. . . t aediculam. 162.1
<Navali corona solet donari, qui pri>mus in hostium
<navem armatus transilierit> . . . opera, ma-
. . . est eam M.
<Terentius Varro bello piratico donant>e Cn. Pom- 5
<peio> . . . <M.> Atilius bel-
<lo> . . . <scrip>tum est in car-
<mine> . . . <c>oṇsuetudi-
. . . <no>minabantur
. . . Pro nulla 10
. . . <Neceunt, non eu>nt, ut nec
<pro non.> <Nefrendes,> . . . <Q. Muci>us Scaevola
. . . <quod dentibus frendere non pos>sint. Ateius
<Capito infantes esse nondum fre>ndentes, id est,
<frangentes. Unde Livius dixi>t: "quem ego non 15
<frendem alui lacteam inmulgen>s opem". et
. . . prae nefrendibus
. . . usus recens
. . . <testicul>os, quos Lanu-
<vini appellant nebrundine>s, Graeci νεφρο- 20
<ύς, Praenestini nefrones. Ne>cerim, nec eum.
<Nemora significant silv>as amoenas: va-
. . . <voc>abuli auctor Ho-
<merus> . . . : ἐν νέμεϊ σκιε-
<ρῷ ἐπί τε λῖν ἔμβαλε δαί>μων, dubium non 25
. . . m qui campos et pascua
. . . τὸ νομὰς εἶναι ἐν αὐ-
<τῷ> . . . <N>emut nisi etiam vel
<nempe. Naevius in carmine Bell>i Punici, cum ait: "nemut
. . . aerumnas." Neminis 30
<genitivo casu Cato usus est>: "et quis diceret cum sit
<neminis." Idem de aedilibus> vitio creatis: "neminisque
. . . <Enni>us Erectheo: "lapideo sunt
corde multi, quos non miseret neminis." Nemo
compositum videtur ex ne, et homo: quod confirmatur 35
magis, quia in persona semper ponitur, nec pluraliter for-
mari solet, quia intellegitur pro nullo. Neci datus
proprie dicitur, qui sine vulnere interfectus est, ut vene-
no, aut fame. Necessarium ait esse Opillus Aure-
lius, in quo non sit cessandum, aut sine quo vivi 40
non possit: aut sine quo non bene vivatur: aut
quod non possit prohibere, quin fiat. Necessari sunt,
ut Gallus Aelius ait, qui aut cognati, aut ad-
fines sunt, in quos necessaria officia conferuntur
praeter caeteros. Neclegens dictus est, non legens, 45
neque dilectum habens, quid facere debeat, omissa
ratione officii sui. Nec coniunctionem Gramma-
tici fere dicunt esse disiunctivam, ut nec legit,
nec scribit, cum si diligentius inspiciatur, ut fecit
Sinnius Capito, intellegi possit, eam positam esse 50
ab antiquis pro non, ut et in XII est: "ast ei custos
nec escit." item: "si adorat furto, quod nec manifes-
tum erit." et aput Plautum in Phasmate: "nec recte
si illi dixeris." et Turpilium in Demetrio: "nec rec-
te dici mihi quae iam dudum audio." Necumquem, 55
nec umquam quemquam. Nequalia, detrimenta.
Nequinont, pro nequeunt, ut solinunt, ferinunt,
pro solent, et feriunt dicebant antiqui. Livius
in Odissia: "partim errant, nequinunt Graeciam re-
dire." Nequitum et nequitur pro non posse dicebant, 60
ut Pacuvius cum ait: "Sed cum contendi nequitum ut clam
tendenda est plaga." Plautus in Satyrione: "re-
trahi nequitur, quoquo progressa est semel"; et Cato
Originum lib. I: "Fana in eo loco conpluria fuere:
ea exauguravit, praeterquam quod Termino fanum fuit; 65
id nequitum exaugurari." Nequiquam significare
idem quod frustra, plurimis auctorum exemplis manifes- 165.1
tum est. Nectere ligare significat, et est apud plu-
rumos auctores frequens; quin etiam in commenta-
rio sacrorum usurpatur hoc modo: "Pontifex minor
ex stramentis napuras nectito", id est funiculos faci- 5
to, quibus sues adnectantur. Nectar Graece signifi-
cat deorum potionem. Unde Vergilius ait: "Stipant
et dulci distendunt nectare cellas"; item Lucretius
lib. II: "Et nardi florem, nectar qui naribus halet."
