. . . ṭ 254.1
. . . e
. . . ịẹs
. . . ante
. . . ạḍrum 5
. . . ḷiqui
. . . <Praesagitio dicta est> quod
<praesagire est acute sentire; unde et sagae anus d>ictae,
<quae multa sciunt, et sagaces canes, qui ferarum cubilia> prae-
<sentiunt> . . . X 10
. . . <ap>p̣ella-
. . . ạni eo
. . . Quiri-
. . . ạut le-
. . . itum autem 15
. . . tio ita con-
. . . asi id suffra-
. . . m Santra pro-
. . . <co>llis est porta
. . . <app>ellant, sive quod 20
<ea in collem Quirinalem itur, seu> quod proxime eam sacel-
<lum Quirini est> . . . usurpatio facta
. . . positum est. qui-
. . . ṣidere fertur. Qui-
. . . a; aqua et vino 25
. . . tamen †quidm† curis,
. . . his ei sacra fiant;
. . . satur. ab eiusdem autem
. . . m Curres Sabinae
. . . s armis erat potens. 30
<Quirites, quod est nomen universi po>puli singulare usur-
<pabatur olim, ut indici>o est praeco, qui in funeris
<indictione ita pronuntiare solet:> †illius† Quiris leto datus.
Quirites autem dicti post foedus a Romulo et Tatio
percussum, communionem et societatem populi factam 35
indicant. Quirinalia mense Februario dies,
quo Quirini fiunt sacra: idem stultorum feriae ap-
pellantur, [antequam in eum commigrarent fere
Sabini Curibus venientes post foedus inter Romu-
lum et Tatium] quod qui d<i>em suorum fornacalium sacrorum 40
†cognominant†, eo potissimum rem divinam fa-
ciunt. Quirinalis collis, qui nunc dicitur, olim Agonus
appellabatur, ante quam in eum commigrarent
fere Sabini Curibus venientes post foedus
inter Romulum et Tatium ictum. A quo hanc appel- 45
lationem sortitus est: quamvis existiment quidam,
quod in eo factum sit templum Quirino, ita dictum. Quirina
tribus a Curensibus Sabinis appellationem videtur
traxisse. Quiritium fossae dicuntur, quibus Ancus
Marcius circumdedit urbem, quam secundum ostium 50
Tiberis posuit, ex quo etiam Ostiam. Et quia populi
opera eas fecerat, appellavit Quiritium. Quin-
centum et producta prima syllaba, et per c litte-
ram usurpa<ba>nt antiqui; quod postea levius visum
est, ita ut nunc dicimus, pronuntiari. Qui patres, 55
qui conscripti vocati sunt in Curiam? Quo tempore
regibus Urbe expulsis, P. Valerius consul propter
inopiam patriciorum ex plebe adlegit in nume-
rum senatorum C et LX et IIII, ut expleret
numerum senatorum trecentorum et duo gene- 60
ra appellaret [esse]. Quispiam quin significet ali-
quis, et quaepiam aliquae, similiterque alia eiusdem
generis, ut dubium non est, ita [ut] unde sequens
pars eius coeperit, inveniri non potest. Quin-
quatrus appellari quidam putant a numero 65
dierum, qui †fere his† celebrantur. Quod scilicet errant
tam hercule, quam qui triduo Saturnalia, et totidem
diebus Competalia; nam omnibus his singulis diebus fi- 257.1
unt sacra. Forma autem vocabuli eius, exemplo mul-
torum populorum Italicorum enuntiata est, quod post diem
quintum iduum est is dies festus, ut aput Tuscula-
nos Triatrus, et Sexatrus, et Septematrus, et 5
Faliscos Decimatrus. Minervae autem dicatum eum
diem existimant, quod eo die aedis eius in Aventino
consecrata est. Quinquertium vocabant an-
tiqui, quem Graeci πένταθλον; ut indicat ver-
sus hic: "omnis aequalis vincebat quinquertio." 10
Livius quoque ipsos athletas sic nominat: "quin-
quertiones praeco in medium vocat." Quisquiliae
dici putantur, quicquid ex arboribus minutis sur-
culorum foliorumve cadit: velut quicquidcadiae.
Caecilius: "quisquilias volantis, venti spolia memo- 15
rant: i modo"; et Novius in Togularia: "abi de-
turba te saxo, homo non quisquiliae. quid est?" Quin-
tipor servile nomen frequens aput antiquos
erat, a praenomine domini ductum, ut Marci-
por, Gaipor; quamvis sint, qui a numero natorum 20
ex ancilla quinto loco dictum putent. Quippe
significare quidni testimonio est Ennius lib.
