Nigrini insidias, quas ille sacrificanti Hadriano con- 7.1.1
scio sibi Lusio et multis aliis paraverat, cum etiam
successorem Hadrianus sibimet destinasset, evasit.
quare Palma Tarracenis, Celsus Bais, Nigrinus Fa- 2.1
ventiae, Lusius in itinere senatu iubente, invito Ha-
driano, ut ipse in vita sua dicit, occisi sunt. unde 3.1
statim Hadrianus ad refellendam tristissimam de se
opinionem, quod occidi passus esset uno tempore quat-
tuor consulares, Romam venit Dacia Turbon<i> credita,
titulo Aegyptiacae praefecturae, quo plus auctoritatis 5
haberet, ornato[s], et ad conprimendam de se famam
congiarium duplex praesens populo dedit ternis iam
per singulos aureis se absente divisis. in senatu quo- 4.1
que excusatis, quae facta erant, iuravit se numquam
senatorem nisi ex senatus sententia puniturum. sta- 5.1
t<u>m cursum fiscalem instituit, ne magistratus hoc
[h]on<e>re gravarentur. ad colligendam autem gratiam 6.1
nihil praetermittens infinitam pecuniam, quae fisco de-
bebatur, privatis debitoribus in urbe atque Italia, in
provinciis vero etiam ex reliqui[i]s ingentes summas
remisit syngrafis in foro divi <Tra>iani, quo magis se- 5
curitas omnibus roboraretur, incensis. damnatorum 7.1
bona in fiscum privatum redigi vetuit omni summa
in aerario publico recepta. pueris ac puellis, quibus 8.1
etiam Traianus alimenta detulerat, incrementum libe-
ralitatis adiecit. senatoribus, qui non vitio suo de- 9.1
coxerant, patrimonium pro liberorum modo senatoriae
professionis explevit, ita ut plerisque in diem vitae
suae dimensum sine dilatione <p>r<a>estiterit. ad ho- 10.1
nores explendos non solum amicis, sed etiam passim
aliquantis multa largitus est. feminas nonnullas ad 11.1
sustentandam vitam sumptibus iuvit. gladiatorium 12.1
munus per sex dies continuos exhibuit et mille feras
natali suo edidit. optumos quosque de senatu in con- 8.1.1
tubernium imperatoriae maiestatis adscivit. ludos cir- 2.1
censes praeter natalicios decretos sibi sprevit. et in 3.1
contione et in senatu saepe dixit ita se rem publicam
gesturum, ut sciret populi rem esse, non propriam.
tertio consules, cum ipse ter fuisset, plurimos fecit, 4.1
infinitos autem secundi consulatus honore cumulavit.
ipsum autem tertium consulatum et quattuor mensi- 5.1
bus tantum egit et in eo saepe ius dixit. senatui legi- 6.1
timo, cum in urbe vel iuxta urbem esset, semper inter-
fuit. senatus fastigium in tantum extulit difficile fa- 7.1
ciens senatores, ut, cum At<tia>num ex praefecto prae-
torii ornamentis consularibus praeditum faceret sena-
torem, nihil se amplius habere, quod in eum conferri
posset, ostenderit. equites Romanos nec sine se de 8.1
senatoribus nec secum iudicare permisit. erat enim 9.1
tunc mos, ut, cum princeps causas agnosceret, et sena-
tores et equites Romanos in consilium vocaret et sen-
tentiam ex omnium deliberatione proferret. exsecra- 10.1
tus est denique princ<i>p<e>s, qui minus senatoribus detu-
lissent. Serviano sororis viro, cui tantum detulit, ut 11.1
ei venienti de cubiculo semper occurrerit, tertium con-
sulatum, nec secum tamen, cum ille bis <ante> Ha-
drianum fuisset, ne esset secundae sententiae, non pe-
tenti ac sine precatione concessit. 5