Non pridem aeque, et recte, et frequenter dicitur, ac iam- 10
pridem, quampridem. "Nequam aurum est, auris quodvis
vehementius ambit" hoc versu Lucilium significare
ait Sinnius Capito, nequam esse aurum quod auris lae-
dat; vel pondere inaurium, cum mollissima pars au-
ris inciditur; vel ex auro intellegi pecuniam, cuius 15
respectu, et nimia cupiditate homines ad peccan-
dum adduci. Nec mulieri, nec gremio credi opor-
tere: proverbium est, quod et illa incerti et levis ani-
mi est, et plerumque in gremio posita, cum in oblivio-
nem venerunt [pro] exsurgentium, procidunt. Nexum est, 20
ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur:
id quod necti dicitur. Quo in genere sunt haec: testamenti
factio, nexi datio, nexi liberatio. Neruum
appellamus etiam ferreum vinculum, quo pedes
inpediuntur. quamquam Plautus eo etiam cervices vinci- 25
ri ait: "perfidiose captus edepol nervo cervices probat."
Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae
per nexum obligatur. Negumate in carmine Cn.
Marci vatis significat, negate, cum ait: "quamvis
moventium duonum negumate." Negritu in au- 30
guris significat aegritudo. Nebulo dictus est, ut
ait Aelius Stilo, qui non pluris est, quam nebula, aut qui non
facile perspici possit, qualis sit, nequam, nugator.
Negibundum a<ntiqui pro negante dixerunt> . . .
ea, quam scripsit . . . 35
negibundus . . .
Neutiquam pro <nullo modo dici testis est Ennius,>
cum ait: "Sed <mihi neutiquam cor consentit cum ocu->
lorum aspect<u> . . .
neutiquam . . . <Nepos> . . . 40
Tuscis dicitur . . . <luxuriosae vitae>
homines a<ppellati, quod non magis his res>
sua famil<iaris curae est, quam is, quibus pater avusque>
vivunt. quod <nomen ductum ab eo quod natus post patri>
sit, quam fil<ius> . . . <Aristar-> 45
chus interpre<s Homeri> . . . <τεοῖσι νε->
πόδεσσιν <ἑτοίμη> . . . <Nefas->
ti dies nom . . .
aput quem l . . . <do dico>
addico. N. P. . . . 50
riores sunt, q . . .
liberati sunt . . .
unt. et in provin . . .
instituta fiunt . . .
et aedes sacrari so . . . <Nepa Afrorum lingua> 55
sidus, quod dicitur nostris c̣<ancer vel, ut quidam,>
scorpios. Plautus in <Casina: "Recessim dabo me>
ad parietem, imita<bor nepam." Nepus non purus.>
Nesi pro sine positum . . .
Dianae Aventinen<sis. Nauteam ait Opi-> 60
llus Aurelius, herbae <genus esse granis nigris>
qua coriari utuntur, <cuius videri a nave duc->
tum nomen, quia nauseam fa<cit, permutatione t et>
s litterarum interme . . .
Plautus in Artemone: . . . <mu-> 65
lionum nauteam fecisset . . .
