INSTITVTIONVM EPITOME
LIBER PRIMVS
TITVLVS I
DE STATV HOMINVM
  Gaii Institutionum liber primus dicit omnes homi- 1.1.pr.1
nes aut liberos esse, aut seruos. Sed ex his ipsis, qui
liberi sunt, alios esse ingenuos, alios libertinos. Inge-
nuos, qui ingenui nati sunt: libertinos, qui pro iusta
seruitute manumissi liberi fiunt. Ingenuorum omnium 5
unus status est: libertorum uero ideo non unus est,
quia tria sunt genera libertatum: quia liberti aut ciues
Romani sunt, aut Latini, aut dediticii. Tamen, qui
ciues Romani sint, qui Latini, qui dediticii, breuiter
explanandum est. 10
Ciues Romani sunt, qui his tri- 1.1
bus modis, id est testamento aut in ecclesia aut ante
consulem fuerint manumissi.
Latini sunt, qui aut 2.1
per epistulam aut inter amicos aut conuiuii adhibitione
manumittuntur.
Dediticii uero sunt, qui post ad- 3.1
missa crimina suppliciis subditi et publice pro crimini-
bus caesi sunt, aut in quorum facie uel corpore quae-
cumque indicia aut igne aut ferro impressa sunt, et
ita impressa sunt, ut deleri non possint. Hi si manu- 5
missi fuerint, dediticii appellantur.
Sed inter haec 4.1
tria genera libertatum ideo ciues Romani meliorem
statum habent, quia et testamenta facere et ex testa-
mento quibuscumque personis succedere possunt: nam
Latini et dediticii nec testamenta condere, nec sibi ex 5
testamento aliorum aliquid dimissum possunt ullate-
nus uindicare. Tamen Latini certis rebus priuilegium
ciuium Romanorum libertatem consequi possunt. De-
diticii uero nulla ratione possunt ad ciuium Romano-
rum libertatem ordinis beneficio peruenire. Nam La- 10
tini patronorum beneficio, id est, si iterum ab ipsis
aut testamento aut in ecclesia aut ante consulem
manumittantur, ciuium Romanorum priuilegium con-
sequuntur.
Non tamen omnes domini seruos suos 5.1
manumittere possunt. Nam si aliquis multa debita
habeat, cuius substantia creditoribus teneatur obnoxia,
si in fraudem creditoris sui seruos suos manumittere
uoluerit, collata manumissio non ualet. 5
Aut si liber- 6.1
tus ciuis Romanus liberos non habuerit et in fraudem
patroni sui seruos suos manumittat, similiter data ma-
numissio non ualebit.
Praeterea minor quicumque 7.1
uiginti annorum dominus libertatem seruo dare non
potest; nisi forte tantum minor manumissor, cui pater
suus et mater a patrono donati sunt, eosdem manu-
mittat, aut certe paedagogum aut collactaneum ma- 5
numittat. Nam quamlibet dominus, id est quatuor-
decim annos egressus, testamentum facere possit et
heredem instituere et legata relinquere, libertatem ta-
men seruis non potest in hac aetate conferre.