TITVLVS II
DE NVMERO SERVORVM TESTAMENTO
MANVMITTENDORVM
  Constitutum est, quantum seruorum numerum te- 1.2.pr.1
stamento de quanta familia liceat manumitti, hoc
ordine: ut, si quis duos seruos habet, ambos manumit-
tere possit; qui uero tres, duos testamento manumit-
tat; qui quatuor, similiter duos; qui sex, tres; qui 5
octo, quatuor: qui decem, quinque; qui undecim, duo-
decim, tredecim, quatuordecim, quindecim, sedecim,
decem et septem, similiter quinque: qui decem et octo,
sex: et ab hoc numero usque ad triginta tertiam par-
tem manumittere liceat; qui amplius quam triginta 10
habuerit usque ad centum, quartam partem de numero
seruorum manumittere potest: qui uero plures quam
centum habuerit, quintam partem manumittere potest.
Sed hoc statutum est, ut de quamlibet grandi familia
nulli amplius quam centum, testamento manumittere 15
liceat.
Nam qui uoluerit aut in ecclesia, aut ante 1.1
consulem, aut inter amicos, aut per epistolam manu-
mittere, potest his manumissionibus omnem familiam
iugo seruitutis absoluere.
Nam si aliquis testamento 2.1
plures manumittere uoluerit, quam quot continet nu-
merus supra scriptus, ordo seruandus est, ut illis tan-
tum libertas ualeat, qui prius manumissi sunt, usque
ad illum numerum, quem explanatio continet supe- 5
rius comprehensa: qui uero postea supra constitutum
numerum manumissi leguntur, in seruitute eos certum
est permanere. Quod si non nominatim serui uel ancil-
lae in testamento manumittantur, sed confuse omnes
seruos suos uel ancillas is, qui testamentum facit, libe- 10
ros facere uoluerit, nulli penitus firma esse iubetur hoc
ordine data libertas; sed omnes in seruili conditione,
qui hoc ordine manumissi sunt, permanebunt. Nam et
si ita in testamento seruorum manumissio adscripta
fuerit, id est in circulo, ut qui prior, qui posterior 15
nominatus sit, non possit agnosci, nulli ex his liber-
tatem ualere manifestum est, si agnosci non potest,
qui prior, qui posterior fuerit manumissus.
Nam si 3.1
aliquis in aegritudine constitutus in fraudem huius
legis facere uoluerit testamentum, sed epistolis aut
quibuscumque aliis rebus seruis suis pluribus, quam
per testamentum licet, conferre uoluerit libertates, et 5
sub tempore mortis hoc fecerit, hi, qui prius manu-
missi fuerint, usque ad numerum superius constitutum
liberi erunt: qui uero post statutum numerum manu-
missi fuerint, serui sine dubio permanebunt.
Nam si 4.1
incolumis quoescunque diurso tempore manumisit, inter
eos, qui per testamentum manumissi sunt, nullatenus
computentur.