C. PLINIVS CORNELIANO SVO S.
  Euocatus in consilium a Caesare nostro ad Centum Cellas 6.31.1.1
(hoc loco nomen), magnam cepi uoluptatem. Quid enim 2.1
iucundius quam principis iustitiam grauitatem comitatem
in secessu quoque ubi maxime recluduntur inspicere? Fue-
runt uariae cognitiones et quae uirtutes iudicis per plures
species experirentur. Dixit causam Claudius Ariston princeps 3.1
Ephesiorum, homo munificus et innoxie popularis; inde
inuidia et a dissimillimis delator immissus, itaque absolutus
uindicatusque est.
  Sequenti die audita est Gallitta adulterii rea. Nupta haec 4.1
tribuno militum honores petituro, et suam et mariti digni-
tatem centurionis amore maculauerat. Maritus legato con-
sulari, ille Caesari scripserat. Caesar excussis probationibus 5.1
centurionem exauctorauit atque etiam relegauit. Supererat
crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars
ultionis; sed maritum non sine aliqua reprehensione patientiae
amor uxoris retardabat, quam quidem etiam post delatum 5
adulterium domi habuerat quasi contentus aemulum re-
mouisse. Admonitus ut perageret accusationem, peregit 6.1
inuitus. Sed illam damnari etiam inuito accusatore necesse
erat: damnata et Iuliae legis poenis relicta est. Caesar et
nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris
sententiae adiecit, ne omnes eius modi causas reuocare ad se 5
uideretur.
  Tertio die inducta cognitio est multis sermonibus et uario 7.1
rumore iactata, Iuli Tironis codicilli, quos ex parte ueros esse
constabat, ex parte falsi dicebantur. Substituebantur crimini 8.1
Sempronius Senecio eques Romanus et Eurythmus Caesaris
libertus et procurator. Heredes, cum Caesar esset in Dacia,
communiter epistula scripta, petierant ut susciperet co-
gnitionem. Susceperat; reuersus diem dederat, et cum ex 9.1
heredibus quidam quasi reuerentia Eurythmi omitterent
accusationem, pulcherrime dixerat: 'Nec ille Polyclitus est
nec ego Nero.' Indulserat tamen petentibus dilationem, cuius
tempore exacto consederat auditurus. A parte heredum 10.1
intrauerunt duo omnino; postulauerunt, omnes heredes
agere cogerentur, cum detulissent omnes, aut sibi quoque
desistere permitteretur. Locutus est Caesar summa grauitate 11.1
summa moderatione, cumque aduocatus Senecionis et Eu-
rythmi dixisset suspicionibus relinqui reos, nisi audirentur,
'Non curo' inquit 'an isti suspicionibus relinquantur, ego
relinquor.' Dein conuersus ad nos: 'Ἐπιστήσατε quid facere 12.1
debeamus; isti enim queri uolunt quod sibi licuerit non
accusari.' Tum ex consilii sententia iussit denuntiari heredi-
bus omnibus, aut agerent aut singuli adprobarent causas non
agendi; alioqui se uel de calumnia pronuntiaturum. 5
  Vides quam honesti, quam seueri dies; quos iucundissimae 13.1
remissiones sequebantur. Adhibebamur cotidie cenae; erat
modica, si principem cogitares. Interdum acroamata audie-
bamus, interdum iucundissimis sermonibus nox ducebatur.
Summo die abeuntibus nobis (tam diligens in Caesare 14.1
humanitas) xenia sunt missa. Sed mihi ut grauitas cognitio-
num, consilii honor, suauitas simplicitasque conuictus, ita
locus ipse periucundus fuit. Villa pulcherrima cingitur uiri- 15.1
dissimis agris, imminet litori, cuius in sinu fit cum maxime
portus. Huius sinistrum brachium firmissimo opere munitum
est, dextrum elaboratur. In ore portus insula adsurgit, quae 16.1
inlatum uento mare obiacens frangat, tutumque ab utroque
latere decursum nauibus praestet. Adsurgit autem arte
uisenda: ingentia saxa latissima nauis prouehit contra; haec
alia super alia deiecta ipso pondere manent ac sensim quodam 5
uelut aggere construuntur. Eminet iam et adparet saxeum 17.1
dorsum impactosque fluctus in immensum elidit et tollit;
uastus illic fragor canumque circa mare. Saxis deinde pilae
adicientur quae procedente tempore enatam insulam imi-
tentur. Habebit hic portus, et iam habet nomen auctoris, 5
eritque uel maxime salutaris; nam per longissimum spatium
litus importuosum hoc receptaculo utetur. Vale.