. . . lem atque aro- 166.1
. . . <Idem Curculione: "Nam omnium u>nguentum o-
<dor prae tuo nautea est", et in Casina: "Ei> pro scorto sup-
<ponetur hircus unctus nautea." Labe>o in commen-
<tario iuris pontifici> . . . dum quiddam 5
. . . colorant
<Natio> . . . s natum. Cin-
<cius genus hominum, qui non aliunde uener>ụnt, sed ibi
<nati sunt.> . . . ationem ait
. . . nibus, sete 10
. . . us seiuncti
. . . <Sinnius Capi>to, omnia fe-
. . . es Sabinos
. . . <In pecori>bus quoque bonus
<proventus feturae bona natio dicitur.> Nautiorum fa- 15
<milia a Troianis dicitur oriunda.> Eorum princeps
. . . que aeneum Mi-
<nervae> . . . <supp>licare soliti
. . . <vo>c̣abatur <hac> de cau-
<sa> . . . conductique ab 20
. . . ịanam oppugna-
. . . missus L. Caecilius
<Metellus> . . . fectus esset, missi
. . . um de foedere viola-
<to> . . . us, P. Veturius, qui 25
. . . refectionem corpo-
. . . <co>nsedissent, Brutti
. . . s Romanis erat, bello
. . . f̣icit: inde a principe
. . . appellata est. Nati- 30
<natio dicebatur negoti>atio: et natinatores
<ex eo seditiosa negotia> gerentes. M. Cato in
. . . <tu>multu Macedoniae, Et-
ruriam, Samnites, Lucanos, inter se natinari, atque
factiones esse." Naccae appellantur vulgo ful- 35
lones, ut ait Curiatius, quod nauci non sint, id quod
est nullius preti. Idem sentit et Cincius. Quidam
aiunt, quod omnia fere opera ex lana νάκη dicantur
a Graecis. Naucum ait Ateius Philologus poni pro
nugis. Cincius, quod oleae nucisque intus sit. Aelius 40
Stilo omnium rerum putamen. Glosematorum autem scrip-
tores, fabae grani quod haereat in fabulo. Quidam ex Grae-
co, quod sit ναὶ καὶ οὐχὶ, levem hominem significa-
ri. Quidam nucis iugulandis, quam Verrius iugulan-
dam vocat, medium velut dissepimentum. Plautus in 45
Parasito pigro: "ambo magna laude lauti, po-
stremo ambo sumus non nauci." Item in Mostella-
ria: "Quod id esse dicam verbum nauci, nescio." Et in Tru-
culento. "Amas hominem non nauci." Et Naevius
[et] in Tunicularia: "eius noctem nauco ducere." 50
Sed <et> Ennius: "illic est nugator nihili, non nauci
homo." Nares appellari putant, quod per ea nasi
foramina odoris cuiusque nari fiamus. Narita
est genus piscis minuti. Plautus: "muriaticam autem
video in vasis stagneis, naricam bonam et canutam 55
et †taguma quinas† fartas, conchas piscinarias."
Nancitor in XII nactus erit, praenderit. Item
in foedere Latino: "pecuniam quis nancitor, habe-
to" et: "si quid pignoris nanciscitur, sibi habeto."
Nare a nave ductum Cornificius ait, quod aqua 60
feratur natans, ut navis. Ennius lib. VII: "alter nare
cupit, alter pugnare paratust." Plautus in Aulula-
ria: "Quasi pueri, qui nare discunt, scirpea in-
duitur ratis." Natare igitur est, saepius nare, ut
dictitare, factitare. Navus, celer, ac stre- 65
nuus, a navium velocitate videtur dictus. En-
nius lib. VI: "Navus repertus homo Graio patre Graius 169.1
homo rex." et lib. XVI: "Navorum imperium servare est
induperantum." Plautus in Frivolaria: "Nave agere
oportet, quod agas, non ductarier." Navalis scriba,
qui in nave apparebat, inter aliud genus scribarum 5
minimae dignitatis habebatur, quod periculis quoque
eius ministerium esset obiectum. Plautus: "non ego te novi,
navalis scriba, columbar inpudens." sive quod co-
lumbaria in nave appellantur ea, quibus remi e-
minent, sive quod columbariorum quaestus temera- 10
rius incertusque. Nassiterna est genus vasi aqua-
ri ansati et patentis, quale est quo equi perfundi
solent. Plautus in Bacchidib.: "ecquis evocant cum nas-
siterna, et cum aqua istum inpurissimum?" et in Ner-
volaria: "Ecquis huc effert nassiternam cum aqua 15
sine suffragio?" et Cato in ea oratione, quam com-
posuit in Q. Sulpicium: "Quotiens vidi trulleos
nassiternas pertusos; aqualis matellas sine an-
sis." Nassa est piscatorii vasi genus, quo cum intra-
vit piscis, exire non potest. Plautus: "Numquam 20
hercule ex ista nassa hodie ego escam petam."
