Antonino Augusto Fronto
  Seni huic et, ut tu appellas, magistro tuo bona salus bonus 1.2.1.1
annus bona fortuna res omnis bona, quae tu scribis, ea te mihi
ab dis die tibi sollemnissimo natali meo precatum: omnia mihi
ista in te tuoque fratre sita sunt, Antonine meo cordi dulcissime,
quos ego postquam cognovi meque vobis transdidi, nihil umquam 5
prae vobis dulcius habui neque habere possum; tametsi alios annos
totidem de integro quantum vixi vivam. Hoc igitur unum coniunc-
tis precibus ab deis precemur, uti vos incolumes et florentes et
rei p. familiaeque vestrae prospere potentes aetatem longam de-
gatis. Nec quicquam est praeterea, quod ego tantopere vel ab deis 10
vel a forte fortuna vel a vobis ipsis impetratum cupiam, quam
ut vestro conspectu et adfatu vestrisque tam iucundis litteris frui
quam mihi diutissime liceat; eique ego rei, sei fieri possit, repue-
rascere opto.
  Nam quod ad ceteras res alioqui adtinet, sat vitae est. 2.1
Video te, Antonine, principem tam egregium quam speravi; tam
iustum, tam innocentem quam spopondi; tam gratum populo
Romano et acceptum quam optavi; tam mei amantem quam ego
volui; tam disertum quam ipse voluisti. Nam ubi primum coepisti 5
rursum velle, nihil offuit interdum noluisse. Fieri etiam vos co-
tidie facundioreis video et exulto quasi adhuc magister. Nam
quom omnis virtutes vestras diligam et amplectar, fateor tamen
praecipuum me et proprium gaudium ex eloquentia vestra capere.
Itidem ut parentes, cum in voltu liberum oris sui lineamenta di- 10
noscunt, ita ego cum in orationibus vestris vestigia nostra<e>
sectae animadverto, γέγηθε δὲ φρένα Λήτω: meis enim verbis
exprimere vim gaudi mei nequeo.
  Nec te recordatio ista urgeat nec omnino angat, quod tibi 3.1
conscius es non perpetuam operam eloquentiae dedisse. Nam ita
res habet: qui magno ingenio praeditus recta via ad eloquentiam
a principio inductus atque institutus fuerit, tametsi interdum con-
cessarit aut restiterit, ubi primum progredei denuo et pergere visum 5
erit, coeptum illud iter confecerit setius fortasse aliquo, minus
tamen nihilo. Crede autem hoc mihi omnium hominum, quos ego
cognoverim, uberiore quam tu sis ingenio adfectum comperisse
me neminem; quod quidem ego magna cum lite Victorini nostri
et magna eius cum bile adiurare solebam, cum eum adspirare ad 10
pulchritudinem ingeni tui posse negarem. Tum ille meus Rusticus
Romanus, qui vitam suam pro unguiculo tuo libenter dediderit
atque devoverit, de ingenio tamen invitus et tristis aegre conce-
debat.
  Unum tibi periculum fuit, Antonine, idem quod omnibus 4.1
qui sublimi ingenio extiterunt, ne in verborum copia et pulchri-
tudine clauderes; quanto enim ampliores sententiae creantur,
tanto difficilius verbis vestiuntur; nec mediocriter laborandum
est ne procerae illae sententiae male sint amictae neve indecorius 5
cinctae neve sint seminudae.
  Meministin eius orationis tuae, quam vixdum pueritiam 5.1
egressus in senatu habuisti? in qua cum imagine utriculi ad exem-
plum adcommodandum usus esses, anxie verebare, ne parum pro
loci et ordinis dignitate τὴν εἰκόνα usurpasses, meque primam illam
longiusculam ad te epistulam scripsisse qua id, quod res est, augu- 5
rabar, magni ingeni signum esse ad eius modi sententiarum pericula
audaciter adgredi, sed quod eo opus esset, tuo te studio et non
nulla nostra opera adsecuturum, ut digna tantis sententiis ver-
borum lumina parares; quod nunc vides provenisse et, quamquam
non semper ex summis opibus ad eloquentiam velificaris, tamen 10
sipharis et remis te tenuisse iter, atque ut primum vela pandere
necessitas impulit, omnis eloquentiae studiosos ut lembos et ce-
locas facile praetervehi.
  Haec ut scriberem productus sum proxuma epistula tua, qua 6.1
scripsisti exolescere paulatim quaecumque didicisses; mihi autem
nunc cum maxime florere quae didicisti atque adolescere videntur.
An parum animadvertis, quanto studio quantoque favore et volup-
tate dicentem te audiat senatus populusque Romanus? Et spon- 5
deo, quanto saepius audierit, tanto flagrantius amabit, ita multa
et grata sunt ingeni et oris et vocis et facundiae tuae delenimenta.
