'Imperator Commodus Clodio Albino. alias ad te 2.2.1
publice[m] de successione atque honore tuo mis[s]i,
sed hanc familiarem et domesticam, omnem, ut vides,
mea manu scriptam, qua tibi do facultatem, ut, si ne-
cessitas fuerit, ad milites prodeas et tibi Caesareanum 5
nomen adsumas. audio enim et Septimium Severum 3.1
et Nonium Murcum male de me apud milites loqui, ut
sibi parent stationis Augustae procurationem. habebis 4.1
praeterea, cum id feceris, dandi stipendii usque ad tres
aureos liberam potestatem, quia et super hoc ad pro-
curatores meos litteras misi, quas ipse signatas excipies
signo Amazoni<o> et, cum opus fuerit, rationalibus dabis, 5
ne te non audiant, cum <d>e aerario volueris imperare.
sane ut tibi insigne aliquod imperialis maiestatis acce- 5.1
da<t>, habebis utendi coccini pall<i>i facultatem <vel> me
praesente et ad me et cum mecum fue-
ris, habiturus et purpuram sed sine auro, quia ita et
proavus meus Verus, qui puer vita functus est, ab Ha- 5
driano, qui eum adoptavit, accepit.' his litteris accep- 3.1.1
tis A<lbinus> facere id, quod iubebat, noluit, <vid>en<s>
Commodum propter mores suos, quibus rem pub. per-
diderat et se dedecoraverat, quandocumque feriendum
e<t> timens, ne ipse pariter occideretur. extat denique 2.1
illius contio, qua[m], cum accepit imperium et qui-
dem Severi, ut quidam, voluntate firmatum, huius rei
memoriam facit. cuius hoc exemplum est: 'invitum me, 3.1
conmilitones, ductum ad imperium etiam illud probat,
quod Commodum donantem me Caesareano nomine
contempsi; sed et vestrae voluntati[s] et Severi Augu-
sti parendum est, quia credo sub homine optimo et viro 5
forti posse bene rem p. regi.' nec negari potes<t>, quo<d> 4.1
etiam Marius Maximus dicit, hunc animum Severo pri-
mum fuisse, ut, si quid ei contingeret, Pescennium Ni-
grum et Clodium Albinum sibi substitueret. sed postea 5.1
et filiis iam maiusculis studens et Albini amori in-
videns sententiam mutasse atque illorum utrumque
bello oppressisse, maxume precibus uxoris adductus.
denique Severus eum et consulem designavit, quod 6.1
utique nisi de optimo viro non fecisset, homo in legen-
dis magistratibus diligens.