimans quanto quidque dignum sit, maxime utilis—quid
enim est tam necessarium quam pretia rebus inponere?— 5
secunda de impetu, de actionibus tertia. Primum enim est ut
quanti quidque sit iudices, secundum ut impetum ad illa
capias ordinatum temperatumque, tertium ut inter impetum
tuum actionemque conveniat, ut in omnibus istis tibi ipse
consentias. Quidquid ex tribus defuit turbat et cetera. Quid 15.1
enim prodest inter <se> aestimata habere omnia, si sis in
impetu nimius? quid prodest impetus repressisse et habere
cupiditates in sua potestate, si in ipsa rerum actione tempora
ignores nec scias quando quidque et ubi et quemadmodum 5
agi debeat? Aliud est enim dignitates et pretia rerum nosse,
aliud articulos, aliud impetus refrenare et ad agenda ire, non
ruere. Tunc ergo vita concors sibi est ubi actio non destituit
impetum, impetus ex dignitate rei cuiusque concipitur,
proinde remissus <aut> acrior prout illa digna est peti. 10
  Naturalis pars philosophiae in duo scinditur, corporalia et 16.1
incorporalia; utraque dividuntur in suos, ut ita dicam, gradus.
Corporum locus in hos primum, in ea quae faciunt et quae ex
his gignuntur—gignuntur autem elementa. Ipse <de> elemen-
tis locus, ut quidam putant, simplex est, ut quidam, in mater- 5
iam et causam omnia moventem et elementa dividitur.
  Superest ut rationalem partem philosophiae dividam. Omnis 17.1
oratio aut continua est aut inter respondentem et interrogan-
tem discissa; hanc διαλεκτικήν, illam ῥητορικὴν placuit vocari.
Ῥητορικὴ verba curat et sensus et ordinem; διαλεκτικὴ in
duas partes dividitur, in verba et significationes, id est in res 5
quae dicuntur et vocabula quibus dicuntur. Ingens deinde
sequitur utriusque divisio. Itaque hoc loco finem faciam et
    summa sequar fastigia rerum;
alioqui, si voluero facere partium partes, quaestionum liber
fiet. 10
  Haec, Lucili virorum optime, quominus legas non deterreo, 18.1
dummodo quidquid legeris ad mores statim referas. Illos con-
pesce, marcentia in te excita, soluta constringe, contumacia
doma, cupiditates tuas publicasque quantum potes vexa; et
istis dicentibus 'quousque eadem?' responde: 5
  'Ego debebam dicere "quousque eadem peccabitis?" Reme- 19.1
dia ante vultis quam vitia desinere? Ego vero eo magis dicam,
et quia recusatis perseverabo; tunc incipit medicina proficere
ubi in corpore alienato dolorem tactus expressit. Dicam etiam
invitis profutura. Aliquando aliqua ad vos non blanda vox 5
veniat, et quia verum singuli audire non vultis, publice audite.
  'Quousque fines possessionum propagabitis? Ager uni do- 20.1
mino qui populum cepit angustus est? Quousque arationes
vestras porrigetis, ne provinciarum quidem spatio contenti cir-
cumscribere praediorum modum? Inlustrium fluminum per
privatum decursus est et amnes magni magnarumque gentium 5
termini usque ad ostium a fonte vestri sunt. Hoc quoque
parum est nisi latifundiis vestris maria cinxistis, nisi trans
Hadriam et Ionium Aegaeumque vester vilicus regnat, nisi
insulae, ducum domicilia magnorum, inter vilissima rerum
numerantur. Quam vultis late possidete, sit fundus quod 10
aliquando imperium vocabatur, facite vestrum quidquid
potestis, dum plus sit alieni.
  'Nunc vobiscum loquor quorum aeque spatiose luxuria 21.1
quam illorum avaritia diffunditur. Vobis dico: quousque
nullus erit lacus cui non villarum vestrarum fastigia inmi-
neant? nullum flumen cuius non ripas aedificia vestra prae-
texant? Ubicumque scatebunt aquarum calentium venae, 5
ibi nova deversoria luxuriae excitabuntur. Ubicumque in
aliquem sinum litus curvabitur, vos protinus fundamenta
iacietis, nec contenti solo nisi quod manu feceritis, mare agetis
introrsus. Omnibus licet locis tecta vestra resplendeant, aliubi
inposita montibus in vastum terrarum marisque prospectum, 10
aliubi ex plano in altitudinem montium educta, cum multa
aedificaveritis, cum ingentia, tamen et singula corpora estis
et parvola. Quid prosunt multa cubicula? in uno iacetis. Non
est vestrum ubicumque non estis.
  'Ad vos deinde transeo quorum profunda et insatiabilis 22.1
gula hinc maria scrutatur, hinc terras, alia hamis, alia laqueis,
alia retium variis generibus cum magno labore persequitur:
nullis animalibus nisi ex fastidio pax est. Quantulum [est] ex
istis epulis [quae] per tot comparatis manus fesso voluptatibus 5
ore libatis? quantulum ex ista fera periculose capta dominus
crudus ac nauseans gustat? quantulum ex tot conchyliis tam
longe advectis per istum stomachum inexplebilem labitur?
Infelices, ecquid intellegitis maiorem vos famem habere
quam ventrem?' 10
  Haec aliis dic, ut dum dicis audias ipse, scribe, ut dum 23.1
scribis legas, omnia ad mores et ad sedandam rabiem adfe-
ctuum referens. Stude, non ut plus aliquid scias, sed ut melius.
Vale.