Napuras nectito, cum dixit pontifex, funiculi ex
stramentis fiunt. Naustibulum vocabant anti-
qui vas alvei simile videlicet a navis similitu-
dine. Navia est uno ligno exculpta, ut navis, 25
quo utuntur alveo in vindemia. Ficus quoque in co-
mitio appellatur Navia ab Atto Navio augu-
re. Nam cum Tarquinius Priscus institutas tribus
a Romulo mutare vellet, deterrereturque ab Atto
per augurium, ut eluderet eius prudentiam, inter- 30
rogavit eum, an fieri posset id, quod animo propo-
suisset suo; cui ille permittente augurio cum
respondisset effici posse; iussit rex cotem ac
novaculam pro ạ . . .
an cos illa . . . <nova-> 35
culam subito . . .
ex eo, Tarqui . . .
cere, noua . . . <conse->
cratum defo . . .
esse intra . . . 40
sacro sit: eị . . .
subseri, sum . . .
to, tantos i . . .
loco conplu . . .
evulsae def̣ọ . . . 45
moverentur . . .
erant, ficum . . .
isse admị . . .
cum et divin . . .
viveret, libẹ . . . 50
suram; ideoque ea . . .
Nauscit cum gran<um fabae se aperit nascendi>
gratia, quod sit non diss<imile navis formae. Navi->
tas secundum incorr . . .
tos, quos nunc n<autas> . . . 55
Cato in ea, quam scr<ipsit cum in Hispaniam proficisce->
retur, cum ait: "navitae . . .
vinum atque oleum, uẹṛ . . . <Naeviam silvam>
vocitatam extra <Urbem> . . .
rum, quod Naevi cu<iusdam fuerit> . . . 60
nemora Naevia ap . . .
ait: quam obprobri loco . . .
quod in ea morari adsụ<essent> . . . <ho->
mines, testis est M. Ca<to in ea oratione quam scripsit>
in Caelium si se appella<visset:> . . . 65
a porta Naevia atque ex . . .
. . . unt proverbi- 170.1
. . . ṣ refertur a Ver-
<rio. Nudius tertius> . . . <conpo>situm ex nunc
<et die tertio> . . . ạịṭ in agro
. . . ant, a pa- 5
. . . ati sint
. . . dicantur pa-
. . . tur caelum cau-
. . . ḍicatur dam-
. . <Nuptam> . . . <mu>lieres quibus 10
. . . eadem causa
. . . q̣ụị appellatam
. . . tamen qui dice-
. . . <νέαν> νύμφην
. . . <ap>p̣ellat uxo- 15
<rem> . . . consuetudi-
. . . <in Iliad. lib. III> ait: ἐξ ἀπί-
<ης γαίης νυὸν ἀνδρῶν αἰχμ>ητάων. Nume-
<ro> . . . <pro nimium diceba>nt, videtur esse
. . . num numero fu- 20
. . . q̣ụẹ eo ordine usur-
<pa> . . . <consu>etudine loquen-
<di> . . . eiusmodi: sive
. . . ịṇum, quemadmodum
. . . r usus Pompeius sex- 25
. . . ma syllaba voca-
. . . ui casus eadem cor-
. . . ae, temporis praesentis,
. . . antiquos, nimium
. . . Sinnius Capito; esse enim 30
. . . um vos estis ni nume-
<ro> . . . <num>ero perbiterint, nisi cito
. . . mium si isso qui exeam <numero . . . : cur> nume-
ro estis mortui, hoc exemplo ut pingeretis?" Id est,
cur cito mortui estis? Item in Nelei: "Numquam nume- 35
ro matri faciemus volup", id est, numquam nimium
f̣aciemus. Apud Naevium: "Neminem vidi, qui numero
sciret, quicquid scito opus", id est nimium sciret. At Pa-
nurgus Antonius haec ait: Numero nimium ci-
to, celeriter nimium; ut Plautus in Casina: "Ere mi. 40
Quid vis, mea ancilla? Nimium saevis. Numero di-
cis", nimium cito; Accius in Oenomao: "Ego ut essem
adfinis tibi, non ut te extinguerem, tuam pe-
tii gnatam. Numero te expurgat timor." Afra-
nius in Suspecta: "perfalsum, et abs te creditum nu- 45
mero", nimis celeriter. Caecilius in Aethrione: "Ei pe-
rii. Quid ita? Numero venit. fuge domum." Afra-
nius in Simulante: "me misera<m> numero, ac ne-
quiquam egi gratias." Numera senatum ait quivis
