Domino meo Antonino Augusto
  Quid? Ego ignoro ea te mente Alsium isse, ut animo morem 3.1.1
gereres ibique ludo et ioco et otio libero per quadriduum uni-
versum operam dares? Nec dubito quin te ad ferias in secessu
maritimo fruendas ita compararis: in sole meridiano ut somno
oboedires cubans, deinde Nigrum vocares, libros intro ferre iuberes; 5
mox, ut te studium legendi incessisset, aut te Plauto expolires aut
Accio expleres aut Lucretio delenires aut Ennio incenderes, in
horam ist<ic> Musarum propriam quintam; re<dires> inde
libris .....eres diss..... mitteres, Ciceronis si sermonis ad te
detulisset, audires; inde vi<ae> quantum pote <ad> litus 10
pergeres et raucas paludes ambires; <tum> vel, si videretur,
aliquam navem conscenderes vel aethere tranquillo in altum por-
tisculorum et remigum visu audituque oblectares; actutum inde
balneas peteres, corpus ad sudorem uberem commoveres, convi-
vium deinde regium agitares concheis omnium generum, Plautino 15
"piscatu hamatili, ut ille ait, et saxatili", altilibus veterum sagi-
narum, matteis pomis bellariis crustulis vinis felicibus calicibus
perlucidis sine delatoria nota.
  Quid hoc verbi sit, quaeras fortasse; accipe igitur. Ut homo 2.1
ego multum facundus et Senecae Annaei sectator Faustiana
vina de Sullae Fausti cognomento 'felicia' appello; calicem vero
'sine delatoria nota' cum dico, sine puncto dico. Neque enim
me decet, qui sim tam homo doctus, volgi verbis Falernum vinum 5
aut calicem acentetum appellare. Nam qua te dicam gratia Alsium,
maritimum et voluptarium locum et, ut ait Plautus, "locum lu-
bricum" delegisse, nisei ut bene haberes genio utique verbo vetere
faceres animo "volup"? Qua, malum! "volup"? Immo, si dimi-
diatis verbis verum dicendum est, uti tu animo faceres "vigil" 10
(vigilias dico) aut ut faceres "labo" aut ut faceres "mole" (labores
et molestias dico). Tu umquam volup? Volpem facilius quis tibi
quam voluptatem conciliaverit.
  Dic, oro te, Marce, idcircone Alsium petisti, ut in prospectu 3.1
maris esurires? Quid? Tu Lorii te fame et siti et negotiis agendis
adfligere nequibas? In apopsi * * * iucundiores tibi esse videntur.
Memini me ad <vos> * * * pueros in balneis esse * * * rescribas
* * * liber * * * te non * * * per * * * quis * * * favor * * * ne * * * beat * * * gra- 5
vi * * * Mare ipsum aiunt, ubi alcedonia sint, fieri feriatum. An al-
cedo cum pullis suis tranquillo otio dignior est quam tu cum tuis
liberis? ..................................................
.................................................. <v>e-
ter<es tyra>nnos. 10
  At enim res plane iam postulat, num <studium>? num 4.1
laborem? num <vigilias>? num <m>u<nera>? Quis arcus
perpetuo intenditus? Quae fides perpetuo substrictae sunt? Oculi
conivendo .................................................
........ durant, qui uno obnixi obtutu interissent. Hortus qui 5
crebro pangitur, ope stercoris indiget, herbas et holuscula nihili
procreat; frumento vero et solidis frugibus requietus ager deligitur;
ubertas soli otio paratur.
  Quid maiores vestri, qui rem p. et imperium Romanum mag- 5.1
nis auctibus auxerunt? Proavus vester summus bellator tamen
histrionibus interdum sese delectavit et praeterea potavit satis
strenue; tamen eius opera populus Romanus in triumphis mulsum
saepius bibit. Avom item vestrum, doctum principem et navom 5
et orbis terrarum non regendi tantum, sed etiam perambulandi
diligentem, modulorum tamen et tibicinum studio devinctum fuisse
scimus et praeterea prandiorum opimorum esorem optimum fuisse.
Iam vero pater vester, divinus ille vir, providentia pudicitia fru-
galitate innocentia pietate sanctimonia omnis omnium principum 10
virtutes supergressus, tamen et palaestram ingressus et hamum
instruxit et scurras risit.
  Nihil de Caio Caesare dico acerrimo Cleopatrae hoste, nihil 6.1
de Augusto Liviae viro. Romulum ipsum urbis huius conditorem,
cum hostium ducem manu comminus conserta obtruncavit cum-
que spolia opima Feretrio vexit, scilicet tenui victu usum putas?
Profecto neque esuriens quisquam neque abstemius animum in- 5
duxisset virgines adultas de spectaculis rapere. Quid? Numa senex
sanctissimus nonne inter liba et decimas profanandas et suovetau-
rilia mactanda aetatem egit epulorum dictator, cenarum libator,
feriarum promulgator? Saturatum et feriatum dico e<u>m.
N<um tu>esurialis ferias celebras? Nec Chrysippum tuum 10
praeteribo, quem quotidie ferunt madescere solitum. Et pleraque
........ <posci habebo> ........... Socratem ............
