Iuventam plenam furorum, nonnumquam et crimi- 2.1.1
num habuit. adulterii causam dixit absolutusque est a 2.1
Iuliano proconsule, cui et in proconsulatu successit et
in consulatu collega fuit et in imperio item successit.
qu<a>esturam diligenter egit om[n]isso <tr>ibu[s]natu mi-
litari. post quaesturam sorte Baeticam accepit atque 3.1
inde Af<r>icam petit, ut mortuo patre rem domesticam
conponeret. sed dum in Africa est, pro Baetica Sardi- 4.1
nia ei attributa est, quod Baeticam Mauri populaban-
tur. acta igitur quaestura Sardiniensi legationem pro- 5.1
consulis Africae accepit. in qua legatione cum eum qui- 6.1
dam municipum suorum L<ep>citanus praecendentibus
fascibus ut antiquum contubernalem ipse plebeius am-
plexus esset, fustibus eum sub elogio eiusdem prae-
conis cecidit: 'legatum p. R. homo plebeius temere am- 5
plecti noli.' ex quo factum, ut in vehiculo etiam legati 7.1
sederent, qui ante pedibus ambulabant. tunc in qua- 8.1
dam civitate Africana, cum sollicitus mathematicum
consuluisset positaque hora ingentia vidisset, astro-
logus dixit ei: 'tuam non alienam pone genituram', 9.1
cumque Severus iurasset suam esse, omnia ei dixit,
quae postea facta sunt. tribunatum plebis Marco im- 3.1.1
peratore decernente promeruit eumque severissime ex-
ertissimeque egit. uxorem tunc Marciam duxit, de qua 2.1
tacuit in historia vitae privatae. cui postea in imperio
statuas conlocavit. praetor designatus a Marco est non in 3.1
candida, sed in conpetitorum grege anno aetatis XXXII.
tunc ad Hispaniam missus somniavit primo sibi dici, 4.1
ut templum Tarraconense Augusti, quod iam l<abe>ba-
tur, restitueret; deinde ex altissimi montis vertice or- 5.1
bem terrarum Romamque despexit concin[n]entibus
provinciis lyra, voce vel tibi<a>. ludos absens edidit. le- 6.1
gioni[bus] IIII. Scythicae dein pr<a>epositus est circa
Massiliam. post hoc Athenas petit studiorum sacro- 7.1
rumque causa et operum ac vetustatum. ubi cum in-
iurias quasdam ab Atheniensibus pertulisset, inimicus
his factus minuendo eorum privilegia iam imperator
se ultus est. dein Lugdunensem provinciam legatus 8.1
accepit. cum amissa uxore aliam vellet ducere, genitu- 9.1
ras sponsarum requirebat, ipse quoque matheseos peri-
tissimus, et cum audisset esse in Syria quandam, quae
id geniturae haberet, ut regi iungeretur, eandem uxo-
rem petit, Iuliam scilicet, et accepit interventu ami- 5
corum. ex qua statim pater factus est. a Gallis ob se- 4.1.1
veritatem et honorificentiam et abstinentiam tantum
quantum nemo dilectus est. dein Pannonias procon- 2.1
sulari imperio rexit. post hoc Siciliam proconsularem
sorte meruit. suscepitque Romae alterum filium. in 3.1
Sicilia quasi de imperio vel vates vel C<h>ald<a>eos
consuluisset, reus factus est. a praefect. praet., quibus
audiendus datus fuerat, iam Commodo in odi<um> ve-
niente absolutus est calumniatore in crucem acto. con- 4.1
sulatum cum Apuleio Rufino primum egit, Commodo
se inter plurimos designante. post consulatum anno
ferme fuit otiosus; dein Laeto suffragante exercitui
German<ic>o praeponitur. proficiscens ad German<i- 5.1
c>os exercitus hortos spatiosos comparavit, cum an-
tea aedes brevissimas Romae habuisset et unum fun-
dum in Ven[it]etia[m]. in his hortis cum humi iacens 6.1
epularetur cum filiis parca cena pomaque adposita
maior filius, qui tunc quinquennis erat, conlusoribus
puerulis manu largiore divideret paterque illum re-
prehendens dixisset: 'parcius divide, non enim regias 5
opes possides', quinquennis puer respondit: 'sed pos-
sidebo' inqui<t>. in Germaniam profectus ita se in ea 7.1
legatione egit, ut famam, nobilitat<a>m iam ante, cumularet.