senator consuli, cum inpedimento vult esse quo 50
minus faciat senatus consultum, postulatque, ut aut res, quae
adferuntur, dividantur; aut singuli consulantur;
aut si tot non sint senatores, quo numero lice-
at perscribi senatus consultum. Nupta verba dicebantur ab an-
tiquis, quae virginem dicere non licebat, ut Plau- 55
tus in Dyscolo: "Virgo sum; nondum didici nupta ver-
ba dicere." Nuptias dictas esse ait Santra ab eo,
quod νυμφεῖα dixerunt Graeci antiqui γάμον, inde
novam nuptam νέαν νύμφην. Cornificius, quod
nova petantur coniugia. Curiatius, quod nova ratio 60
fiat. Aelius et Cincius, quia flammeo caput nubentis
obvolvatur, quod antiqui obnubere vocarint: ob quam
causam legem quoque †parens tam† iubere caput
eius obnubere, qui parentem necavisset, quod est ob-
volvere. Numerius praenomen numquam ante fu- 65
isse in patricia familia dicitur, quam is Fabius, qui
unus post sex et trecentos ab Etruscis interfectos 173.1
superfuit, inductus magnitudine divitiarum, uxo-
rem duxit Otacili Maleventani, ut tum dicebantur,
filiam, ea condicione, ut qui primus natus esset, praenomine
avi materni, Numerius appellaretur. Non omnibus 5
dormio: proverbium videtur natum a Cipio quodam, qui
Pararhenchon dictus est, quod simularet dormientem,
quo inpunitius uxor eius moecharetur; eius meminit Lu-
cilius. Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib.
II de officio iurisconsulti, nominata, certa, nomi- 10
nibus propriis pronuntiata: "cum nexum faciet manci-
piumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto": id est
uti nominarit, locutusve erit, ita ius esto. Vota
nuncupata dicuntur, quae consules, praetores, cum
in provinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulas prae- 15
sentibus multis referuntur. At Santra lib. II de
verborum antiquitate, satis multis nuncupata
conligit, non directo nominata significare, sed
promissa, et quasi testificata, circumscripta, recep-
ta, quod etiam in votis nuncupandis esse conve- 20
nientius. Nuscitiosum Ateius Philologus ait
appellari solitum, qui propter oculorum vitium parum
videret. At Opillus Aurelius nuscitiones esse
caecitudines nocturnas. Aelius Stilo, qui plus videret
vesperi, quam meridie, nec cognosceret, nisi quod usque 25
ad oculos admovisset. Nonas quidam a nova Luna,
quod in eas concurreret principium Lunae: alii, quod semper
ante diem Iduum nonum essent; scribique ideo debe-
re primam appellationis eius syllabam adiecta u lit-
tera. Nundinas feriatum diem esse voluerunt 30
antiqui, ut rustici convenirent mercandi, ven-
dendique causa, eumque nefastum, ne <si> liceret cum populo
agi, interpellarentur nundinatores. Nundina-
lem cocum Plau<tus dixit in Aulularia: "Cocus ille nun->
dinale est, in <nonum diem solet ire coctum"; hic ab aliis> 35
novendial<is appellatur et cocum viliorem sig->
nificat, quem . . .
ret. Nucu<las Praenestinos antiqui appellabant,>
quod inclusi a <Poenis Casilini famem nucibus sustenta->
verunt: vel quod in ẹ<orum regione plurima nux minu-> 40
ta nascitur. <Nummum ex Graeco nomismate ex->
istimant dic̣ṭ<um> . . .
valere: quia . . .
hoc proprium est ị . . . <Nuntius et in re ipsa et>
in persona dicitur, . . . <ut nuntius> 45
allatus est: qu . . . <in Com->
mentaris feti<alium. Nuper quasi noviper,>
tamquam dici<mus novissime> . . .
