VIII Agrum quibus locis conseras
  Agrum quibus locis conseras, sic obseruari oportet. 6.1.1
ubi ager crassus et laetus est sine arboribus, eum agrum
frumentarium esse oportet. idem ager, si nebulosus est,
rapa, raphanos, milium, panicum, id maxime seri oportet.
in agro crasso et caldo oleam conditiuam, radium maio- 5
rem, sallentinam, orcitem, poseam, sergianam, col-
minianam, albicerem: quam earum in iis locis
optimam dicent esse, eam maxime serito. hoc genus
oleae in XXV aut in XXX pedes conserito.
ager 2.1
oleto conserundo, qui in uentum fauonium spectabit
et soli ostentus erit: alius bonus nullus erit. qui ager
frigidior et macrior erit, ibi oleam licinianam seri opor-
tet; sin in loco crasso aut calido seueris, hostus nequam 5
erit et ferundo arbor peribit et muscus ruber molestus
erit.
circum coronas et circum uias ulmos serito et 3.1
partim populos, uti frondem ouibus et bubus habeas, et
materia, si quo opus sit, parata erit. sicubi in iis
locis ripae aut locus umectus erit, ibi cacumina popu-
lorum serito et harundinetum. id hoc modo serito: bi- 5
palio uortito; ibi oculos arundinis pedes ternos alium
ab alio serito; ibi corrudam serito, unde aspargi fiant.
nam conuenit harundinetum cum corruda, eo quia 4.1
foditur et incenditur et umbram per tempus habet. sali-
cem graecam circum harundinetum serito, uti siet qui
uineam alliges. uineam quo in agro conseri oportet, sic
obseruato: qui locus uino optimus dicetur esse et osten- 5
tus soli, aminnium minusculum et geminum, euge-
n[a]eum, heluolum minusculum conserito; qui locus
crassus erit aut nebulosior, ibi aminnium maius aut
murgentinum, apicium, lucanum serito; ceterae uites,
miscellae maxime, in quemuis agrum conueniunt. 10
IX De fundo suburbano
  Fundum suburbanum arbustum maxime con- 7.1.1
uenit habere: et ligna et uirgae uenire possunt, et do-
mino erit qui utatur. in eodem fundo suum quidquid
conseri oportet: uitem compluaria<m>, amin-
nium minusculum uino et maius et apicium: 5
eae 2.1
in olla in uinaceis conduntur: eadem in sapa, in
musto, in lora recte conduntur. quas suspendas dura-
cinas aminneas maiores uel ad fabrum ferrarium
pro passis ea recte seruantur. 5
poma, mala strutea, 3.1
cotonea, scantiana, quiriniana, item alia conditiua, mala
mustea et punica (eo lotium suillum aut stercus ad radi-
cem addere oportet, uti pabulum malorum fiant),
pira uolaema, aniciana et sementiua (haec conditiua 4.1
in sapa bona erunt), tarentina, mustea, cucurbitiua,
item alia genera quam pluri<ma poteri>s serito aut in-
serito. oleas orchites, posias: eae optime conduntur uel
uirides in muria uel in lentisco contusae; uel orchites, 5
ubi nigrae erunt et siccae, sale confriato dies V: postea
salem excutito, in sole ponito biduum, uel sine sale in
defrutum condito. sorua in sapa condere uel siccare:
arida facias; item pira facias.
X Ficos quo loco seras
  Ficos mariscas in loco cretoso et aperto serito; afri- 8.1.1
canas et herculaneas, sacontinas, hibernas, tellanas
atras pediculo longo: eas in loco crassiore aut ster-
corato serito. pratum si irrigiuum habebis, si non
erit siccum, ne f[a]enum desiet, summittito. 5
sub urbe 2.1
hortum omne genus, coronamenta omne genus, bulbos
magaricos, murtum coniugulum et album et nigrum,
loream delphicam et cypream et siluaticam, nuces cal-
uas, abellanas, praenestinas, graecas: haec facito uti 5
serantur. fundum urbanum, et qui eum fundum solum
habebit, ita paret itaque conserat, uti quam sollertissi-
mum habeat.
XI Salicta locis aquosis
  Salicta locis aquosis, umectis, umbrosis, propter 9.1.1
amnes, ibi seri oportet: et id uideto uti aut domu[m]
opus siet aut ut uendere possit. prata irrigiua, si
aquam habebis, id potissimum facito; si aquam non ha-
bebis, sicca quam plurima facito. hoc est prae- 5
dium quod, ubi uis, expedit facere.
