Per idem fere tempus in munitione oppidi, quod Gal.10.4.1
sedem bello delegerat, repertus est anulus opere anti-
quo, scalptura gemmae Victoriam cum tropaeo expri-
mente; ac subinde Alexandrina nauis Dertosam appulit
armis onusta, sine gubernatore, sine nauta aut uectore 5
ullo, ut nemini dubium esset iustum piumque et fauen-
tibus diis bellum suscipi: cum repente ex inopinato
prope cuncta turbata sunt. alarum altera castris appro- 5.1
pinquantem paenitentia mutati sacramenti destituere
conata est aegreque retenta in officio, et serui, quos
a liberto Neronis ad fraudem praeparatos muneri ac-
ceperat, per angiportum in balneas transeuntem paene 5
interemerunt, nisi cohortantibus in uicem ne occasionem
omitterent, interrogatisque de qua occasione loqueren-
tur, expressa cruciatu confessio esset. accessit ad tanta 11.1.1
discrimina mors Vindicis, qua maxime consternatus
destitutoque similis non multum afuit quin uitae renun-
tiaret. sed superuenientibus ab urbe nuntiis ut occisum
Neronem cunctosque in uerba sua iurasse cognouit, 5
deposita legati suscepit Caesaris appellationem iterque
ingressus est paludatus ac dependente a ceruicibus
pugione ante pectus; nec prius usum togae reciperauit
quam oppressis qui nouas res moliebantur, praefecto
praetori Nymphidio Sabino Romae, in Germania Fonteio 10
Capitone, in Africa Clodio Macro legatis.
  Praecesserat de eo fama saeuitiae simul atque auari- 12.1.1
tiae, quod ciuitates Hispaniarum Galliarumque, quae
cunctantius sibi accesserant, grauioribus tributis, quas-
dam etiam murorum destructione punisset et praepo-
sitos procuratoresque supplicio capitis adfecisset cum 5
coniugibus ac liberis; quodque oblatam a Tarraconen-
sibus e uetere templo Iouis coronam auream librarum
quindecim conflasset ac tres uncias, quae ponderi dee-
rant, iussisset exigi. ea fama et confirmata et aucta 2.1
est, ut primum urbem introiit. nam cum classiarios,
quos Nero ex remigibus iustos milites fecerat, redire ad
pristinum statum cogeret, recusantis atque insuper aqui-
lam et signa pertinacius flagitantis non modo inmisso 5
equite disiecit, sed decimauit etiam. item Germano-
rum cohortem a Caesaribus olim ad custodiam corporis
institutam multisque experimentis fidelissimam dissol-
uit ac sine commodo ullo remisit in patriam, quasi
Cn. Dolabellae, iuxta cuius hortos tendebat, proniorem. 10
illa quoque uerene an falso per ludibrium iactabantur, 3.1
adposita lautiore cena ingemuisse eum, et ordinario
quidem dispensatori breuiarium rationum offerenti par-
opsidem leguminis pro sedulitate ac diligentia porre-
xisse, Cano autem choraulae mire placenti denarios 5
quinque donasse prolatos manu sua e peculiaribus
loculis suis.