ris, id autem ṛ . . .
sa erant, qui nuper . . . <Numen quasi> 50
nutus dei ac potes<tas dicitur. Numellae genus vinculi>
quo quadruped<es deligantur> . . .
ri nervo, aut coll . . . <Numi->
das dicimus quos Gr<aeci Νομάδας, sive quod id genus>
hominum pecoribus n<egotiatur, sive quod herbis, ut pe-> 55
cora, aluntur. Nuces <flagitantur nuptis et iaci->
untur pueris, ut novae <nuptae intranti domum>
novi mariti auspici<um fiat secundum et sol->
listimum.
Numam Pompilium Ianicul<o in monte situm esse> 60
ferunt, in quo arcam eius in . . .
nominis, a Terentio . . .
te agrum. Nonuncium . . .
ludi appellant, signif<icat> . . . <te->
runcium, quod singula sex . . . 65
um sit. Nomen sive ex Graeco <ὄνομα> . . .
. . . ṛuae familiae est, 174.1
. . . actum dicimus
. . . p̣ecunia sit.
<Noctua> . . . <a noctis tem>pore eo, quo
<canit vel volat> . . . <γλαυκ>ῶπις appellatur 5
<Minerva a Graecis, quod ea, ut noctua, ocu>lis est caecis.
<Noneolas vocant papillas quae e faucibus ca>prarum sup-
<pendent. Noctipugam cum dixit Lucilius> lib. II obscae-
<num significat> . . . c medica.
<Noverca dicitur quam quis liberis subla>tis, novam 10
<uxorem ducit arcendae familiae> gratia, id est, coer-
<cendae> . . . ṿetteramnia
. . . Ser. Tullio,
. . . scenderetur,
. . . tinus in Aven- 15
<tino> . . . <Novalem a>grum Aelius
<Stilo et> . . . s aiunt esse,
. . . <Ho>mero quoque
. . . <ν>ειοῖο βαθείης τέ-
<λσον ἱκέσθαι> . . . <C>incius eum esse, ubi 20
. . . sementem sit relic-
. . . <Novem> . . . T. Sicini, Volsci
. . . <proelium> inissent adversus
. . . c̣ọ combusti feruntur
. . . neque est proxime Cir- 25
<cum> . . . <l>apide albo constratus;
. . . ṇṭ Opiter Verginius
<Tricostus, M.' Valerius> Laevinus, Postumus Co-
<minius Auruncus,> . . . Ilius Tolerinus, P. Ve-
<turius Cicurinus, A. Sempr>onius Atratinus, . . Ver- 30
<ginius Tricostus . . . Mu>tius Scaevola, Sex. Fusi-
<us Fusus. No>xia, ut Ser. Sulpicius Ru-
<fus ait, damnum significat in XII.> apud poetas autem, et
oratores ponitur pro culpa; at noxa peccatum, aut
pro peccato poenam, ut Accius in Melanippo: "Tete 35
esse huic noxae obnoxium." Item, cum lex iubet noxae
dedere, pro peccato dedi iubet. Caecilius in Hypo-
bolimaeo Chaerestrato: "Nam ista quidem noxa mu-
liebrest, magis quam viri." Novae curiae proxi-
mae compitum Fabricium aedificatae sunt, quod parum 40
amplae erant veteres a Romulo factae, ubi is
populum et sacra in partis triginta distribue-
rat, ut in is ea sacra curarent, quae cum ex vete-
ribus in novas evocarentur, quattuor curiarum per re-
ligiones evocari non potuerunt. itaque Foriensis, 45
Raptae, Veliensis, Velitiae res divinae fiunt in
veteribus curis. Nothum Graeci natum ex uxore
non legitima vocant, qui apud nos spurio patre
natus dicitur, quod Ser. Tullius qui Romae regnavit, natus
est ex concubina Spuri Tulli Tiburtis, nisi 50
forte malumus credere, Oclisia Corniculana cap-
tiva eum susceptum matre serviente. Nota
alias significat signum; ut in pecoribus, tabulis,
libris, litterae singulae, aut binae: alias igno-
miniam. Nobilem antiqui pro noto ponebant, et 55
quidem per g litteram ut Plautus in Pseudolo: "Pere-
grina facies videtur hominis, atque ignobilis."
