DE ORTHOGRAPHIA
  Necessarium arbitror de orthographia sermonem instituenti a litterarum 46.1
potestate initium facere. primum igitur definitio litterae varia fuit apud
plerosque. alii enim sic definierunt, 'littera est initium vocis explanatae':
alii sic, 'littera est initium vocis significantis': alii 'littera est minima
pars orationis' [et verbum est et coniunctio et praepositio]. hoc impro- 5
bantes alii dixerunt 'littera est initium scriptilis vocis'. excluserunt autem
omnes illam definitionem, quam quidam dixerunt, litteram esse initium
vocis significantis, ideo quoniam quaedam voces scribi possunt, quamvis
nihil significent, sicuti cum dicimus tittir: nam hoc scribi potest, nihil
vero significat. verius est illud, initium scriptilis vocis aut initium vocis 10
explanatae. quidam vero omnes litteras vocales esse dixerunt arbitrantes
nullam magis minusve necessariam esse, et quia omnes litterae voces
explanant. alii dixerunt omnes esse consonantes, quoniam in Catone scri-
bendo non minus sonet a <littera cum c>, quam c littera cum a. scimus
tamen subtiliorem factam esse divisionem, ut vocales illae quidem diceren- 15
tur, sine quibus syllaba fieri non possit, ceterae consonantes, quae cum
his sonent: nam nihil mutatur ex syllaba. inventi sunt tamen qui et sine
vocali putent posse syllabam fieri. nam animadvertimus apud comicos s et t
pariter scriptas litteras, ut apud Terentium in Phormione
      †non is obsecro est, 20
    quem te semper dicunt. St quid has metues fores:
hoc s et t pariter renuntiat silentium. sed si hoc sectentur, possint etiam 47.1
plerasque consonantes et omnes semivocales pro syllabis ponere. nam apud
Lucilium in nono, in quo de litteris disputat, omnes vicem syllabarum
implent, cum dicit
    †a re non multum abest hoc cacosyntheton atque canina 5
    si lingua dico nihil ad me nomen hoc illi est,
item
    †s nostrum et semi graece quod dicimus sigma
    nil erroris habet.
apparet ergo haec nihil aliud quam locum syllabae tenere nec tamen syllabas 10
esse. non ergo accedendum est iis qui putant sine vocali syllabam <fieri
posse>, ut etiam significationem vocis terminet, quoniam <st> silentium denun-
tiet. et errant: nam et x significat aliquid (sic enim <litteram> vocamus),
neque tamen ideo syllaba aut lexis est. et haec ipsa constat ex c et s,
nec ideo et illam quisquam syllabam dixit, sed duplicem litteram. deinde 15
quid quod et voces non scriptiles habent tamen significationem, quamvis
scribi non possint? nam et digitorum sono pueros ad respondendum ciemus.