Cum omnibus sororibus suis consuetudinem stupri Cal.24.1.1
fecit plenoque conuiuio singulas infra se uicissim con-
locabat uxore supra cubante. ex iis Drusillam uitiasse
uirginem praetextatus adhuc creditur atque etiam in
concubitu eius quondam deprehensus ab Antonia auia, 5
apud quam simul educabantur; mox Lucio Cassio Lon-
gino consulari conlocatam abduxit et in modum iustae
uxoris propalam habuit; heredem quoque bonorum
atque imperii aeger instituit. eadem defuncta iustitium 2.1
indixit, in quo risisse lauisse cenasse cum parentibus
aut coniuge liberisue capital fuit. ac maeroris im-
patiens, cum repente noctu profugisset ab urbe transcu-
currissetque Campaniam, Syracusas petit, rursusque inde 5
propere rediit barba capilloque promisso; nec umquam
postea quantiscumque de rebus, ne pro contione qui-
dem populi aut apud milites, nisi per numen Drusillae
deierauit. reliquas sorores nec cupiditate tanta nec 3.1
dignatione dilexit, ut quas saepe exoletis suis prostra-
u<er>it; quo facilius eas in causa Aemili Lepidi con-
demnauit quasi adulteras et insidiarum aduersus se
conscias ei nec solum chirographa omnium requisita 5
fraude ac stupro diuulgauit, sed et tres gladios in
necem suam praeparatos Marti Vltori addito elogio con-
secrauit.
  Matrimonia contraxerit turpius an dimiserit an 25.1.1
tenuerit, non est facile discernere. Liuiam Orestillam
C. Pisoni nubentem, cum ad officium et ipse uenisset,
ad se deduci imperauit intraque paucos dies repudiatam
biennio post relegauit, quod repetisse usum prioris 5
mariti tempore medio uidebatur. alii tradunt adhibi-
tum cenae nuptiali mandasse ad Pisonem contra ac-
cumbentem: 'noli uxorem meam premere,' statim-
que e conuiuio abduxisse secum ac proximo die edi-
xisse: matrimonium sibi repertum exemplo Ro- 10
muli et Augusti. Lolliam Paulinam, C. Memmio con- 2.1
sulari exercitus regenti nuptam, facta mentione auiae
eius ut quondam pulcherrimae, subito ex prouincia euo-
cauit ac perductam a marito coniunxit sibi breuique
missam fecit interdicto cuiusquam in perpetuum coitu. 5
Caesoniam neque facie insigni neque aetate integra 3.1
matremque iam ex alio uiro trium filiarum, sed luxu-
riae ac lasciuiae perditae, et ardentius et constantius
amauit, ut saepe chlamyde peltaque et galea ornatam
ac iuxta adequitantem militibus ostenderit, amicis uero 5
etiam nudam. uxorio nomine dignatus est †quam enixam,
uno atque eodem die professus et maritum se eius et
patrem infantis ex ea natae. infantem autem, Iuliam 4.1
Drusillam appellatam, per omnium dearum templa
circumferens Mineruae gremio imposuit alendamque et
instituendam commendauit. nec ullo firmiore indicio
sui seminis esse credebat quam feritatis, quae illi quo- 5
que tanta iam tunc erat, ut infestis digitis ora et ocu-
los simul ludentium infantium incesseret. leue ac fri- 26.1.1
gidum sit his addere, quo propinquos amicosque pacto
tractauerit, Ptolemaeum regis Iubae filium, consobrinum
suum—erat enim et is M. Antoni ex Selene filia
nepos—et in primis ipsum Macronem, ipsam Enniam. 5
adiutores imperii: quibus omnibus pro necessitudinis
iure proque meritorum gratia cruenta mors persoluta est.