et: "oculis meis obviam ignobilis obicitur." Accius
in Diomede: "Ergo me Argos referam, nam hic
sum nobilis." Livius in †Virgo†: "†ornamentu incedunt† 60
nobili ignobiles." Noegeum quidam amiculi genus
praetextum purpura; quidam candidum ac perlucidum,
quasi a nauco, quod putamen quorundam pomorum
est tenuissimum non sine candore, ut Livius ait
in Odyssia: "Simul ac lacrimas de ore noegeo de- 65
tersit", id est candido. Nixi di appellantur tria
signa in Capitolio ante cellam Minervae genibus 177.1
nixa, velut praesidentes parientium nixibus, quae signa
sunt qui memoriae prodiderint, Antiocho rege Sy-
riae superato, M.' Acilium subtracta a populo Romano
adportasse, atque ubi sunt, posuisse: etiam qui capta 5
Corintho advecta huc, quae ibi subiecta fuerint
mensae. Nictare et oculorum et aliorum membrorum
nisu saepe aliquid conari, dictum est ab antiquis,
ut Lucretius in lib. IIII: "Hic ubi nexari nequeunt
insistereque alis." Caecilius in Hymnide: "garruli 10
sine dentes iactent; sine nictentur perticis." Novius
in Macco Copone: "actutum scibis, cum in nervo
nictabere." Unde quidam nictationem; quidam nictum,
ut Caecilius in Pugile: "tum inter laudandum hunc
timidum tremulis palpebris percutere nictu: hic 15
gaudere, et mirarier." Nictit canis in odo-
randis ferarum vestigis leviter ganniens, ut En-
nius in lib. X: "veluti si quando vinclis venati-
ca velox apta solet, si forte ex nare saga-
ci sensit, voce sua nictit ululatque ibi acute", 20
unde ipsa gannitio. "Niquis scivit" centu-
ria est, quae dicitur a Ser. Tullio rege constituta,
in qua liceret ei[us] suffragium ferre, qui non tulisset
in sua, nequis civis suffragii iure privaretur: nam
sciscito significat sententiam dicito, ac suf- 25
fragium ferto, unde scita plebis. Sed in ea centu-
ria, neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur,
neque centurialis potest esse, quia nemo certus est
eius centuriae. est autem niquis scivit, nisi quis sci-
vit. Ningulus, nullus, ut Ennius lib. II: "qui fer- 30
ro minitere atque in te ningulus < . . . Marcius vates: "ne ningulus> mederi
queat." Niger lapis in Comitio locum funestum
significat, ut ali, Romuli morti destinatum,
sed non usu ob iṇ . . . <Fau->
stulum nutri . . . <Quinc-> 35
tilium avum tụ . . .
cuius familiae . . .
tionem eius. <Nanum Graeci vas aquarium dicunt>
humile et <concavum, quod vulgo vocant situlum>
barbatum. Ap<pellantur inde nani pumiliones> 40
Necem suspica . . .
νέκυν mor<tuum dicunt> . . .
da. Nivem . . . <interpretantur novum ex>
Graeco, qui id νέ<ον dicunt.> . . . <sig->
nificat dap̣ . . . <Nequinates> . . . 45
Narniensis . . .
nis vetero . . .
versus X . . .
Negotium, quod n<on sit otium. Navos a navis celeri->
tate, quae ve<locissima est dicimus.> . . . 50
cuntur noma . . .
unde Cato in ọ . . .
multam vivunt . . .
Cerialibus Capito Si<nnius> . . .
ait, cum vellimus sig . . . 55
libus in Circo mittiṭ . . .
set, plane volumus . . .
quia adeo diligantur fae . . .
prae flamma cum sunt ụ . . .
Novendiales feriae . . . <Tullo> 60
Hostilio rege ex min . . .
is nono die inferre . . .
more Albano lapi . . .
exaudita, ut Albani . . .
rant sacra iam ab his . . . 65
quae missa crate a poe . . .