Quid quod futura portendunt, nec unius 2.32.1.1
tantum aut alterius rei signa dant, sed saepe longum
fatorum sequentium ordinem nuntiant, et quidem
notis euidentibus longeque clarioribus quam si
scriberentur? 5
Hoc inter nos et Tuscos, quibus 2.1
summa est fulgurum persequendorum scientia, inter-
est: nos putamus, quia nubes collisae sunt, fulmina
emitti; ipsi existimant nubes collidi ut fulmina
emittantur; nam, cum omnia ad deum referant, 5
in ea opinione sunt tamquam non, quia facta sunt,
significent, sed quia significatura sunt, fiant. Eadem
tamen ratione fiunt, siue illis significare propo-
situm, siue consequens est.
  —Quomodo ergo significant, nisi ideo mittuntur? 3.1
—Quomodo aues non in hoc motae ut nobis occur-
rerent dextrum auspicium sinistrumque fecerunt.
—Et illas, inquit, deus mouit.—Nimis illum
otiosum et pusillae rei ministrum facis, si aliis 5
somnia, aliis exta disponit.
Ista nihilominus diuina 4.1
ope geruntur, <si> non a deo pennae auium reguntur
nec pecudum uiscera sub ipsa securi formantur.
Alia ratione fatorum series explicatur indicia uen-
turi ubique praemittens, ex quibus quaedam nobis 5
familiaria, quaedam ignota sunt. Quicquid fit,
alicuius rei futurae signum est. Fortuita et sine
ratione uaga diuinationem non recipiunt; cuius
rei ordo est, etiam praedictio est.
—Cur ergo 5.1
aquilae hic honor datus est ut magnarum rerum
faceret auspicia, aut coruo et paucissimis auibus,
ceterarum sine praesagio uox est?—Quia quaedam
nondum in artem redacta sunt, quaedam uero ne 5
redigi quidem possunt ob nimium remotam conuer-
sationem; ceterum nullum animal est quod non
motu et occursu suo praedicat aliquid. Non omnia
scilicet, quaedam notantur.
Auspicium obseruantis 6.1
est; ad eum itaque pertinet qui in ea direxit animum.
Ceterum fiunt et illa quae pereunt.
Quinque stella- 7.1
rum potestates Chaldaeorum obseruatio excepit;
quid? tu tot illa milia siderum iudicas otiosa lucere?
Quid est porro aliud quod errorem maximum incutiat
peritis natalium quam quod paucis nos sideribus 5
assignant, cum omnia quae supra nos sunt partem
nostri sibi uindicent? Summissiora forsitan propius
in nos uim suam dirigunt et ea quae frequentius
mota aliter nos aliterque prospiciunt;
ceterum 8.1
et illa quae aut immota sunt aut propter uelocitatem
uniuerso parem immotis similia non extra ius domi-
niumque nostri sunt. <Alium> aliud aspic<it>; distri-
butis rem <officiis> tracta<nt>; non magis autem facile 5
est scire quid possint, quam dubitare an possint.