XL: "quippe solent reges omnes in rebus secundis."
Idem lib. XVI: "quippe vetusta virum non est
satis bella moveri." Item alii conplures. Quia- 25
nam pro quare, et cur, positum e<s>t apud anti-
quos, ut Naevium in carmine Punici belli: "sum-
me deum regnator, quianam †genus isti†?" et in
Satyra, [quianam genus isti. et in satyra]: "quianam Sa-
turnium populum pepulisti?" et Ennium in lib. VII: 30
"quianam dictis nostris sententia flexa est?" Quid
nisi †usurparise† antiquos, testis est Afra-
nius in Epistula: "Me auctore mater abstinebis. quid
nisi?" Quietalis ab antiquis dicebatur Orcus.
Quint<ia prata> . . . 35
sibị . . .
agr . . .
sen . . .
Cinci<nnat> . . .
rif̣ịc̣ . . . 40
pec . . .
sis; . . .
vos . . .
quod eo . . . <Quintiliani Luperci>
appel . . . 45
est lu . . .
Luperci . . .
Romuli . . .
et Quinctiḷị . . .
quorum nuṃ . . . <ho-> 50
noris gratia ẹ . . . <Quin->
tanam classem . . .
rex distributa . . .
fecit, cum eas orḍ . . . <cau->
sam de capite . . . 55
nihil praeter se h . . . <Lu->
cilius sic meminit: "quod . . .
adeptus." Querque<ram> . . .
nam quidam querc . . .
arboris, cum gra . . . 60
ingentem evadat . . .
Opillus frigidam a . . .
tem. Santra eam ex G<raeco> . . .
rem eiusmodi κά<ρκαρον dicunt, unde dictum esse>
etiam carcerem; Plau<tum in Frivolaria: "is mihi> 65
erat bilis querquẹ<ra, tussis"; Lucilium . . .>
"iactans me ut feb<ris querquera"> . . .
ret alibi: "querquer<a consequitur capitisque dolores.">
<Quadruplatorem dictum ait Aelius G>ạllus 258.1
<qui eo quaestu se tuebatur, ut eas res perse>que-
<retur, quarum ex legibus quadrupli erat> ạctio
. . . ṇibus
. . . ṃẹṇta 5
. . . <testimo>ṇio est
. . . ạbant
. . . ab eo
. . . ẹs in
. . . f̣ectis 10
. . . que licto-
. . . populo
. . . tia ca-
. . . ọmen legum
. . . populi do- 15
. . . <Q. R. C. F. Quandoc Rex co>ṃitia sit
<fas> . . . ṇ honorem
. . . menstruis scrip-
. . . Rege dicuntur.
. . . <scriptori>bus traditae sunt. 20
. . . r pars ante
. . . Posterior
. . . si quis alius pro Rege
. . . <pon>tifex, tum is dies
. . . <Q. S. D. F. Quandoc ste>rcus delatum fas, eo- 25
<dem modo in fastis notatur di>es, qui talis est, ut
<aedis Vestae purgetur, s>tercusque in alvum ca-
. . . cum id factum sit,
. . . ṭa. Quaestores
<dicebantur, qui quaererent de rebus> capitalibus, unde 30
<iidem etiam in XII quaestores parri>cidi appellantur.