Nimirum quisquam superiorum imperatorum (imperatoribus enim
te comparare malo, ne viventibus compararem) quisquam illorum
his figurationibus uteretur, quae Graeci schemata vocant? Ne lon- 10
gius repetam, vel proximo senatu, cum Cyzicenorum gravem causam
commemorares, ita orationem tuam figurasti, quam figuram Graeci
παράλειψιν appellant, ut praetereundo tamen diceres et dicendo
tamen praeterires. In quo multa simul laudanda sunt: primum
hoc te doctissime perspexisse sociorum graves aerumnas non per- 15
petua neque recta aut prolixa oratione exaggerandas, indicandas
tamen esse inpensius, ut digni senatus misericordia et auxilio vide-
rentur; deinde ita breviter rem omnem atque ita valide elocutus
es, ut paucissimis verbis omnia, quae res posceret, continerentur,
ut non ocius aut vehementius terra urbem illam quam animos 20
audientium tua oratio moverit. Ecquid adgnoscis formam senten-
tiae Tullianae: ut non ocius aut vehementius terra urbem illam
quam animos audientium tua oratio moverit? 'Ut quisque amore
quempiam deperit, eius etiam naevolos saviatur'.
  Sed mihi crede amplissimum te iam tenere in eloquentia 7.1
locum brevique summum eius cacumen aditurum, locuturumque
inde nobiscum de loco superiore, nec tantulo superiore, quanto
rostra foro et comitio excelsiora sunt, sed quanto altiores antemnae
sunt prora vel potius carina. Praecipue autem gaudeo te verba 5
non obvia arripere, sed optima quaerere. Hoc enim distat summus
orator a mediocribus, quod ceteri facile contenti sunt verbis bonis,
summus orator non est bonis contentus, si sint ulla meliora.
  Sed haec certo loco ac tempore pluribus vel scribemus ad 8.1
te vel coram conloquemur. Ut voluisti, domine, et ut valetudo
mea postulabat, domi mansi, tibique sum precatus, ut multos
dies natales liberum tuorum prospere celebres. Pullo nostro tussi-
culam sedaverit et dies clementior et nutrix eius, si cibis aptioribus 5
vescatur, omnia enim remedia atque omnis medelae fovendi in-
fantium faucibus in lacte sunt sitae.
  In oratione tua Cyzicena, cum deos precareris, "et si fas est, 9.1
obsecro" addidisti, quod ego me non memini legisse. Obsecrari
enim et resecrari populus aut iudices solebant' sed me forsitan
memoria fugerit: tu diligentius animadvertito.
  Me quoque tussicula vexat et manus dexterae dolor, medio- 10.1
cris quidem, sed qui a rescribenda longiore epistula inpedierit;
dictavi igitur.
  Quoniam mentio παραλείψεως habita est, non omittam quin 11.1
te impertiam quod de figura ista studiosius animadverterim,
neque Graecorum oratorum neque Romanorum, quos ego legerim,
elegantius hac figura usum quemquam quam M. Porcium in ea
oratione, quae 'De sumptu suo' inscribitur, in quas ic ait: "Iussi 5
caudicem proferri, ubi mea oratio scripta erat de ea re, quod
sponsionem feceram cum M. Cornelio. Tabulae prolatae: maiorum
bene facta perlecta; deinde quae ego pro re p. fecissem leguntur.
Ubi id utrumque perlectum est, deinde scriptum erat in oratione:
'Numquam ego pecuniam neque meam neque sociorum per am- 10
bitionem dilargitus sum.' 'Attat, noli noli <s>cribere', inquam,
'istud: nolunt audire'. Deinde recitavit: 'Numquam praefectos
per sociorum vestrorum oppida inposivi, qui eorum bona liberos
diriperent.' 'Istud quoque dele: nolunt audire; recita porro.'
'Numquam ego praedam neque quod de hostibus captum esset 15
neque manubias inter pauculos amicos meos divisi, ut illis eriperem
qui cepissent.' 'Istuc quoque dele: nihil <e>o minus volunt
dici; non opus est recitato.' 'Numquam ego evectionem datavi,
quo amici mei per symbolos pecunias magnas caperent'. 'Perge
istuc quoque uti cum maxime delere.' 'Numquam ego argentum 20
pro vino congiario inter apparitores atque amicos meos disdidi
neque eos malo publico divites feci.' 'Enim vero usque istuc ad
lignum dele.' Vide sis, quo loco re<s> p. siet, uti quod rei p.
bene fecissem, unde gratiam capiebam, nunc idem illud memorare
non audeo, ne invidiae siet. Ita inductum est male facere inpoene, 25
bene facere non inpoene licere."
  Haec forma παραλείψεως nova nec ab ullo alio, quod ego 12.1
sciam, usurpata est. Iubet enim legi tabulas et quod lectum sit,
iubet praeteriri. A te quoque novom factum, quod principium
orationis tuae figura ista exorsus es; sicut multa alia nova et
eximia facturum te in orationibus tuis certum habeo: ita egregio 5
ingenio natus es.