Saeuum et sanguinarium natura fuisse, magnis mini- Cl.34.1.1
misque apparuit rebus. tormenta quaestionum poenas-
que parricidarum repraesentabat exigebatque coram.
cum spectare antiqui moris supplicium Tiburi concu-
pisset et deligatis ad palum noxiis carnifex deesset, 5
accitum ab urbe uesperam usque opperiri perseuerauit.
quocumque gladiatorio munere, uel suo uel alieno,
etiam forte prolapsos iugulari iubebat, maxime retia-
rios, ut expirantium facies uideret. cum par quoddam 2.1
mutuis ictibus concidisset, cultellos sibi paruulos ex
utroque ferro in usum fieri sine mora iussit. bestiaris
meridianisque adeo delectabatur, ut et prima luce ad
spectaculum descenderet et meridie dimisso ad pran- 5
dium populo persederet praeterque destinatos etiam
leui subitaque de causa quosdam committeret, de fa-
brorum quoque ac ministrorum atque id genus numero,
si automatum uel pegma uel quid tale aliud parum
cessisset. induxit et unum ex nomenculatoribus suis, 10
sic ut erat togatus.
  Sed nihil aeque quam timidus ac diffidens fuit. 35.1.1
primis imperii diebus quanquam, ut diximus,
iactator ciuilitatis, neque conuiuia inire ausus est nisi
ut speculatores cum lanceis circumstarent militesque
uice ministrorum fungerentur, neque aegrum quemquam 5
uisitauit nisi explorato prius cubiculo culcitisque et
stragulis praetemptatis et excussis. reliquo autem tem-
pore salutatoribus scrutatores semper apposuit, et qui-
dem omnibus et acerbissimos. sero enim ac uix remi- 2.1
sit, ne feminae praetextatique pueri et puellae contrec-
tarentur et ne cuius comiti aut librario calamariae et
graphiariae thecae adimerentur. motu ciuili cum eum
Camillus, non dubitans etiam citra bellum posse terreri, 5
contumeliosa et minaci et contumaci epistula cedere
imperio iuberet uitamque otiosam in priuata re agere,
dubitauit adhibitis principibus uiris an optemperaret.
quasdam insidias temere delatas adeo expauit, ut de- 36.1.1
ponere imperium temptauerit. quodam, ut supra ret-
tuli, cum ferro circa sacrificantem se depre-
henso, senatum per praecones propere conuocauit lacri-
misque et uociferatione miseratus est condicionem suam, 5
cui nihil tuti usquam esset, ac diu publico abstinuit.
Messalinae quoque amorem flagrantissimum non tam
indignitate contumeliarum quam periculi metu abiecit,
cum adultero Silio adquiri imperium credidisset; quo
tempore foedum in modum trepidus ad castra confugit, 10
nihil tota uia quam essetne sibi saluum imperium
requirens. nulla adeo suspicio, nullus auctor tam leuis 37.1.1
extitit, a quo non mediocri scrupulo iniecto ad cauen-
dum ulciscendumque compelleretur. unus ex litigato-
ribus seducto in salutatione affirmauit, uidisse se per
quietem occidi eum a quodam; dein paulo post, quasi 5
percussorem agnosceret, libellum tradentem aduersarium
suum demonstrauit: confestimque is pro deprenso ad
poenam raptus est. pari modo oppressum ferunt Ap- 2.1
pium Silanum: quem cum Messalina et Narcissus con-
spirassent perdere, diuisis partibus alter ante lucem
similis attonito patroni cubiculum inrupit, affirmans
somniasse se uim ei ab Appio inlatam; altera in admi- 5
rationem formata sibi quoque eandem speciem aliquot
iam noctibus obuersari rettulit; nec multo post ex
composito inrumpere Appius nuntiatus, cui pridie ad
id temporis ut adesset praeceptum erat, quasi plane
repraesentaretur somnii fides, arcessi statim ac mori 10
iussus est. nec dubitauit postero die Claudius ordinem
rei gestae perferre ad senatum ac liberto gratias agere,
quod pro salute sua etiam dormiens excubaret. irae 38.1.1
atque iracundiae conscius sibi, utramque excusauit edicto
distinxitque, pollicitus alteram quidem breuem et
innoxiam, alteram non iniustam fore. Ostiensi-
bus, quia sibi subeunti Tiberim scaphas obuiam non 5
miserint, grauiter correptis eaque cum inuidia, ut in
ordinem se coactum conscriberet, repente tantum non
satis facientis modo ueniam dedit. quosdam in publico 2.1
parum tempestiue adeuntis manu sua reppulit. item
scribam quaestorium itemque praetura functum sena-
torem inauditos et innoxios relegauit, quod ille aduer-
sus priuatum se intemperantius affuisset, hic in aedi- 5
litate inquilinos praediorum suorum contra uetitum
cocta uendentes multasset uilicumque interuenientem
flagellasset. qua de causa etiam coercitionem popinarum
aedilibus ademit.