<Quando cum gravi voce pro>nuntiatur, significat
<quoniam; acuta est temporis adverbium,> ut Plautus in Me-
<naechmis ait: "Ideo quia> mensam, quando edo,
detergeo." et in Pseudolo: "Dabo, quando erit. du- 35
cito, quando habebis." et Ennius lib. XVI: "Nox quan-
do mediis signis praecincta volabit." In XII
quidem cum c littera ultima scribitur, idemque sig-
nificat. Quadrata Roma in Palatio ante
templum Apollinis dicitur, ubi reposita sunt, quae 40
solent boni ominis gratia in urbe condenda
adhiberi, quia saxo †minitus† est initio in speciem
quadratam. Eius loci Ennius meminit cum ait: "et †quis est
erat† Romae regnare quadratae." Quadrur-
bem Athenas Accius appellavit, quod †si† ex IIII 45
urbibus in unam domicilia contulerunt, Braurone,
Eleusine, Piraeo, Sunio. Quaeso, ut significat
idem quod rogo, ita quaesere ponitur ab antiquis
pro quaerere, ut est apud Ennium lib. II: "Ostia mu-
nita est; idem loca navibus pulchris munda 50
facit, nautisque mari quaesentibus vitam"; et in
Cresphonte: "ducit me uxorem liberorum sibi
quaesendum gratia"; et in Andromeda: "liberum quae-
sendum causa familiae matrem tuae." Quadran-
ta<l> vocabant antiqui, quam ex Graeco amphoram 55
dicunt, quod vas pedis quadrati octo et XL ca-
pit sextarios. Plautus in Curculione: "Anus haec si-
tit. quantillum sitit? Modica est, capit qua-
drantal"; et Cato contra Oppium: "Vinum redemis-
ti, praedia pro vini quadrantalibus sexaginta in †pul- 60
li† dedisti, vinum non dedisti." Quaxare ranae
dicuntur, cum vocem mittunt. Quartarios ap-
pellabant antiqui muliones mercennarios,
quod quartam partem quaestuus capiebant. Lucili-
us: "Porro homines nequam, malus ut quarta- 65
rius, cippos †colligere omnes." Quatenus signifi-
cat, qua fine, ut hactenus, hac fine; at quatinus,
quoniam. Sed antiqui quatenoc dicebant, ut Sci-
pio Africanus in ea oratione, quam scribsit post quam 261.1
ex Africa rediit: "uti negotium natum erat, quate-
noc castra nostra ita munita erant, ut posses
partem exercitus abducere." Quamde pro quam
usos esse antiquos, cum multi veteres testimonio 5
sunt, †tamen huius† in primo: "Iuppiter, ut muro
fretus magis quamde manus †impe† . . . secundo: "quan-
de tuas omnes legiones, ac popularis." et Lucre-
tius: "clarus ob obscuram linguam magis inter in-
anes, quamde gravis inter Graios, qui vera requirunt." 10
Quam mox, significat quam cito; sed si per se ponas
mox, significabit paullo post, vel postea.
Quatere, suspensum et vicinum rei alicuius mo-
tum significat, non, ut Verrius putat, ferire;
cum id ipsum verbum concutere ex praepositione, 15
quae est con et quatere sit conpositum; quas-
sare autem est saepe quatere. Querquetula-
nae virae putantur significari nymphae prae-
sidentes querqueto virescenti, quod genus silvae
iudicant fuisse intra portam, quae ab eo dic- 20
ta sit Querquetularia. Sed feminas antiqui,
quas †sciens† dicimus, viras appellabant; unde
adhuc permanent virgines et viragines. Ques
antiqui dixerunt; inde declinatum remanet da-
tivo casu, quibus; nam qui adhuc item qui<s> facit, ut isti 25
istis, illi illis. "Qui hoc censetis, illuc transi-
te, qui alia omnia, in hanc partem." his verbis praeit o-
minis videlicet causa, ne dicat, "qui non censetis."
"Quot servi tot hostes", in proverbio est, de quo
Sinnius Capito existimat errorem hominibus 30
intervenisse praepostere plurimis enunti-
antibus; veri enim similius esse dictum initio, quot
hostis, tot servi, tot captivi fere ad servi-
tutem adducebantur. Unde etiam mancipia, nec
sane . . . 35
seru . . .
eptisị . . .
rint . . .
gia tẹ . . .
turbatạ . . . 40
rent . . .
unciị . . .
Sinniu . . .
ut persiụ . . .
nificaṛ . . . 45
omnibus ạ . . . <an->
cillae uạ . . .
omnis un . . .
me part . . . <re->
gula, sed u . . . 50
saltius fixịṭ . . .
fer[r]endum quod . . .
Quoniam significat <non solum id quod quia, sed>
apud antiquos <etiam id quod postquam; hac videli->
cet de causa, quam . . . 55
qui significationem . . . <Quod significat>
etiam aliquid praeter<quam quod in usu fere est, et Graeci>
dicunt τι. Quin . . .
bantur, qui lustrum con . . .
ari coeptos. Quin<que genera signorum observant> 60
augures publici: ex̣ <caelo, ex avibus, ex tripudis,>
ex quadripedibus, ex <diris> . . .
Rufuli tribuni mil<itum appellabantur, quos>
consul faciebat, n<on populus; de quorum iure quod>
Rutilius Rufus leg<em tulerit> . . . 65
modis; sic enim eleva . . .
bant hi qui populi suffr<agi> . . . <Rufuli a>
cognomine Rutili a<c post Rutili sunt vocati.>