XII Quo modo oletum agri iugera CCXL instruere oporteat
  <Quo modo oletum agri iugera CCXL instruere 10.1.1
oporteat.> uilicum, uilicam, operarios quinque, bu-
bulcos III, asinarium I, subulcum I, opilionem I:
summa h. XIII. boues trinos, asinos ornatos cli-
tellarios, qui stercus uectent, tris, asinum <molarium> 5
I, oues C.
uasa olearia instructa iuga quinque, 2.1
ahenum quod capiat .q. XXX, operculum aheni, un-
cos ferreos III, urceos aquarios III, infidibula II,
ahenum quod capiat .q. V, uncos III, labellum pollulum
I, amphoras olearias II, urnam quinquagenariam 5
unam, trullas tris, situlum aquarium I, peluim I,
matellionem, trullium, scutriscum, matellam, nas-
siternam, trullam, candelabrum, sextarium,
plostra maiora III, aratra cum uomeribus VI, iuga
cum loris ornata III, ornamenta bubus VI; 10
sirpicem 3.1
I, crates stercerarias IIII, sirpeas stercerarias
III, semuncias tres, instrata asinis III; ferramenta:
ferreas VIII, sarcula VIII, palas IIII, rutra V,
rastros quadridentes II, falces f[o]enarias †.N. III†, 5
stramentarias V, arborarias V, securis III, cuneos
III, fistulam farrariam I, forpicis duas, rutabulum I,
foculos II;
dolia olearia C, labra XII, dolia quo 4.1
uinacios condat X, amurcaria X, uinaria X, frumen-
taria XX, lupinarium I, serias X, labrum eluacrum
unum, solium I, labra aquaria II, opercula doliis seriis
priua; molas asinarias unas et trusatilis unas, hispanien- 5
sis unas, molilia III, abacum I, orbes aheneos II, mensas
II, scamna magna III, scamnum in cubiculo I, sca-
billa III, sellas IIII, solia duo,
lectum in cubiculo 5.1
I, lectos loris subtentos IIII et lectos III; pilam
ligneam I, fullonicam I, telam iogalem I, pilas II, pi-
lum fabarium I, farrearium I, seminarium I, qui
nucleos succernat I, modium unum, semodium unum, 5
culcitas VIII, instragula octo, puluinos XVI, operi-
menta X, mappas III, centones pueris VI.
XIII Quo modo uiniae iug. C instituere oporteat
  <Quo modo uiniae iug. C instituere oporteat.> uili- 11.1.1
cum, uilicam, operarios X, bubulcum I, asinarium
I, salictarium I, subulcum I: summa homines XVI.
boues II, asinos plostrarios II, asinum molarium I.
uasa torcula instructa III, dolia, ubi quinque uinde- 5
miae esse possint culleum DCCC, dolia, ubi uinaceos
condat, XX,
frumentaria XX, opercula doliorum et 2.1
tectaria priua, urnas sparteas sex, amphoras spar-
teas IIII, infidibula II, cola uitilia III, cola qui florem
demant III, urceos mustarios X; plostra II, aratra
II, iugum plostrarium I, iugum †uinarium† I, iugum 5
asinarium I, orbem aheneum I, molile I; aheneum
quod capiat culleum I, operculum aheni I, uncos
ferreos III, ahenum coculum quod capeat culleum,
urceos aquarios II, nassiternam I, peluim I, 3.1
matellionem I, trulleum I, situlum aquarium I,
scutriscum, trullam, candelabrum, matellam, lectos
IIII, scamnum I, mensas II, abacum I, arcam uestia-
riam I, armarium promptarium I, scamna longa 5
VI, rotam aquariam I, modium praeferratum I,
semodium I, labrum eluacrum I, solium, labrum lupi-
narium I, serias X;
ornamenta bubus, ornamenta 4.1
asinis instrata III, semuncias III, sportas faecarias III,
molas asinarias III, molas unas trusatilis; ferramenta:
falces sirpiculas V, falces siluaticas VI, arborarias
III, secures V, cuneos IIII, uomeres, ferreas X, 5
palas VI, rutra IIII, rastros quadridentes II, crates
stercorarias IIII, sirpiam stercorariam I, faculas uinia-
ticas XL, faculas rustarias X,
foculos II, for- 5.1
pices II, rutabulum; corbulas amerinas XX, quala
sataria uel alueos XL, palas ligneas XL, luntris II,
culcitas IIII, instragula IIII, puluinos VI, operi-
menta VI, mappas III, centones pueris VI. 5