.. <ex Soc>raticorum sumposiis et dialogis et epistulis existimes
hominem multum scitum et facetum fuisse, Socratem intelleges
Aspasiae discipulum, Alcibiadi magistrum. 15
  Iam si bellum indixtei ludo otio satietati voluptati, at tu 7.1
dormi saltem, quantum libero homini satis est. Intensius ad su-
premam ................. in .......... ad luminis ........
........... An tandem si ignem de caelo nemo surrupuisset,
sol non esset tibi satis ad iudicandum? Ne cum animo tuo reputes 5
cotidiano te mendacio adstringi, cum te diem cognitioni dare ais
et nocte cognoscis, tum sive condemnes sive absolvas mendax
futuru<s>. Si quempiam condemnas, 'parum cavisse videtur'
ais: istuc quidem, si lucernae removeantur, nihil videri poterit.
  At tu, obsecro, vel ioco vel serio te exorari a me patere, ne 8.1
te somno defraudes utique terminos diei et noctis serves. Agere de
finibus <nondum divisi>s deos claros et nobiles Vesperum et
Luciferum puta. Utrique demonstrationem sui queique limitis
ostendunt. Horum cognitioni interesse postulat Somnus, nam se 5
qui<u>sque adfinem esse negotio et adtingi iniuria ait. Vellem
autem tantum mihi vigoris aut studii adesse, quantum adfuit cum
illa olim nugalia conscripsi 'Laudem Fumi et Pulveris'. Ne ego
somni laudem ex summis opibus conscripsissem! Nunc quoque,
si tibi fabulam brevem libenti est audire, audi. 10
  Iovem patrem ferunt, cum res humanas a primordio con- 9.1
deret, aevum vi<tae> medium uno ictu percussum in duas partis
undique paris diffidisse: partem alteram luce, alteram tenebris
amicisse, diem noctemque appellasse, noctique otium, diei negotium
tradidisse. Tum Somnus necdum natus erat et omnes pervigiles 5
aetatem agebant; sed quies nocturna vigilantibus pro somno ....
erat promulgata. Paulatim deinde, ut sunt ingenia hominum
inquieta et agitandi ac turbandi cupida, noctes diesque negotiis
exercebant, horam otio nullam inpertibant. Tum Iovem ferunt,
ubi iam iurgia et vadimonia nocturna sisti et noctes quoque 10
comperendinari videat, cum corde suo agitasse de suis ger-
manis fratribus unum praeficere, qui nocti atque otio hominum
curaret. Neptunum multas et graves curas maritumas causatum,
ne fluctus terras totas cum montibus obruerent neve coorti venti
cuncta funditus percellerent, silvas et sata radicitus haurirent. 15
Ditem quoque Patrem causatum multa opera multaque cura tem-
pla infera aegre coerceri, amnibus et paludibus et stagnis Stygiis
Acheruntem aegre commoeniri, canem denique custodem appo-
suisse umbris territandis, quae aufugere ad superos cuperent, ei-
que cani trinas latrandi fauces ac trinos hiatus trina<s>que 20
dentium formidines addidisse.
  Tum Iovem deos alios percontatum animadvertisse gratiam 10.1
vigiliae aliquantum pollere; Iunonem plerosque partus nocturnos
ciere; Minervam artium atque artificum magistram multum vi-
gilari velle; Martem nocturnas eruptiones et insidias muta re iu-
vare; Venerem vero et Liberum multo maxime pernoctantibus 5
favere. Capit tum consilium Iuppiter Somni procreandi eumque
in deum numerum adsciscit, nocti et otio praeficit eique claves
oculorum tradit. Herbarum quoque sucos, quibus corda hominum
Somnus sopiret, suis Iuppiter manibus tempe<ra>t: securitatis
et voluptatis herbae de caeli nemore advectae, de Acheruntis au- 10
tem prateis leti herba petita. Eius leti guttam unam aspersisse
minimam, quanta dissimulantis lacrima esse solet.
  Hoc, inquit, suco soporem hominibus per oculorum repa- 11.1
gula inriga: cuncti quibus inrigaris ilico fusi procumbent, artu-
<bus> mortuis immobiles iacebunt. Tum tu ne timeto, nam vivent
et paulo post, ubi evigilaverint, exsurgent.
  Post id Iuppiter alas non ut Mercurio talares, sed ut Amori 12.1
umeris exaptas Somno adnexuit: Non enim te solis ac talari
ornatu ad pupulas hominum et palpebras incurrere oportet cur-
ruli strepitu et cum fremitu equestri, sed placide et clementer
pinnis teneris in modum hirundinum advolare nec ut columbae 5
alis plaudere.
  Ad hoc, quo iucundior hominibus Somnus esset, donat ei 13.1
multa somnia amoena, ut, quo studio quisque devinctus esset,
ut histrionem in somnis fautor spectaret, ut tibicinem audiret,
ut aurigae agitandi <spatium> monstraret, milites somn<i>o
vincerent, imperatores somnio triumpharent, peregrinantes somnio 5
redirent. Ea somnia plerumque ad verum convertunt.
  Igitur, Marce, si quo tibi somnio hinc opus est, censeo libens 14.1
dormias tantisper dum quod cupis quaque exoptas vigilanti tibi
optingat.